Päärataan kohdistuvia parannuksia tulossa useista eri ohjelmista

Ajankohtaista Tiedotteet • 3.6.2020 | Ks-liitto

Päärata+-ryhmän tiedote

Hallituksen esittämä neljäs lisätalousarvio sisältää päärataan liittyviä investointeja ja jatkosuunnitelmia. Nyt esitetyt elvytyskohteet tarkentuvat vielä hallituksen toimesta loppuviikon aikana sekä myöhemmin kohteiden tarkempana työmäärittelynä. Kaupunkiseutujen MAL-sopimukset edellyttävät vielä kunnallista päätöksentekoa.

 

– Suomen päärataan ja sen liityntäyhteyksiin kohdistuvia määrärahaesityksiä on osoitettu niin Tampereelta etelään kuin Oulusta pohjoiseen. Väliin jäävästä Tampere-Oulusta ollaan tekemässä välityskykytarkastelu, toteaa Pirkanmaan liiton edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela.

 

Koskelan mukaan elvytyspaketin liikenteen kehittämiseen liittyvät esitykset osoittavat päätöksenteon sirpaleisuuden:

 

– Osa kohteista on väyläverkon kehittämishankkeita, osa kaupunkiseutujen MAL-sopimuskohteita ja osa muun muassa teollisuuden infrapakettiin liittyviä. Tämä osoittaa selkeän tarpeen pitkäjänteiselle liikennejärjestelmäsuunnittelulle toimenpideohjelmineen, jota parhaillaan maassa tehdään seuraavalle 12 vuodelle.

 

Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Antti Saartenoja pitää mielenkiintoisena Oulun kaupunkiseudun MAL-sopimukseen sisältyvää Tampere-Oulu-välin välityskykytarkastelua kaksoisraiteista ja liikennepaikkatarpeista. Hän on Koskelan kanssa samaa mieltä kokonaiskehittämistarpeesta.

 

– Päärataa tulee edelleen suunnitella ja kehittää kokonaisuutena Helsingistä Tornioon. Yksittäisten hankkeiden ja suunnitelmien liittyminen toisiinsa tulisi olla koordinoidumpaa, koska niitä viedään nyt eteenpäin usean erillisen rahoitusvälineen ja sopimusmenettelyn kautta etelässä ja pohjoisessa. Osaoptimoinnin vaarana on, että pääradan välityskyky ei kehity parhaalla mahdollisella tavalla, Saarteenoja sanoo.

 

Saartenoja muistuttaa, että Tampere-Seinäjoki on pääradan ja Suomen vilkkaimmin liikennöity yksiraiteinen osuus.

 

Länsi-Suomen yhteistä liikennejärjestelmäsuunnitelmatyötä vetävä Hämeen liiton johtava asiantuntija Heikki Pusa pitää eteläisen Suomen päärataan liittyviä esityksiä tärkeänä aloituksena pääradan kehittämiselle:

 

– Helsinki-Tampere-rataosan peruskorjaus aloitetaan kahdeksan miljoonan euron määrärahalla. Määräraha on varsin pieni kokonaistarpeeseen nähden, mutta merkitsee kuitenkin konkreettista aloitusta, ja sitä on syytä tervehtiä ilolla. Helsingin seudun MAL-sopimuksessa valtio sitoutuu käynnistämään pääradan parantamishankkeen Pasila-Riihimäki 2. vaiheen toteutuksen ratasuunnitelman mukaisesti. Tätä on odotettu pitkään. Kyseisen osuuden välityskyvyn parantaminen vaikuttaa myönteisesti koko pääradalle myös Riihimäeltä pohjoiseen.

 

Päärata+:n alueen muodostavat Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Keski-Suomi.

 

Lisätietoja:

www.paarata.fi

 

Markus Erkkilä
suunnittelujohtaja
040 162 7887
markus.erkkila[at]keskisuomi.fi

 

Jouni Koskela
Pirkanmaan liitto
050 527 2129
jouni.koskela[at]pirkanmaa.fi

 

Antti Saartenoja
Etelä-Pohjanmaan liitto
050 347 9845
antti.saartenoja[at]etela-pohjanmaa.fi

 

Heikki Pusa
Hämeen liitto
0500 483 642
heikki.pusa[at]hame.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!