TEAviisari, HYTE-kerroin ja kuntajohtaminen – euroja hyvinvoinnin edistämiseen 

2023 Ajankohtaista Blogi • 22.11.2023 | Heidi Kervinen

Hyvinvointi- ja terveystyön (hyte) tärkeys on huomattu Keski-Suomen kuntien johdossa. Asia paljastuu vastikään päivitetystä, kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä kuvaavan TEAviisarin tuloksista. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä TEAviisari on työväline ja mittaristo kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, eli hytetyön, arviointiin. Se koostuu eri aihealueista, joita ovat kuntajohto, koulutus, liikunta, kulttuuri ja perusterveydenhuolto. Osa tiedoista kerätään suoraan rekisteritiedoista ja loppuihin THL toteuttaa tiedonkeruuta muun muassa kuntiin lähetettävillä kyselyillä ja haastatteluilla. 

Keski-Suomen kunnat paransivat tuloksiaan

Tämän syksyn TEAviisari-tuloksissa Keski-Suomen kunnat saivat keskimäärin 86 pistettä sadasta, kun tarkastellaan toimia, joita kuntajohto tekee hytetyön edistämiseksi. Olemme edellä sekä maan keskiarvoa (85), että tehneet huiman harppauksen edellisen mittauskerran tuloksista, sillä vuonna 2021 maakunnan keskiarvo oli vain 74 pistettä. Erityisen hyvällä tolalla on hytetyöhön käytetyt voimavarat, eli hyvinvointivastaavaan työosuus sekä jaettavat avustukset, joissa Keski-Suomen pisteet ovat 96, verrattuna koko maan 86 pisteeseen. 

Oivat tulokset eivät kuitenkaan tarkoita, etteikö parantamisen varaa olisi. Osallisuuden osalta olemme keskiarvon alapuolella, ja esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisessä Keski-Suomi saa keskiarvoltaan vain 19 pistettä verrattuna koko maan 77 pisteeseen. Lautakuntapäätöksiin verkossa vaikuttamisen osalta Keski-Suomi on 37 pistettä koko maan keskiarvoa jäljessä.  

HYTE-kerroin kannustaa hyvinvointiajatteluun

Vaikka TEAviisari on toiminut hyvänä mittarina kuntien hytetyölle jo yli vuosikymmenen ajan, sen tärkeys korostui tämän vuoden alussa, kun kunnille maksettiin ensimmäistä kertaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa, eli tuttavallisemmin HYTE-kerroin. HYTE-kertoimen tarkoituksena on kannustaa kuntia edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä, ja hytetyön prosesseja mittaavat indikaattorit haetaan suoraan TEAviisarista. Kunnan HYTE-kertoimen, asukasmäärän ja vuosittain määräytyvän perushinnan perusteella kunnille jaetaan lisäosa valtionosuuteensa.  

HYTE-kertoimen perusteella jaettu lisäosa vaihtelee kunnan asukasluvun mukaan, eikä se kaikkien kuntien kohdalla välttämättä tunnu panostamisen arvoiselta. Monet HYTE-kertoimeen vaikuttavat toimenpiteet ovat kuitenkin pienellä vaivalla ja perehtymisellä helposti toteutettavissa, ja osa ratkeaa jopa pelkästään sillä, että TEAviisarin tiedonkeruun aikana kysymyksiin vastataan huolella. Monet HYTE-kertoimeen vaikuttavista toimista tuovat hyvinvointivastaavien jo tekemää tärkeää työtä näkyvämmäksi kunnan muille työntekijöille, päättäjille ja kuntalaisille.  

Vaikka kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta tai liikuntaa edistävien toimien tekeminen pelkästään eurojen perässä ei ole hytetyön sisin olemus, valtion HYTE-kertoimeen sitoma raha on kuitenkin toimiva kannustin, ja mahdollisesti alkusysäys strategisempaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kunnissa. Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kuntien päätehtäviin, ja meillä Keski-Suomessa on ainesta toimia hyvänä esimerkkinä muille erinomaisesti toteutetun hytetyön saralla.  

 


 

Tutustu TEAviisariin THL:n verkkosivuilla Lisätietoa HYTE-kertoimesta THL:n verkkosivuilla