Maakuntahallituksen kokoustiedote 29.10.

Ajankohtaista Tiedotteet • 29.10.2021 |

Keski-Suomen uusi maakuntahallitus kokoontui tänään ensimmäiseen kokoukseensa. Nykyinen hallitus valittiin maakuntavaltuuston kokouksessa 28.9.2021.  Hallituksessa on 13 jäsentä, joista 12 on uusia päättäjiä ja yksi jatkaa edellisestä hallituksesta. Maakuntahallitus vastaa Keski-Suomen liiton ja maakunnan edunvalvonnasta, liiton hallinnosta ja taloudesta sekä maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamisesta.

– Maakuntahallituksen ensimmäinen kokous herätti hyvää, tiivistä ja rakentavaa keskustelua erityisesti tulevasta maakuntastrategiasta. Meille on tulossa mielenkiintoinen toimintakausi, koska saamme pöydällemme uuden strategian, maakuntakaavan sekä sen, että liitosta on tullut EU-rahoitusta myöntävä viranomainen. Alkavalla EU-ohjelmakaudella liitolla on merkittävästi enemmän tehtäviä kuin aiemmin, hallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila kommentoi.

Maakuntahallitus antoi evästyksensä Keski-Suomen strategialuonnoksen 2025–2050 viimeistelyä varten. Strategialuonnokseen saatiin palautetta kaikkiaan 45 taholta. Lausuntopalaute on pääosin myönteistä. Varauksellisin palaute koskee luonnoksen tavoitteellisuutta, erottautuvuutta ja käytännönläheisyyttä. Maakuntahallitus tekee strategiasta lopullisen esityksensä marraskuun ylimääräisessä kokouksessa maakuntavaltuustolle, joka päättää ja hyväksyy sen joulukuun alun kokouksessa.

– Strategialla rakennetaan suuntaa Keski-Suomen tulevaisuudelle. Haemme helpommin lähestyttävää strategiaa uudella ja modernilla tavalla. Strategian sisältöä ja visuaalista ilmettä viimeistellään hallituksen linjausten mukaisesti. Lopputuotoksen on tarkoitus olla innostava ja ymmärrettävä, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen sanoo

Maakuntahallitus hyväksyi sopimuksen Länsi-Suomen maakuntien liittojen yhteistyöstä EU-ohjelman toimeenpanossa ja hallinnoinnissa vuosina 2021–2027. Sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä valmisteluun, viestintään ja hyvien käytäntöjen jakamiseen liittyen.  Keski-Suomen liitto palaa EU-rahoitusta myöntäväksi viranomaiseksi uudella ohjelmakaudella. Pirkanmaan liitto on tehnyt päättyvällä kaudella rahoituspäätökset kaikkien Länsi-Suomen maakuntien liittojen puolesta.

Maakuntahallitus hyväksyi 42 000 euron tuen Keuruun asemanseudun kokonaissuunnitelmalle (master plan). Suunnitelman tavoitteena on uusi matkakeskus nykyisen rautatieaseman yhteyteen. Matkakeskus yhdistäisi eri joukkoliikennemuodot ja lisäisi joukkoliikenteen käytön houkuttelevuutta mm. hyvillä matkaketjuilla. Suunnitelman kustannusarvio on 70 000 euroa.

Maakuntahallitus valitsi kokouksessa aluekehitysjohtajan valintaa varten haastatteluryhmän, johon valittiin yksi edustaja jokaisesta maakuntahallituksessa istuvasta puolueesta, maakuntajohtaja sekä sihteeriksi henkilöstöasioista vastaava kehittämisjohtaja. Aluekehitysjohtajan virkaa haki kaikkiaan 14 henkilöä. Hakuaika Keski-Suomen liiton aluekehitysjohtajaksi päättyi 8.10. ja virka on tarkoitus täyttää 1.1.2022.

Hallitus päätti Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettamisen periaatteista ja valitsi yhteistyöryhmään kuntia ja maakuntaa edustavat poliittiset päättäjät uudelle valtuustokaudelle. Lisäksi hallitus vahvisti maakunnan yhteistyöryhmän uuden työjärjestyksen. MYR on aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamisen toimielin.

Lisäksi kokouksessa saatiin katsaus Keski-Suomen väestöennusteesta ja elinkeinoelämän kehityksestä sekä Keski-Suomen liiton vuoden 2022 talousarviosta ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman valmistelusta. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmistellaan huomioiden päivittyvä maakuntastrategia sekä liiton tehtävät ja tavoitteet.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta 

 Lisätietoja: 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila(at)gmail.com 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi