Kannanotto Jämsän puolesta ja 193 000 euron lisärahoitus koko Keski-Suomen koronatukeen

Ajankohtaista Lausunnot & Kannanotot • 28.8.2020 | Ks-liitto

Keski-Suomen maakuntahallitus on vedonnut kokouksessaan koko valtioneuvostoon kokonaisvaltaisen tuen huolehtimisesta Jämsän äkillisessä rakennemuutostilanteessa. Maakuntahallitus on huolissaan Jämsän kohtalosta UPM:n ilmoitettua sulkevansa Kaipolan tehdas vuoden loppuun mennessä.

Toimenpiteinä kriisin ensimmäiseen vaiheeseen maakuntahallitus esittää Jämsän uudistus- ja investointitoimenpiteiden sisällyttämistä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) suunnitelmaan, Jokilaakson sairaalan päivystyksen ja leikkaustoiminnan luvan jatkamista vuodesta 2021 eteenpäin sekä Jämsän siirtämistä korkeamman yritystuen alueeseen heti kun se on mahdollista.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm pitää äärimmäisen tärkeänä, että Jämsää käydään tukemaan konkreettisilla toimenpiteillä mahdollisimman nopeasti:

– Tilanne Jämsässä on vakava ja siihen tulee reagoida välittömästi. Vaikka tehtaan sulkemisen taloudelliset vaikutukset ovat kovat, yhteisön huoli on mittaamaton.

Vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkasen mukaan on tärkeää purkaa kriisiä sen eri vaiheiden mukaan:

– Keski-Suomen liitto haluaa olla kaikella mahdollisella tarmolla ja resursseilla mukana työssä Jämsän kriisin selvittämiseksi. Jämsän kaupunki on jo käynyt työhön hienosti ja nopeasti. Oman toimintamme näkökulmasta lähestymme asiaa välittömien toimenpiteiden, kuten uudelleen työllistymisen ja koulutuksen, sekä pidemmän tähtäimen toimenpiteiden, kuten uuden yritystoiminnan tukemisen, kautta.

Lue maakuntahallituksen kannanotto Jämsän rakennemuutostilanteeseen täältä.

 

Keski-Suomen liiton koronatuen lisärahoitus jakoon

 

Kokouksessaan maakuntahallitus myös hyväksyi 193 000 euron lisärahoituksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön tulevan lisärahoituksen kohdentamisen koronaepidemian vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen Keski-Suomessa. Rahoitus on jatkoa keväällä jaetulle Keski-Suomen liiton koronatuelle. Tuella pyritään minimoimaan koronaviruksen vaikutuksia maakunnan yritystoimintaan kohdentamalla se kunnille, kehittämisyhtiöille, elinkeino-, toimiala- ja ammattijärjestöille sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioille.

193 000 euron suuruinen lisärahoitus saatiin, kun Keski-Suomen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa muuttaa liiton vuoden 2020 talousarviota siten, että Keski-Suomen kehittämisrahastoon siirrettiin 193 000 euron lisäavustus. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö tulee myöntämään maakuntien liitoille lisää kansallista kehittämisrahoitusta lokakuussa. Valtion lisätalousarviossa valtuutta on varattu alueiden kehittämiseen ja ekosysteemisopimuksille 20 miljoonaa euroa. Maakuntakohtaista jakoa ei vielä ole.

Keski-Suomen liitto tekee rahoituspäätökset ilman hakuaikoja eli haku on jatkuva 31.12.2020 saakka tai niin kauan kuin lisämääräraha riittää. Haku on tarkoitus avata mahdollisimman nopeasti.

 

Ohjausryhmä valmistelee oikeudenmukaisen siirtymän rahaston jakoa Keski-Suomessa

 

Maakuntahallitus päätti myös perustaa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston suunnitteluun ohjausryhmän, jonka tehtävä on valmistella Keski-Suomelle mahdollisesti myönnettävän rahaston toimenpiteitä maakunnassa. Ohjausryhmän tavoitteena on vahvistaa luottamusta Keski-Suomen kykyyn siirtyä oikeudenmukaisesti ja sosiaalisesti tasapainoisesti kohti hiilineutraalia maakuntaa sekä käynnistää uuden rahaston toiminta maakuntatasolla ripeästi ja laajassa yhteistyössä. Keski-Suomessa rahastoa suunnataan erityisesti turvetuotantoon.

Ohjausryhmä koostuu keskisuomalaisista yrittäjistä, yritysjärjestöistä, koulutus- ja tutkimusorganisaatioista, kunnista ja elinkeinoyhtiöistä, luonnonsuojelujärjestöistä, yrityksistä, palkansaajajärjestöistä, viranomaisista sekä Keski-Suomen maakuntahallituksen tuomasta poliittisesta edustuksesta.

JTF on osa Euroopan komission esittämää mekanismia, jolla pyritään saavuttamaan vihreän kasvun politiikkaa ja vuoteen 2050 asetetun EU:n ilmastoneutraaliuden tavoite. Komissio ehdottaa maaraportissaan, että Suomi keskittäisi rahaston toimet Itä- ja Pohjois- Suomeen, mutta eduskunnan valiokuntakäsittelyssä on nostettu mahdollisiksi kohdealueiksi Keski-Suomen lisäksi myös Etelä-Pohjanmaa ja Satakunta.

 

Keski-Suomen alueellinen metsäohjelma koskee maakunnan kaikkia toimintakärkiä

 

Keski-Suomen alueellisen metsäohjelman 2021 – 2025 luonnos sai maakuntahallitukselta kehuja sekä kehitysehdotuksia. Maakuntahallitus kannustaa ohjelmaa muun muassa tunnistamaan maakuntaohjelman muita kärkiä biotalouden lisäksi sekä tavoittelemaan entistä kunnianhimoisempia toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun liittyen.

Lisäksi maakuntahallitus sai tiedokseen Kyyjärven kuntaliitosta koskevista ajankohtaisasioita sekä uuden rakennerahasto-ohjelmakauden ja maakunnallisen selviytymissuunnitelman valmistelutilanteet. Maakuntahallitus kuuli myös Länsi-Suomen maakuntaliittojen vertaisarvioinnin tuloksia Keski-Suomen osalta sekä antoi lausunnon liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2021 – 2024.

 

Tutustu kokouksen esityslistaan täällä.

 

Lisätietoja:
Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Harri Turkulainen
vs. hallintopäällikkö
040 359 1446
harri.turkulainen[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!