Maakuntakaava 2040

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 valmisteluvaiheen aineistot on julkaistu.

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä.  Kaavaluonnos muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin voimassa oleva maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.

Keski-Suomessa maakuntakaavaa päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa päivitämme voimassa olevaa
maakuntakaavaa kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Parhaillaan käynnissä oleva maakuntakaavan päivitystyö koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, Kuhmoinen pois lukien.


Kaikki valmisteluvaiheen aineisto (pdf) on nähtävillä tällä verkkosivulla 7.3.–5.5.2022:

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 valmisteluvaiheen kuulutus

Keski-Suomen maakuntakaava 2040 – kaavakartta

Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmä

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 kaavaluonnoksen kaavaselostus

Ikuinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (I-OAS)

Ikuisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (I-OAS) liite

Koonti osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (I-OAS) koskevasta palautteesta ja vastineista

Hiljaiset alueet Keski-Suomessa

Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö

Keski-Suomen maakotkaselvitys osa 1. Maakotkan potentiaalisten esiintymisalueiden tunnistus

Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa

Maakuntakaavoituksen kehittäminen arvokkaiden luontoalueiden ja metsien hiilivarastojen turvaamiseksi Keski-Suomessa

Maisemaan sidotut muinaisjäännökset

Keski-Suomen tuulivoimapotentiaalin tarkastelu

Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa. Keski-Suomen maiseman ominaispiirteet ja herkkyystarkastelu

Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa. Tuulivoima-alueiden näkyvyysalueanalyysit ja alustava maisemavaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet suhteessa pohjavesiin

Pyydämme mahdollisia mielipiteitä tai lausuntoja valmisteluaineistosta kirjallisena viimeistään 5.5.2022 aikana postitse osoitteeseen: Keski-Suomen liitto, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo[at]keskisuomi.fi.

 

Valmisteluaineiston esittelytilaisuudet

Valmisteluaineiston esittely on seurattavissa etäyhteydellä tiistaina 29.3. klo 17.30 alkaen verkko-osoitteessa: noveltive.fi/maakuntakaava2040

Kaavan valmistelijat ovat puolestaan tavattavissa kaavakahviloissa seuraavasti:

30.3. klo 14–18 Petäjäveden kulttuurikeskus (Miilutie 4, 41900 Petäjävesi)
31.3. klo 14–18 Kyyjärven kirjasto (Tuliharjuntie 43, 43700 Kyyjärvi)
5.4. klo 14–18 Etätyökeskus HUBteekki (Keskustie 14, 44800 Pihtipudas)
6.4. klo 14–17 Äänehub (Piilolantie 17, G-rakennus, 44100 Äänekoski)
12.4. klo 14–18 Joutsan pääkirjasto (Länsitie 6, 19650 Joutsa)
13.4. klo 14–17 Kahvila Frisee (Kauppakatu 1, 43100 Saarijärvi)
20.4. klo 14–18 Innova 2 (Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä)

Lisätietoja antavat:

Liisa Bergius, 040 590 2296, liisa.bergius[at]keskisuomi.fi
Hanna Kunttu, 040 591 5901, hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi
Reima Välivaara, 040 595 0918, reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

 

 


 

Tutustu aineistoon

Maakuntakaava2040 striimin (29.3.2022) aineisto
Kuulutus: Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 valmisteluvaihe
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 – kaavakartta
Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmä
Keski-Suomen maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksen kaavaselostus
I-OAS, maakuntakaava 2040
I-OAS liite, maakuntakaava 2040
Koonti osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (I-OAS) koskevasta palautteesta ja vastineista
Hiljaiset alueet Keski-Suomessa
Keski-Suomen luonnon ja kulttuurin matkailu- ja virkistyskäytön selvitystyö
Maakotkan esiintymisen painopistealueiden tunnistus Keski-Suomessa
Luonnon ekosysteemipalvelut Keski-Suomessa
Maakuntakaavoituksen kehittäminen arvokkaiden luontoalueiden ja metsien hiilivarastojen turvaamiseksi Keski-Suomessa
Maisemaan sidotut muinaisjäännökset
Keski-Suomen tuulivoimapotentiaalin tarkastelu
Tuulivoima: Keski-Suomen maiseman ominaispiirteet ja herkkyystarkastelu
Tuulivoima-alueiden näkyvyysalueanalyysit ja alustava maisemavaikutusten arviointi
Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet suhteessa pohjavesiin
Tuulivoimapäivä 2021 (Maakuntakaava)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoima Keski-Suomessa)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoimarakentamisen edistämistyö Keski-Suomen ELY-keskuksessa)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoima kunnan näkökulmasta)
Tuulivoimapäivä 2021 (Oikeustapauskatsaus tuulivoimaan)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoima sähköistyvän yhteiskunnan veturina)
Tuulivoimapäivä 2021 (Tuulivoimamelun terveysvaikutukset)

Kehitetään Keski-Suomea yhdessä! Ota yhteyttä!

Liisa Bergius

Liisa Bergius

Maakunta-arkkitehti

040 590 2296

liisa.bergius[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaavoitus, asutusrakenne ja kulttuuriympäristö

Hanna Kunttu

Hanna Kunttu

vs. suunnittelujohtaja

040 591 5901

hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Liikennejärjestelmä, maakuntakaava, virkistys

Reima Välivaara

Reima Välivaara

Ympäristöpäällikkö

040 595 0918

reima.valivaara[at]keskisuomi.fi

Ympäristö, luonnonsuojelu, ympäristövaikutukset