Ennakko: Maakuntahallituksen kokous 18.3.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 14.3.2022 |

Maakuntahallitus pitää erittäin tärkeänä, että Keski-Suomi voi jatkaa yritystukialueena vuosina 2022–2027. Valtioneuvoston esityksessä Keski-Suomesta tukialueeseen II kuuluisivat Joutsan, Keuruun ja Saarijärven-Viitasaaren seudut sekä Jämsän kaupunki. Tukialueet määrittelevät, millä alueilla ja minkä suuruista julkista tukea voidaan yritysten investoinneille myöntää. Tukea myöntävät ELY-keskukset. Maakuntahallitus antaa lausuntonsa valtioneuvoston esityksestä kokouksessa.

Ukrainan sodan energiamarkkinoille, ruokatuotantoon ja huoltovarmuuteen aiheuttamat huolet ovat vaikuttaneet Keski-Suomen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) alueellisen suunnitelman viimeistelyyn. Maakuntahallitus saa katsauksen suunnitelman viimehetken täsmennyksistä ja JTF-rahaston käynnistämisen aikataulusta.

Kokouksessa käydään läpi luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on ympäristönsuojelun tason parantaminen, kaivosten toimintaedellytysten varmistaminen sekä paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Lisäksi esityksellä parannetaan lupamenettelyjen toimivuutta.

Kokouksessa käsitellään kolme maakuntavaltuustoaloitetta. Vasemmiston valtuustoryhmän maakuntavaltuustoaloite koskee kaivoslain uudistamista, perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite koskee keskisuomalaisten työttömien koulutusta ja edelleen työllistymistä ja kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite koskee hävittäjähankintojen merkitystä Keski-Suomelle.

Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja Jani Kokko ja hallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula vierailevat kokouksessa. Tarkoituksena on tutustua ja käydä vapaamuotoista keskustelua kumppanuudesta, yhteistyöstä ja Keski-Suomen näkökulmasta yhteisistä asioista.

Lisäksi kokouksessa kuullaan Ukrainan sodan vaikutuksista Keski-Suomeen, tilannekatsaus Keski-Suomen liikenneasioiden edunvalvontaan ja Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston (West Finland European Office, WFEO) tilinpäätös ja toimintakertomus.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet  esityslistalta  

 

Lisätietoja   

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi