Keski-Suomen maakuntahallitus vetoaa valtioneuvostoon kokonaisvaltaisen tuen huolehtimisesta Jämsän äkillisessä rakennemuutoksessa

Ajankohtaista • 28.8.2020 | Ks-liitto

Keski-Suomen maakuntahallituksen kannanotto

Tilanne Jämsässä on vakava ja mittasuhteet poikkeuksellisen suuret. Työpaikkoja Kaipolan tehtaan ja sen toimittajaverkostosta katoaa yli 1 200. Menetys on 15 % Jämsän työpaikoista. Jo lähtötilanteessakin korkealla oleva työttömyys kaksinkertaistuu. Kun huomioidaan työpaikkojen, ostovoiman ja verotulojen menetys sekä arvioitu poismuutto, tehtaan sulkemisen talousvaikutus Jämsän kaupungille on 25-30 milj. euroa vuodessa. Vaikutus pelkästään verotuottoihin on 17 % koko verorahoituksesta. Työntekijöiden, heidän läheistensä ja koko yhteisön huoli on numeroilla mittaamaton.

Keski-Suomen maakuntahallitus vetoaa koko valtioneuvostoon kokonaisvaltaisen tuen huolehtimisesta Jämsän äkillisessä rakennemuutostilanteessa. Esitämme kriisin ensimmäisessä vaiheessa kolmea toimenpidettä:

1. Valtiovarainministeriö sisällyttää Jämsän uudistus- ja investointitoimenpiteet EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) kansalliseen suunnitelman vuosille 2021-2023. Jämsän kaupunki on käynnistänyt välittömästi toimenpiteiden kokoamisen yhdessä UPM:n ja sidosryhmien kanssa. Toimenpiteisiin tulee sisältymään muun muassa metsä- ja biotuoteteollisuuden, ilmailuteollisuuden ja matkailun kilpailukyky ja uudistuminen.

2. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Jämsälle luvan jatkaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä ja kirurgista toimintaa Jokilaakson sairaalassa 1.1.2021 lukien. Ympärivuorokautinen päivystys on työpaikkojen, kuntalaisten, palveluiden ja epidemian varautumisjärjestelyjen kannalta äärimmäisen tärkeä. Jatkoluvan vaikutus on noin 240 työpaikkaa.

3. Työ- ja elinkeinoministeriö muuttaa yritystukialueen jakoa ensimmäisessä mahdollisessa tilanteessa niin, että Jämsä siirtyy ns. valkoiselta alueelta tukialueeseen II. Globaalin talouskriisin vallitessa yritysten investointeihin myönnettävän avustuksen tasolla on suuri merkitys, kun yritykset suunnittelevat investointejaan ja sijoittumistaan. Jämsä tarvitsee mahdollisuuden käyttää korkeampaa tukitasoa pk-yrityksille sekä mahdollisuuden tukea myös suuria yrityksiä. Työ- ja elinkeinoministeriön on huomioitava rakennemuutostilanne ja sen vaikutukset koko maakuntaan alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen kansallisessa jaossa.

 

Keski-Suomen liitto

 

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja

Elina Sillanpää
maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja

Matti Leino
maakuntahallituksen 2. varapuheenjohtaja

 

Kannanotto PDF-tiedostona

 

Lisätietoja:
Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!