Maakuntakaava 2040

 

Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen.

 

Päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen poislukien. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040.

Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Nyt, vireilletulovaiheessa nämä muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollista antaa palautetta 30.10.2020 mennessä joko sähköpostilla tai kirjeitse.


 

Tutustu aineistoon

Keski-Suomen tuulivoimapotentiaali (kartta) 17.12.2021
Maakotkan esiintymisen painopistealueiden tunnistus Keski-Suomessa
Kuulutus: Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 laadinnan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
I-OAS, maakuntakaava 2040
I-OAS liite, maakuntakaava 2040
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoimarakentamisen edistämistyö Keski-Suomen ELY-keskuksessa)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoima kunnan näkökulmasta)
Tuulivoimapäivä 2021 (Maakuntakaava)
Tuulivoimapäivä 2021 (Oikeustapauskatsaus tuulivoimaan)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoima sähköistyvän yhteiskunnan veturina)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoimamelun terveysvaikutukset)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoima Keski-Suomessa)

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Markus Erkkilä

Markus Erkkilä

Suunnittelujohtaja

040 162 7887

markus.erkkila[at]keskisuomi.fi