Luonto- ja ilmastotyö

Keski-Suomi on sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja luonto- ja ilmastotyöstä on tullut osa kaikkea aluekehitystyötämme.

Maakuntastrategiaan on kirjattu Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -tavoite. Tavoitteeseen pääsemiseksi on valmisteltu tiekartta, josta voit lukea Hiilineutraali Keski-Suomi 2030 -verkkosivuilta.

Teemme ilmastotyötä myös muun aluekehittämisen ja alueidenkäytönsuunnittelun osana. Esimerkiksi liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhtenä näkökulmana on kestävä liikkuminen.

 

Keski-Suomen liitossa on toteutettu ja toteutetaan ilmastohankkeita:

Vuosina 2023–31.12.2025 toteutamme Luonto- ja ilmastotiedolla johtaminen Keski-Suomen vahvuudeksi -hankkeen (LUMOAVA) yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Hankkeessa kytketään ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintä yhteen Keski-Suomessa, tuotetaan ja koostetaan luontotietoa sekä otetaan tutkimustietoa laajasti käyttöön Keski-Suomessa.

Vuosina 2022–2023 toteuttamassamme Tukea Keski-Suomen kuntien ilmastotyöhön -hankkeessa autoimme Keski-Suomen kuntia eteenpäin omassa ilmastotyössään. Hankkeessa muun muassa lisättiin kuntien tietoisuutta ilmastoasioista, annettiin rahoitusneuvontaa ja tuettiin kuntien ilmastoviestintää.

Vuosina 2021–2022 toteuttamassamme YmpyräKS-verkosto Keski-Suomen ilmastotyön vauhdittajana -hankkeessa autoimme yrityksiä ilmastotyössä sekä kannustamme Keski-Suomen kuntia näkemään ilmastotyön mahdollisuuksia ja merkitystä kunnille ja yrityksille. Hankkeessa jatkokehitettävästä YmpyräKS-verkostosta löytyy lisätietoa omilta verkkosivultaan.

Vuosina 2020–2021 keskityimme Maalaisjärkielämää-hankkeessa Keski-Suomen kuntien kanssa harvaanasutun seudun ilmastotyön erityispiirteisiin. 

Vuosina 2019–2020 aktivoimme Keski-Suomen kuntia ilmastotyöhön Ympäristöministeriön rahoittamassa Keski-Suomen kuntien ilmastohankkeessa. Hankkeessa kartoitimme Keski-Suomen kuntien ilmastotyön tilannetta. Työn perusteella suuntasimme kunnille hankkeen tarjoamia työpajoja, webinaareja sekä muuta apua ilmastotyön kehittämiseksi. 

Ilmastotyötä aiemmin ohjanneet asiakirjat

Aiempia Keski-Suomen ilmastotyötä ohjaavia  dokumentteja ovat olleet Keski-Suomen ilmastostrategia 2020 sekä sen konkreettisempi jatko, Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030. Keski-Suomen ilmasto-ohjelma  2030 koostuu neljästä teemakokonaisuudesta: Energiasta, liikkumisesta, tuotannosta ja sopeutumisesta. Ilmasto-ohjelma esittelee pääosin keskisuomalaisia hyviä ilmastotyön käytäntöjä ja kannustaa näin kaikkia keskisuomalaisia ihmisiä ja toimijoita konkreettisiin ilmastotekoihin. Lue lisää ilmasto-ohjelmasta ja ilmastostrategiasta verkkosivuillamme

Vanhat strategiset asiakirjat

Ilmastostrategia 2020
Ilmasto-ohjelma 2030

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Suvi Bayr

Suvi Bayr

Ympäristöasiantuntija

040 652 3848

suvi.bayr[at]keskisuomi.fi