MYR keskustelee Keski-Suomen työllisyyspalveluista ja EU-rahoituksen edunvalvonnasta 16.5.

2024 Ajankohtaista Tiedotteet • 13.5.2024 | Jenni Isopahkala

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) keskustelee kokouksessaan 16.5.2024 Keski-Suomen julkisten työvoimapalveluiden järjestämisen tilanteesta. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2025 valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille. Keski-Suomeen on tulossa kolme työllisyysaluetta vastuukuntamallilla. Vastuukuntia ovat Jyväskylä, Jämsä ja Äänekoski.

Työllisyysalueiden valmistelutyötä on tehty kesästä 2023 alkaen Keski-Suomen liiton hankerahoituksella ja alkuvuodesta 2024 alkaen työ- ja elinkeinoministeriön tuella.

Tulevaan EU-ohjelmakauteen valmistaudutaan

Kokouksessa kuullaan katsaus Euroopan unionin tulevan ohjelmakauden edunvalvontaan. Euroopan komissio antaa ehdotuksensa EU:n tulevaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2028–2034 viimeistään 1.7.2025 mennessä. Eduskunta ja valtioneuvosto muodostavat parhaillaan Suomen ennakkovaikuttamiskantoja. Keski-Suomi huolehtii EU-rahoituksen edunvalvonnasta yhteistyössä Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien liittojen ja EU-aluetoimistojen kanssa sekä kansallisella että EU-tasolla.

Kokouksen koko esityslista on luettavissa verkkosivullamme.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.


Lisätietoja:

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
0405950014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Outi Leppäkangas (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 673 3544
outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi