Millaisia ilmastotekoja keskisuomalaiset yritykset tekevät? – Kysely auki

Ajankohtaista Tiedotteet • 2.12.2021 | Enni Huotari

Keski-Suomessa on vajaan kahden vuoden ajan pyörinyt keskisuomalaisten yritysten ympäristövastuullisuusverkosto YmpyräKS. Verkosto on suunnattu kaikille ympäristövastuullisuudesta kiinnostuneille yrityksille ja yrittäjille, toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta. YmpyräKS-verkoston tavoitteena on tukea alueen yrityksiä ympäristövastuullisen toiminnan kehittämisessä, levittää tietoa ja mahdollistaa yhdessä oppiminen. Verkostoa kehitetään 1.11.2021-30.11.2022 välisenä aikana Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa.  

Hankkeen aluksi kartoitetaan keskisuomalaisten yritysten ilmastotyön nykytilannetta ja toiveita, miten YmpyräKS-verkosto ja muut alueen toimijat voivat parhaiten auttaa ilmastotyössä. Näitä asioita selvitämme 24.1.2022 asti auki olevalla kyselyllä, johon pääsee vastaamaan täällä: https://link.webropolsurveys.com/S/50E07C36758EB3F4. Kysely koostuu monivalintakysymyksistä, joihin vastataan anonyymisti. Vastaamisessa kestää noin 5-15 minuuttia. Vastauksia toivotaan eri kokoisista ja eri toimialojen keskisuomalaisista yrityksistä, riippumatta siitä onko yrityksessä vielä tehty ilmastotyötä vai ei. 

Kysely tehdään YmpyräKS-verkoston, Viitasaaren kaupungin, Witaksen ja POLKU 2.0 -hankkeen (JY:n, JAMK:n, Gradian ja POKEn) yhteistyönä. Kyselyn tuloksia hyödyntävät näiden hankkeiden ja organisaatioiden edustajat oman toimintansa ja palveluidensa kehittämisessä. YmpyräKS-verkoston järjestämiä tilaisuuksia, työpajoja ja tiedon jakamisen tapoja suunnitellaan kyselyn tulosten perusteella, joten vastaamalla pääsee vaikuttamaan konkreettisesti tulevaan toimintaan. 

Kyselyn lisäksi tammi-helmikuussa tehdään yrityksille syventäviä haastatteluja ilmastotyöstä, ympäristövastuullisuudesta ja näihin liittyvistä tuen tarpeista. Haastatteluihin voi ilmoittautua mukaan jo tässä vaiheessa.

Lisätietoja
Enni Huotari
+358406759945
enni.huotari@keskisuomi.fi