Maakuntahallituksen kokoustiedote 28.10. 

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 28.10.2022 |

Kokouksen aluksi maakuntahallitus kunnioitti hiljaisella hetkellä maakuntahallituksen varajäsenen Juhani Anttosen muistoa. Hän oli laukaalainen kunnanvaltuutettu ja entinen kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Maakuntahallitus päätti esityksestään maakuntavaltuustolle Keski-Suomen liiton vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023–2025 talous- ja toimintasuunnitelmaksi. Maakuntavaltuusto käsittelee ne joulukuun kokouksessa. Taloussuunnitelma 2023–2025 on laadittu siten, että liiton taseessa oleva alijäämä saadaan katettua. Talousarvio vuodelle 2023 osoittaa 25 000 euroa ylijäämää. Talous- ja toimintasuunnitelmassa on huomioitu Keski-Suomen kuntien antama palaute liiton toiminnasta ja taloudesta.
– Erityisesti liiton vaikuttamistyö ja rahoitustehtävien hoito saivat kiitosta. Toiminta koettiin kuntien palautteissa tehokkaaksi ja ennustettavaksi sekä suunnitellut toimet oikein mitoitetuksi, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen sanoo.

Maakuntahallitus käynnisti suunnittelujohtajan rekrytoinnin. Suunnittelujohtaja Markus Erkkilä on virkavapaansa päätteeksi jättänyt irtisanomisilmoituksensa. Maakuntahallitus päätti viran tehtäväsisällöistä, hakukriteereistä ja haastatteluryhmästä. Haastatteluryhmään nimettiin edustajat jokaisesta maakuntahallituksessa istuvasta puolueesta, maakuntajohtaja sekä sihteeriksi henkilöstöasioista vastaava kehittämisjohtaja.
– Arviointi- ja haastatteluryhmä valitsee haastateltavat ja tekee ehdotuksensa valittavasta henkilöstä maakuntahallitukselle. Haastattelut toteutetaan marraskuun loppupuolella. Maakuntahallitus valitsee uuden suunnittelujohtajan joulukuun kokouksessa, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila kommentoi.

Maakuntahallitus päätti osaltaan Keski-Suomen kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyön puitesopimuksesta. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastuspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. Samalla on tärkeää luoda toimivat yhteistyörakenteet sujuvan maakunnallisen yhteistyön jatkamiseksi.
– Hyvinvointialueella ja maakunnan liitolla on eri tehtävät ja selkeä työnjako. Maakunnan edun mukaista on hyvä yhteistyö muun muassa Keski-Suomen edunvalvonnassa, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila
– Sopimuksen perusteella Keski-Suomen liiton varautuu kuntien, hyvinvointialueen ja liiton valtuustokauden strategisen tason foorumin järjestämiseen, verkostotyöhön viestintään, sekä tilanne- ja tulevaisuuskuvan tuottamiseen, aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho jatkaa.

Maakuntahallitus sai katsauksen Keski-Suomen elinkeinoelämän kehityksestä alkuvuoden aikana. Huolena on vientiliikevaihdon lasku. Keski-Suomen Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan ja seutujen elinkeinoelämän kehitystä tuoreilla ja havainnollisilla indikaattoreilla. Uusin aineisto löytyy täältä

Maakuntahallitus antoi evästyksensä Suomen kansallisen metsästrategian lausuntoa varten. Lausuntoluonnoksessa Keski-Suomen liitto korostaa kokonaiskestävyyden huomioimista metsästrategiassa. Kokonaiskestävyys on myös Keski-Suomen strategian keskeinen periaate.

Maakuntahallitus hyväksyi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian 60 000 euron rahoitushakemuksen. Gradia tarjoaa joustavia koulutusmahdollisuuksia avuksi pienten kuntien sote-alan osaajapulaan.

Länsi-Suomen liittojen maakuntahallitusten yhteinen opintomatka järjestetään Brysseliin 31.1.-1.2.2023. Matkan tarkoituksena on perehtyä EU:n koheesiopolitiikan, vihreän ja digitaalisen siirtymän sekä TKI-toiminnan teemoihin. Lisäksi saadaan ajankohtaista tietoa maailmantilanteesta Euroopan komission, Suomen pysyvän edustuston ja NATO-edustuston tapaamisissa. Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (WFEO) ja Pirkanmaan EU-toimisto järjestävät vierailun ohjelman.

Lisäksi kokouksessa saatiin katsaukset maakuntakaavasta ja Keski-Suomen liiton taloudesta 01–09/2022.

Katso kaikki maakuntahallituksen kokouksen aiheet esityslistalta    

Lisätietoja   

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi