Maakuntahallitus päättää Keski-Suomen maakuntakaavan voimaan tulemisesta 23.2. 

2024 Ajankohtaista Tiedotteet • 20.2.2024 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntahallitus kokoustaa tulevana perjantaina 23.2. Esityslistalla on Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 voimaan tuleminen. Voimaan tullessaan maakuntavaltuuston 8.12.2023 hyväksymä maakuntakaava kumoaa tai muuttaa osin lainvoimaisen Keski-Suomen maakuntakaavan kaavaratkaisuja.  

Maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä on tehty 13 valitusta hallinto-oikeuteen. Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan maakuntahallitus voi kuitenkin määrätä maakuntakaavan tulemaan voimaan valitusajan jälkeen valituksista huolimatta jo ennen kuin se on saanut lainvoiman. 

Keski-Suomen liiton tilinpäätös ja toimintakertomus

Maakuntahallitus käsittelee osaltaan Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Vuoden 2023 tilikauden tulos on 165 282,62 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätös ja toimintakertomus vahvistetaan kesäkuussa maakuntavaltuuston kokouksessa. 

Keski-Suomen kehittämisrahaston kohdentaminen 

Maakuntahallitus päättää Keski-Suomen kehittämisrahaston rahoituksen mahdollisesta kohdentamisesta kulttuurin ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Kokouksessa kuullaan myös maakuntaohjelman 2022–2025 väliarvioinnista ja hallinto- ja valvontajärjestelmän tarkastuksen tuloksista.   

Tutustu kokouksen esityslistaan verkkosivuillamme.

Esityslistaan


Lisätiedot:
 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hanna Reini
ha
llintojohtaja
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi