Väyläverkon investointiohjelma on kunnianhimoton

Ajankohtaista Tiedotteet • 28.1.2022 |

Valtion väyläverkon investointiohjelma näyttäytyy kunnianhimottomalta ja kansainvälisesti merkittävimmät tieyhteydet heikosti huomioivalta

– Investointiohjelma ei huomioi Keski-Suomen merkittävimpiä kärkihankkeita eli Nelostien kehittämistä ja Tampere-Jyväskylän rataosuutta niiden edellyttämällä painoarvolla, toteaa investointiohjelmaa arvioiva maakuntajohtaja Pekka Hokkanen.

 – Keski-Suomessa on laaja toimijoiden välinen yhteisymmärrys maakunnan tärkeimmistä hankkeista, tästä huolimatta ohjelma ei kuitenkaan sisällä esimerkiksi Vaajakosken ohitusta, saati Tampere-Jyväskylä ratayhteyden kaksoisraideosuutta. Tähän laajaan yhteiseen näkemykseen pohjautuen olen kuitenkin luottavainen, että vuosittain tapahtuvissa talousarvioiden valmisteluissa asia saadaan yhteisellä edunvalvonnalla käännettyä oikeaan asentoon. Lujaa edunvalvontaa on asian tiimoilta jatkossakin tiedossa, Hokkanen toteaa.  

 Keski-Suomesta investointiohjelmaan sisältyvät valtatieltä 4 Lahti-Jyväskylä osuudelta kolmesta kohteesta koostuva 25 miljoonan euron kokonaisuus, valtatien 9 parantaminen Jämsä-Korpilahti (16 m€) sekä yhteensä 8 miljoonan euron parantamishankkeet Keuruulla, Muuramessa, Laukaalla ja Jyväskylässä. (vt 23 parantaminen Piilinjärvi-Petäisjärvi, Keuruu 1,5 m€), (Mt 638 parantaminen Leppävesi-Tikkakoski Jyväskylä-Laukaa, 6,0 m€) (Mt 6090 kevyen liikenteen järjestelyt Muurame-Kinkovuori, Jyväskylä ja Muurame, 0,8m€). Lisäksi raideyhteyksien parantamisista on huomioitu Saarijärvi-Haapajärvi radan peruskorjaus, jolle on esitetty 20 miljoonaa euroa investointiohjelmakaudella. 

 Erityisesti TEN-T -ydinverkkoon kuuluvalle Nelostielle kohdistuvien hankkeiden vähäisyys hämmästyttää Keski-Suomen liiton suunnittelujohtaja Markus Erkkilää.

– Ihmettelen suuresti ohjelman antamaa viestiä Suomen heikosta sitoutumisesta eurooppalaisten ydinverkkokäytävien kehittämiseen. Suomen kilpailukyvyn ja maan sisäisen huoltovarmuudenkin kannalta on välttämätöntä saada Nelostie sille kuuluvalle kehittymispolulle.

 – Esimerkiksi Vaajakosken kohdan haasteet on tunnistettu osana Liikenne 12-prosessia, ja uskon hankkeelle löytyvän tarvittavan tuen, kun liikenteellisten seikkojen lisäksi poliittisissa prosesseissa otetaan harkintaan mukaan myös elinkeinoelämän kautta säteilevät vaikutukset. Viestin tulee olla kirkas ja rintaman laaja. Nyt Keski-Suomessa on kuitenkin oleellista saada keskeisissä kohteissa niin teillä kuin radoilla suunnitelmat valmiiksi ja lainvoimaisiksi. Se on ehdoton edellytys asioiden muuttamiseksi, sillä ohjelma painottaa selkeästi suunnitelmavalmiutta, analysoi Erkkilä.

 Investointiohjelma liittyy valtakunnalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, jonka tarkoituksena on luoda pitkäjänteinen näkymä liikenteen kehittämisestä. Väyläviraston ensimmäistä kertaa tuottama investointiohjelma on viraston näkemys Liikenne12 -suunnitelman tavoitteisiin parhaiten vastaavista hankkeista huomioiden suunnitelman rahoituskehys. Investointiohjelmaa päivitetään vuosittain. 

 – Kokonaisuudessaan Liikenne12 -prosessi on ehdottoman tarpeellinen ja investointiohjelma tekee näkyväksi liikenteen kehittämiseen käytössä olevien resurssien riittämättömyyden. Tämänkin ohjelman myötä kaipaan edelleen laajapohjaista keskustelua suomalaisen liikennepolitiikan tavoitteista ja alueiden saavutettavuuden tulevaisuuden näkymistä, arvioi Hokkanen ohjelman hyviä puolia.

Maakuntahallituksen antama lausunto Keski-Suomen osalta samat kohteet sisältäneestä investointiohjelman luonnoksesta on saatavilla täältä.

 

Lisätietoja: 

Pekka Hokkanen             
Maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Markus Erkkilä
Suunnittelujohtaja
040 162 7887
markus.erkkila[at]keskisuomi.fi