Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 hyväksyminen

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 20.12.2023 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntavaltuusto on kokouksessaan 8.12.2023 hyväksynyt Keski-Suomen maakuntakaavan 2040. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa seudullisesti merkittävän tuulivoimatuotannon ja liikenteen osalta. Lisäksi kaavaprosessin aikana on tarkasteltu hyvinvoinnin aluerakennetta.

Maakuntavaltuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävillä 20.12.2023 alkaen Keski-Suomen liiton verkkosivuilla: keskisuomi.fi/poytakirja.

Maakuntavaltuuston päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä pöytäkirjan julkaisemisajankohdasta.

Kuulutus maakuntakaavan hyväksymisestä on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa ja Keski-Suomen liiton verkkosivuilla 20.12.2023 ja lisäksi kaikissa Keski-Suomen kunnissa.

Kuulutus (pdf) Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 verkkosivut