Keski-Suomen kunnat hyödynsivät ilmastotyön rahoitusneuvontaa aktiivisesti

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 8.6.2023 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen liiton tarjoamaan ilmastotyön rahoitusneuvontaan osallistui 17 keskisuomalaista kuntaa, jotka tekivät yhteensä kolme hankehakemusta prosessin aikana. Lisäksi työpajoissa syntyi muun muassa 7 ilmastohankkeen ideapaperia ja yli 60 kuntien ilmastotyön ratkaisuideaa.

Kehitysideoita ja yhteistyön tiivistymistä

”Haluamme tehdä ilmastotyötä aktiivisemmin, mutta mistä saamme tarvittavat rahat?” – Tämä tuskailu on tuttua usealle kuntatoimijalle. Keski-Suomessa huoli kuultiin ja siihen reagoitiin.

Keski-Suomen liitto tarjosi alkuvuoden ja kevään 2023 aikana Keski-Suomen kunnille maksutonta neuvontaa ilmastotyön rahoitusmahdollisuuksien tunnistamisessa ja rahoituksen hakemisessa. Toiminta oli osa ympäristöministeriön rahoittamaa Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hanketta ja sen toteuttivat Sitowise Oy:n asiantuntijat.

Useiden osallistujapalautteiden mukaan rahoitusneuvonnan prosessi työpajoineen toi hyödyllistä oppia rahoitushakujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Samalla se myös tiivisti kuntien yhteistyötä toivotulla tavalla: ”Ilo oli huomata, miten hanke edisti alueen kuntien yhteistyötä – vaihdettiin kuulumisia myös työpajojen ulkopuolella. Hyvin samoja ajatuksia ja haasteita on monella kunnalla Keski-Suomen alueella.”

Pitkäjänteinen ilmastotyö kantaa hedelmää

Asiantuntijapalautteen mukaan kunnat olivat alusta asti aktiivisia ja motivoituneita yhteiseen työskentelyyn. Palautteessa yhdeksi merkittäväksi tekijäksi nostettiin Keski-Suomessa jo aiemmin tehty pitkäjänteinen ja aktiivinen ilmastotyö, joka tuki kuntien osallistumista ja sitoutumista myös rahoitusneuvontaan.

Myös ajankohta oli teemalle suosiollinen. Kuntien ilmastosuunnitelmien laatimista ja päivittämistä edellyttävä laki ilmastolain muuttamisesta astui voimaan työn toteutuksen aikana. Samalla myös ympäristöministeriön rahoitushaku suunnitelmien laadinnan tueksi oli avautumassa, mikä lisäsi rahoitustuen ajankohtaisuutta kunnille.

Rahoitusneuvonnan aikana:

  • Työskentelyssä oli mukana 17 keskisuomalaista kuntaa
  • 13 kunnan hankevalmistelut etenivät pitkälle
  • Syntyi 3 valmista hankehakemusta ja 7 kuntien ilmastohankkeen ideapaperia
  • Saatiin yli 60 kuntien ilmastotyön ratkaisuideaa

Tarve monenlaiselle tuelle

Rahoitusneuvonnan loppuraportin mukaan kuntien ilmastotyötä on jatkossakin hyvä tukea useilla erilaisilla työkaluilla, jolloin useiden toimijoiden on mahdollista löytää aiheeseen sopivaa tarttumapintaa. Kunnilla on paljon yhteneväisiä haasteita, mutta niiden konteksti on aina kunta- ja osallistujakohtainen.

Ilmastotyön rahoitusneuvonnan loppuraporttiin voi tutustua Keski-Suomen liiton verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

Suvi Bayr
aluekehitysasiantuntija
suvi.bayr@keskisuomi.fi
040 652 3848