Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 9.3.2021

Ajankohtaista Tiedotteet • 9.3.2021 |

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui tänään ylimääräiseen kokoukseen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) alueellisen suunnitelman luonnoksen pariin. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt suunnitelmien luonnokset 12.3. mennessä.

Kokouksessa hyväksyttiin suunnitelman ensimmäisen vaiheen luonnos ja kiiteltiin JTF-ohjausryhmän valmistelua. Maakunnan yhteistyöryhmä halusi nostaa luonnokseen yrittäjyyteen, huoltovarmuuteen ja rahoituksen laaja-alaiseen käyttötarkoitukseen liittyvät huomiot. Suunnitelman työstäminen jatkuu Keski-Suomen JTF-ohjausryhmän ohjaamana sekä työ- ja elinkeinoministeriön lisäohjeiden perusteella.

Suunnitelman luonnos jakautuu kolmeen osaan ja Keski-Suomen JTF-ohjausryhmä on työstänyt kahta ensimmäistä. Ensimmäisessä osassa arvioidaan siirtymän sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia sekä vaarassa olevia työpaikkoja. Toisessa osassa annettaan vastauksia siirtymän haasteisiin ja toimenpiteisiin. Kolmatta osuutta valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä konsulttiyhtiö KPMG:n kanssa. Siinä käsitellään mm. perusteluja tukialueiden valinnalle.

Alueelliset suunnitelmat on tarkoitus saada valmiiksi huhti-toukokuussa komission virallisia neuvotteluja varten. Aikataulu mahdollistaisi JTF:n käynnistymisen syksyllä osana Suomen uutta EU-ohjelmaa vuosille 2021–2027.

Keski-Suomessa turpeen tuotantoalueita on 14 kunnassa ja alalla toimii noin 40 yritystä. Välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset ovat noin 300 henkilötyövuotta. Lyhyellä aikavälillä turvetta tullaan tulevaisuudessa korvaamaan puupolttoaineilla. Tavoitteena on, että kaikki alalla työskentelevät löytäisivät korvaavaa työtä.

 

Taustaa

Euroopan komissio esittää vihreän kasvun politiikkaa ja vuoteen 2050 asetetun EU:n ilmastoneutraaliuden tavoitteen saavuttamista varten oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia. Mekanismi sisältää muun muassa uuden Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmakaudelle 2021–2027 (Just Transition Fund JTF). Rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa.

Euroopan komissio esittää Suomelle keskittymistä turpeen energiakäytöstä luopumiseen. Rahoitus Suomen JTF-rahoitus vuosille 2021-2027 on noin 664 milj. euroa. Kokonaissummasta 204 milj. euroa on uuden EU-ohjelmakauden osuutta, 262 milj. euroa EU-elpymisvälineestä ja loput 198 milj. euroa Suomen valtion rahoitusta. EU-elpymisvälineen varat tulisi olla sidottu vuoden 2023 loppuun mennessä ja käytetty vuoden 2026 loppuun.

Keski-Suomen maakuntahallitus asetti 28.8.2020 kokouksessaan ohjausryhmän oikeudenmukaisen siirtymän suunnittelua varten. Ohjausryhmä on työskennellyt aktiivisesti ja käynyt hyvää vuoropuhelua. Ryhmä on koonnut tilannekuvaa ja näkemyksiä alueellista suunnitelmaa varten. Ohjausryhmän muistiot ja materiaalit ovat tutustuttavissa täältä

 

Lisätietoa

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pekka Hokkanen
vt. maakuntajohtaja
040 595 00 16
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Outi Pakarinen
Kehittämispäällikkö
040 595 0018
outi.pakarinen[at]keskisuomi.fi

Hannu Koponen (MYR:n sihteeri)
Kehittämispäällikkö
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi