JTF-rahasto mahdollistaa isoja aluekehittämisen hankkeita tulevina vuosina

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 14.9.2022 | Jenni Isopahkala

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyi kokouksessaan 14.9. alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitussuunnitelman ja tavoitteet Keski-Suomelle vuosille 2022–2024. Kokouksessa päätettiin myös Saarijärven–Viitasaaren erityisaseman huomioimisesta vuosittaisten rahoitussuunnitelmien laadinnassa ja rahoituskehysten sidonnassa.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa jaossa yli 38 M€ Keski-Suomeen

Rahoitussuunnitelmassa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) osuus on Keski-Suomelle erityisen merkittävä (38,3 M€). Samalla se on ainutlaatuinen mahdollisuus viedä maakunnan vihreää siirtymää ja aluetalouden monipuolistamista varsin nopeasti ja suurtenkin hankkeiden kautta uudelle tasolle.

‒ Rahoitusmahdollisuuden suurin haaste on tiukka aikataulu. Tulevan parin vuoden aikana aluekehittämisen rahaa oikeudenmukaiseen siirtymään, yritysten kehittämiseen, ympäristön kunnostamiseen ja osaamisen kehittämiseen, on poikkeuksellisen paljon. Siksi maakunnan toimijoiden olisi viimeistään nyt hyvä herätä valmistelemaan laadukkaita hankkeita, MYR:n puheenjohtaja Mikko Tiirola toteaa.

Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta myönnettävän JTF-rahaston tarkoituksena on tukea alueita, joihin turpeen energiakäytöstä luopuminen vaikuttaa eniten. Kokonaissummasta 18,9 M€ rahoitus suunnataan Keski-Suomen strategian ja Keski-Suomen siirtymäsuunnitelman mukaisesti Keski-Suomen aluetalouden uudistamiseen ja monipuolistamiseen sekä vihreään siirtymään. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin varattiin 13,4 M€ ja 1,9 M€ osaamisen kehittämiseen. Turvetuotantoalueiden jälkikäyttöä ja vesistökunnostuksia varaudutaan rahoittamaan puolestaan 3,8 M€.

MYR hyväksyi Saarijärven–Viitasaaren erityisaseman huomioimisen vuosittaisten rahoitussuunnitelmien laadinnassa ja rahoituskehysten sidonnassa siten, että harvaan asutulle seutukunnalle ohjataan 31 % Keski-Suomen ohjelmakauden EU-rahoituksesta. Rahoitus tulee pääosin JTF-rahastosta. Kehyksen käytön ensimmäinen väliarviointi tehdään syksyllä 2023 ja arvioinnin perusteella siirretään rahoitusta muun Keski-Suomen ja Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan välillä.

Kokouksen esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton verkkosivulla.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.

Lisätietoja:

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine(at)keskisuomi.fi

Hannu Koponen (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi