Ilmastotyö

Suomi on sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja ilmastotyöstä on tullut osa kaikkea aluekehitystyötä.

Maakuntastrategiaan on kirjattu Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 tavoite. Tavoitteeseen pääsemiseksi on aloitettu tiekarttatyö, josta voit lukea Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 sivulta.

Aiempia Keski-Suomen ilmastotyötä ohjaavia  dokumentteja ovat olleet ilmastostrategia 2020 sekä sen konkreettisempi jatko, Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030. Keski-Suomen ilmasto-ohjelma  2030 koostuu neljästä teemakokonaisuudesta: Energiasta, liikkumisesta, tuotannosta ja sopeutumisesta. Ilmasto-ohjelma esittelee pääosin keskisuomalaisia hyviä ilmastotyön käytäntöjä ja kannustaa näin kaikkia keskisuomalaisia ihmisiä ja toimijoita konkreettisiin ilmastotekoihin. Keski-Suomen ilmasto-ohjelma valmistui loppuvuodesta 2018 ja siihen voit tutustua täällä.

Teemme ilmastotyötä myös muun aluekehittämisen ja alueidenkäytönsuunnittelun osana. Esimerkiksi liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhtenä näkökulmana on kestävä liikkuminen.

 

Keski-Suomen liitossa on toteutettu ja toteutetaan ilmastohankkeita:

Vuosina 2019 – 2020 aktivoimme Keski-Suomen kuntia ilmastotyöhön Ympäristöministeriön rahoittamassaKeski-Suomen kuntien ilmastohankkeessa. Hankkeessa kartoitimme Keski-Suomen kuntien ilmastotyön tilannetta. Työn perusteella suuntasimme kunnille hankkeen tarjoamia työpajoja, webinaareja sekä muuta apua ilmastotyön kehittämiseksi. 

Vuosina 2020-2021 toteutetussa Maalaisjärkielämää-hankkeessa keskityimme Keski-Suomen kuntien kanssa harvaanasutunseudun ilmastotyön erityispiirteisiin. 

Vuosina 2021-2022 toteutettavassa YmpyräKS-verkosto Keski-Suomen ilmastotyön vauhdittajana -hankkeessa autamme yrityksiä ilmastotyössä sekä kannustamme Keski-Suomen kuntia näkemään ilmastotyön mahdollisuuksia ja merkitystä kunnille ja yrityksille. Hankkeessa jatkokehitettävästä YmpyräKS-verkostosta löytyy lisätietoa omalta sivultaan.

Vuosina 2022-2023 toteutettavassa Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hankkeessa autamme Keski-Suomen kuntia eteenpäin omassa ilmastotyössään.

 

Vanhat strategiset asiakirjat

Ilmastostrategia 2020
Ilmasto-ohjelma 2030

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Aluekehitysasiantuntija

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi