Ilmastotyö

Suomi on sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja ilmastotyöstä on tullut osa kaikkea aluekehitystyötä. Keski-Suomessa ilmastotyötä ohjaavat ilmastostrategia 2020 sekä sen konkreettisempi jatko, Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030.

Keski-Suomen ilmasto-ohjelma  2030 koostuu neljästä teemakokonaisuudesta: Energiasta, liikkumisesta, tuotannosta ja sopeutumisesta. Ilmasto-ohjelma esittelee pääosin keskisuomalaisia hyviä ilmastotyön käytäntöjä ja kannustaa näin kaikkia keskisuomalaisia ihmisiä ja toimijoita konkreettisiin ilmastotekoihin. Keski-Suomen ilmasto-ohjelma valmistui loppuvuodesta 2018.


Vuosina 2019 – 2020 aktivoimme Keski-Suomen kuntia ilmastotyöhön Ympäristöministeriön rahoittamassaKeski-Suomen kuntien ilmastohankkeessa. Hankkeessa kartoitimme Keski-Suomen kuntien ilmastotyön tilannetta. Työn perusteella suuntasimme kunnille hankkeen tarjoamia työpajoja, webinaareja sekä muuta apua ilmastotyön kehittämiseksi. Hanke päättyy lokakuussa 2020.

Keski-Suomen kuntien ilmastohanke

Keski-Suomen kuntien ilmastotyön tilannekatsaus


Marraskuussa 2020 alkaa Ympäristöministeriön rahoittama Maalaisjärkielämää-hanke, jossa keskitymme Keski-Suomen kuntien kanssa harvaanasutunseudun ilmastotyön erityispiirteisiin.

Teemme ilmastotyötä myös muun aluekehittämisen ja alueidenkäytönsuunnittelun osana. Esimerkiksi tekeillä olevassa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhtenä näkökulmana on kestävä liikkuminen.


 

 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Projektipäällikkö

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi