Maakuntahallituksen kokoustiedote 24.9.

Ajankohtaista Tiedotteet • 24.9.2021 |

Nykyinen Keski-Suomen maakuntahallitus piti viimeisen kokouksensa 24.9. Seuraava maakuntahallitus tullaan valitsemaan maakuntavaltuuston järjestäytymiskokouksessa ensi tiistaina 28.9.

– Olemme tehneet yhdessä merkittäviä ja maakunnan etua ajavia päätöksiä viimeisen neljän vuoden aikana. Haluan antaa tunnustuksen maakuntahallituskollegoille erinomaisesta yhteistyöstä. Lisäksi iso kiitos liiton toimiston henkilöstölle huikeasta työstä Keski-Suomen eteen, kehuu maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm.

Maakuntahallitus käynnisti kokouksessa tiekartan laatimisen, jotta Keski-Suomi olisi hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä. Työtä varten on tarkoitus koota määräaikainen ohjausryhmä. Maakuntahallituksen vastuulla on määritellä työskentelyn tavoitteet. Ohjausryhmän kokoonpanosta ja toimeksiannosta päättää uusi maakuntahallitus lokakuun kokouksessa. Hiilineutraalin maakunnan suunnitteleminen ja toimenpiteiden vauhdittaminen vaativat paljon maakuntatason vuoropuhelua, jota varten on perusteltua asettaa määräaikainen ohjausryhmä. Maakuntahallituksen vastuulla on määritellä työskentelyn tavoitteet ja puitteet. Tiekartta tuodaan Keski-Suomen maakuntahallituksen ja Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) käsiteltäväksi kesällä 2022. Ohjausryhmässä on laaja sidosryhmien edustus, koska yhteisymmärryksen kokoaminen ja toimenpiteiden laittaminen tärkeysjärjestykseen vaativat monipuolista näkemystä ja keskustelua.

Maakuntahallitus keskusteli kokouksessa lausunnosta valtatien 4 parantamiseksi Jyväskylä Rantaväylällä Aholaidan ja Lohikosken eritasoliittymien välillä. Tiesuunnitelmassa esitetään parannettavaksi sekä Aholaidan eritasoliittymä, että Lohikosken eritasoliittymät ja rakennettavaksi uusi Seppälän eritasoliittymä. Tiesuunnitelman alueella on voimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaava, joka ohjaa maakuntakaavaa tarkempana kaavana ohjaa tiesuunnitelman laadintaa.

Aholaidan ja Lohikosken eritasoliittymien parantamisista sekä Seppälän uudesta eritasoliittymästä johtuen tiesuunnitelmassa esitetään Tourulan olevan eritasoliittymän ramppien purkamista. Suunnittelujakso sijoittuu TEN-T ydinverkkoon kuuluvalle valtatielle 4. Suunnitelman mukaan toimet parantavat Rantaväylän sujuvuutta ja turvallisuutta Jyväskylän keskustan kohdalla. Suunnitelman mukaan tästä hyötyvät erityisesti maantiekuljetukset, lisäksi hanke parantaa Seppälän ja Kankaan alueiden saavutettavuutta. Edelleen suunnitelman mukaan meluesteet parantavat lähialueen asuinviihtyvyyttä. Valtatien 4 parantaminen välillä Aholaita-Lohikoski on määritelty Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa yhdeksi Keski-Suomen kärkihankkeeksi, jolla on valtakunnallista merkitystä. Keski-Suomen liitto pitää tärkeänä, että maakunnan keskeisten hankkeiden suunnittelu- ja toteuttamisvalmiutta edistetään määrätietoisesti valtion väyläverkoilla.

AKK Sports Oy:lta on saapunut tukipyyntö Keski-Suomen liitolle ja Jyväskylän kaupungille valtiovallan ja Visit Finlandin suuntaan lähtevään kirjelmään Suomen mm-rallin järjestämisedellytyksien turvaamisesta sekä tapahtuman aktiivisesta hyödyntämisestä Suomi-kuvan rakentamisessa.

– Suomen mm-rallin turvaaminen on maakunnalle taloudellisesti, elinvoimaisesti ja kansainvälisen tunnettuuden kannalta merkittävä, toteaa maakuntajohtaja Pekka Hokkanen

Lisäksi maakuntahallitus saa katsauksen Keski-Suomen liiton talousarvion 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 valmisteluun. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa valmistellaan huomioiden päivittyvä maakuntastrategia sekä liiton tehtävät ja tavoitteet.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

Lisätietoja:

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi