MYR: Keski-Suomen ELY-keskukselta siirretään 1,3 M€ JTF-rahoitusosuus Keski-Suomen liitolle 

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 5.10.2023 | Jenni Isopahkala

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi yksimielisesti EU-rahoituksen suunnitelman ja tavoitteet vuosille 2024–2025.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) kokousti 5.10.2023 Karstulan Wanhat Wehkeet -matkailualueella. Ennen kokousta osallistujat pääsivät tutustumaan Paavolan maatilan uniikkiin biokaasulaitokseen. Keskisuomalaista innovaatiota esitteli tilan isäntä ja itsekin MYR:n jäsen, Tero Lahti. Karstulan kunnan terveisinä kuultiin muun muassa JTF-rahoituksella tehtävästä Puulaakson teollisuusalueen laajentamisesta. 

Yhteisellä suunnitelmalla lisätään vaikuttavuutta

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitussuunnitelman ja tavoitteet vuosille 2024–2025. Poikkeuksellisen vilkkaiden rahoitusvuosien jälkeen rahoitusmäärät tulevat pienenemään merkittävästi tulevina vuosina ja osa aiemmin käytössä olleista rahoitusmuodoista tulee poistumaan kokonaan. 

– On Keski-Suomen etu, että maakunnan rahoitusta arvioidaan kokonaisuutena. Tänään hyväksytty suunnitelma on olennainen, kun haluamme keskittää aluekehittämistyötämme ja lisätä hankkeiden vaikuttavuutta eri rahoituslähteiden avulla, kuvaa MYR:n puheenjohtaja Mikko Tiirola. 

– Tärkeintä on, että osaamme kohdentaa käytössämme olevat resurssit vastaamaan alueemme kehittäjien tarpeita. Tähän on mahdollisuus päästä yhteisellä vuoropuhelulla, korostaa maakuntajohtaja Pekka Hokkanen.  

JTF-rahaa Keski-Suomen ELY-keskukselta Keski-Suomen liiton jaettavaksi

Kokouksessa päätettiin Oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen (JTF) 1,3 M€ myöntövaltuuden siirtämisestä Keski-Suomen ELY-keskukselta Keski-Suomen liitolle. Keski-Suomen liitolla rahoituksen kysyntä ylitti tänä vuonna käytössä olleet JTF-varat ja kuluvan vuoden rahoitushaut jouduttiin sulkemaan suunniteltua aikaisemmin. Keski-Suomen ELY-keskuksella rahoituskehys on puolestaan osoittautunut väljemmäksi. Rahoitusosuuden siirtämisellä halutaan varmistaa, ettei maakunnalle osoitettuja rahoitusosuuksia jää käyttämättä. 

MYR sai tuoretta tietoa ensi viikolla julkaistavasta Keski-Suomen Aikajanasta, jossa kuvataan ja analysoidaan maakunnan ja seutujen elinkeinoelämän kehitystä tuoreilla ja havainnollisilla indikaattoreilla. Kokouksessa kerrottiin myös Saarijärven–Viitasaaren seudun hanketilanteen etenemisestä ja valtiovarainministeriön Keski-Suomen liittoon tekemästä hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastuksesta. 

Kokouksen esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton verkkosivulla. 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.

 

Lisätietoja: 

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi 

Outi Leppäkangas (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 673 3544
outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi