Strategia

Strategia antaa raamit aluekehittämiselle. Päivitämme vuoden 2021 aikana vuonna 2014 hyväksytyn maakuntasuunnitelman ja vuonna 2017 hyväksytyn maakuntaohjelman. Tarkoituksena on laatia yksi Keski-Suomen strategia, joka sisältää

  • tahtotilan maakunnan kehittämisestä vuoteen 2050 (maakuntasuunnitelma)
  • maakunnan kehittämisen yhteiset toimenpiteet ja arvion niiden rahoittamisesta vuosille 2022–2025 (maakuntaohjelma)
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä suuntavan älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2021-2027

Keski-Suomen strategian laatimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS on nähtävillä 9.11. – 18.12.2020 välisenä aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on toimitettu myös Keski-Suomen kuntiin.

Strategia työstetään yhteistyössä kuntien, yritysten, maakunnan kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen, valtion viranomaisten sekä muiden Keski-Suomen kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteensä 18.12.2020 mennessä. Mielipiteet voi lähettää

  • sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@keskisuomi.fi tai
  • postitse osoitteeseen Keski-Suomen liitto, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä

Lisätietoja:

vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen, pekka.hokkanen(at)keskisuomi.fi, 040 595 0016
vs. aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho, pirjo.peraaho(at)keskisuomi.fi, 040 591 0760

Keski-Suomen strategian osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nykyinen strategia sisältää vuoteen 2040 ulottuvan maakuntasuunnitelman ja neljän vuoden välein laadittavan maakuntaohjelman. Maakuntaohjelma kuvaa, miten pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelman tavoitteet vaiheistetaan ja saavutetaan. 

Rakennamme Keski-Suomea yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa. Yhteinen tahtotila on koottu kolmeen strategiseen suunnitelmaan. Tutustu tarkemmin alta!


 

Lisätietoja Keski-Suomen strategian valmistelusta ja vuoropuhelusta

Pekka Hokkanen

Pekka Hokkanen

Vs. maakuntajohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Johtaminen, edunvalvonta ja sidosryhmäsuhteet

Pirjo Peräaho

Pirjo Peräaho

Vs. aluekehitysjohtaja

040 591 0760

pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Aluekehittäminen ja alueiden käyttö