Teollisuuden muovijätteet hyötykäyttöön

Blogi • 29.3.2019 | Ks-liitto

 

Suoritin agrologiopintoihini sisältyvän erikoistumisharjoittelun Keski-Suomen liitossa Circwaste-hankkeessa. Harjoitteluni yksi konkreettisista painopisteistä oli nostaa esille teollisuusalojen yrityksien jätehuoltoon liittyviä hyviä toimintatapoja. Lisäksi pyrimme selvittämään, kuinka paljon muovijätettä syntyy haastatelluissa kohdeyrityksissä ja onko yrityksissä muovin erilliskeräystä. Circwaste – kohti kiertotaloutta hankkeen ydinteemoja ovat muun muassa materiaalitehokkuuden lisääminen ja jätteen synnyn ehkäiseminen. Circwaste-hankkeessa on aiemmin tehty selvitys Keski-Suomen jätevirroista ja muovipakkausjätteen määristä kotitalouksissa. Teollisuusalojen yrityksiltä saatavat tiedot muovijätteestä täydentävät maakunnan kokonaiskuvaa.

 

Voiko yritys saavuttaa lajittelun avulla kustannussäästöjä?

Useissa yrityksissä muovin erilliskeräystä olisi mahdollista toteuttaa, koska teollisuudessa syntyy paljon kierrätykseen soveltuvaa muovijätettä. Huomattava määrä energiajakeeseen tai sekajätteeseen päätyviä muovilaatuja on mahdollista hyödyntää muoviteollisuuden raaka-aineena. Erityisesti kirkaspintaiset muovipakkaukset ovat muovin jatkojalostajien toimesta kysyttyä tavaraa. Esimerkiksi kuormalavojen käärintäkalvot ja huput sekä useat muovisäkit ja pussit soveltuvat mainiosti muovin erilliskeräykseen. Vaikka moni saattaa mieltää lajittelun aikaa vieväksi ja elämää hankaloittavaksi asiaksi, voidaan sen avulla saavuttaa yrityksessä materiaalihävikin vähentämisen lisäksi taloudellisia säästöjä. Teollisuuden materiaalien kierrätystä tehostamalla energiajakeeksi päätyvän sekajätteen määrä vähenee, jolloin erilliskeräyksellä on mahdollista saada aikaan kustannussäästöjä. Jätehuoltoyrityksien tarjolla olevat palvelut ohjaavat merkittävästi muovin erilliskeräyksen yleistymistä teollisuusalan yrityksissä.

Useat yritykset ovat kehittäneet omista tuotantoprosesseistaan syntyville sivuvirroille uusia hyödyntämiskohteita. Kohdeyrityksiin tehtyjen selvitysten perusteella pahvi ja puujäte ovat erinomaisia raaka-aineita uudelleen hyödynnettäviksi pakkaamisessa. Materiaalitehokkuuden huomioiminen tuotesuunnittelussa ja pakkaamisessa ovat tekijöitä, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi tuotteesta yrityksille syntyviin kustannuksiin. Henkilöstön kouluttaminen ja motivoiminen lajitteluun ovat edellä mainittujen asioiden lisäksi avainasemassa.

 

Mitä hyötyä ekologisuudesta voi olla yritykselle?

Yrityksien olisi hyvä miettiä, voiko ekologisuuden brändääminen olla kilpailuetu markkinoilla. Kuluttajat arvostavat yhä enemmän ympäristöystävällisiä tuotteita, joten useilla teollisuuden aloilla olisi mahdollisuuksia vaikuttaa ekologisuudella kuluttajien ostopäätökseen.

Raaka-aineena muovi on todella halpaa, joka osaltaan pitää muovin kulutuksen runsaana. Muovin erilliskeräämiseen tarvitaan taloudellisia kannustimia, jotta keräysmäärät saadaan kasvuun ja energiakäyttöön päätyvä muovin määrä minimiin. Uusia, ennakkoluulottomia keksintöjä kaivataan pakkausmateriaalien tuotekehitykseen ja kierrätysjärjestelmien kehittämiseen.

Kaiken muovittomuudesta käytävän keskustelun keskellä tulee kuitenkin muistaa, että muovi on erinomainen materiaali keveytensä, puhtautensa ja monikäyttöisyytensä ansiosta. Oikein lajiteltuna ja kierrätettynä muovi on kiertotalouden toteuttamisessa erinomainen materiaali, jonka elinkaari voi jatkua pidempään kuin osaamme ajatellakaan!

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!