Maakuntahallitukselta lausunto terveydenhuoltolain keskittämisasetukselle ja tuki liki miljoonan euron avustukselle muovin korvaamiseen

Ajankohtaista • 31.1.2020 | Ks-liitto

Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontui perjantaina 30.1. Maakuntahallitus antoi lausunnon terveydenhuoltolain keskittämisasetuksesta ja puolsi rahoituksen myöntämistä kansainväliselle muovituotteiden korvaamista tutkivalle hankkeelle.

Terveydenhuoltolain keskittämisasetukseen maininta vastaavan tasoisista sairaaloista

 

Keski-Suomen maakuntahallitus on antanut lausuntonsa Sosiaali- ja terveysministeriölle terveydenhuoltolain keskittämisasetuksen muutoksista. Maakuntahallituksen mukaan asetukseen tulee palauttaa maininta vastaavan tasoisista sairaaloista.

Maakuntahallituksen mielestä asetus poistaisi Keski-Suomesta merkittävää osaamista vaarantaen muun muassa Keski-Suomen syöpäkirurgian kehitystyön ja aiheuttaen lisäkustannuksia Keski-Suomen erikoissairaanhoitoon. Maakuntahallitus pitää leikkaustoiminnan keskittämistä hallitusohjelman peruspalveluiden kehittämistä ja palveluiden saavutettavuutta koskevien tavoitteiden vastaisena.

Maakuntahallitus kannattaa sitä, että tiettyjen potilasryhmien leikkaustoimintaa ja niiden keskittämistä Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sisällä voidaan yhteistyössä pohtia.

 

Iso panostus muovia korvaavien tuotteiden kehittämiseen

 

Maakuntahallitus puoltaa Piloting Alternatives for Plastics 2020 ̶ 2023 -hankkeelle myönnettävän 920 750 euron suuruisen rahoituksen. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat liki 3 miljoonaa euroa. Hankkeen tarkoituksena on luoda toimintamalleja siitä, miten biopohjaisilla materiaaleilla voidaan korvata muovituotteita kestävillä ja kierrätettävillä ratkaisuilla muun muassa pakkaus-, hygienia-, rakennus-, tekstiili-, kotitalous- ja maataloussektoreilla.

Kolmevuotisen hankkeen tutkimusta vetää Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n Jyväskylän yksikkö. Hankkeessa on mukana maailmanlaajuisesti 48 yritystä, joista 12 on keskisuomalaisia tai joilla on toimintaa Keski-Suomessa.

̶ Tämä hanke ja sen luoma ekosysteemi mahdollistavat PK-yrityksille ja erityisesti pienille start-up yrityksille verkostoitumisen maailmanluokan toimijoiden kanssa. Hanke lisää mukana olevien yritysten kilpailukykyä kasvavalla markkinalla ja vahvistaa Keski-Suomen asemaa johtavana kuituosaamiskeskittymänä, sanoo Keski-Suomen liiton johtava asiantuntija Veli-Pekka Päivänen.

Keski-Suomen maakuntahallitus on myöntänyt rahoitusta Lakeland – Jyväskylä Region 2019-2022 -hankkeelle, jonka päätavoitteena on lisätä alueen tunnettuutta hankkeen kohdemaissa sekä kehittää mukana olevien yritysten kansainvälisiä tuotteita, palveluita ja myyntiä vastaamaan kohdemaiden tarpeita yhteistyössä Western Lakeland kumppaneiden ja Visit Finlandin kanssa.

Myös HUBITTAAKO? – Keski-Suomen yhteisöllisten työtilojen yhteistyöverkoston kehittäminen ja alueellisiin koulutustarpeisiin vastaaminen avoimella korkeakouluopetuksella -hanke sai maakuntahallitukselta tuen sille, että Keski-Suomen liitto osarahoittaa hanketta. Hankkeessa rakennetaan Keski-Suomeen yhteisöllisten työtilojen verkosto sekä vastataan alueellisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin tarjoamalla korkeakouluopintoja ja korkeakoulujen osaamista yhteisöllisten työtilojen kautta. Hankkeella laajennetaan korkeakoulujen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia Jyväskylän seudun ulkopuolelle.

Lisäksi maakuntahallitus puolsi EntoTek – Hyönteistuotannon teknologian kehittäminen ja automatisointi -hankkeen osarahoittamista. Hankkeessa kehitetään mustasotilaskärpästen kasvun automatisointia ja tavoitellaan uusia proteiinilähteitä rehutuotantoon.

 

Ohjelmakauden valmistelun välikatsaus ja nuorisovaltuuston esittäytyminen

 

Maakuntahallitus käsitteli myös EU:n tulevan ohjelmakauden valmistelutilannetta vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkasen johdattelemana. Lisäksi keskustelua käytiin maakunta- ja sote-uudistuksen loppuraporteista sekä seuraavista vaiheista. Esityksen aiheesta piti vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho.

Keski-Suomen maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Väinö Tamminen ja varapuheenjohtaja Wiivi-Maria Kasanen esittelivät maakuntahallitukselle nuorisovaltuuston toimintaa. Lisäksi Keski-Suomen liiton suunnittelujohtaja Markus Erkkilä kertoi maakuntahallitukselle Keski-Suomen liiton aluerakenteen- ja saavutettavuuden toimintakärjestä.

 

Kokouksen esityslista

 

Lausunto lakiluonnoksesta lisätään sivuille myöhemmin. Lisätietoja lausunnosta antaa vs. maakuntajohtaja.

 

Lisätietoja:

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
p. 040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0011
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Veli-Pekka Päivänen
johtava asiantuntija
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi

Sari Karhu
hallintopäällikkö
040 586 7083
sari.karhu[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!