Ennakko: Maakuntahallituksen kokous 22.4.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 19.4.2022 |

Maakuntahallitus käsittelee perjantain kokouksessa miljoonan euron varaamista hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen Keski-Suomessa. Hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta on heikentänyt koronapandemia ja Euroopassa käytävä sota. Molempien vaikutukset näkyvät myös maakunnan asukkaiden tuntemuksissa ja yhteisöjen toiminnassa. Rahoitusvaltuus muodostuisi kansallisesta aluekehittämisrahoituksesta 564 000 euroa ja Keski-Suomen kehittämisrahaston osuudesta 436 000 euroa. Kehittämisrahoitus olisi tarkoitettu ensisijassa keskisuomalaisille järjestöille. Hakuilmoitus ja arviointikriteerit julkaistaan kevään aikana ja hakemukset käsitellään kesäkuussa ja elokuussa. 

Maakuntahallitus kuulee kokouksessa mukautetun talousarvion ja taloussuunnitelman tälle vuodelle. Maakuntavaltuusto käsittelee ne kesäkuun kokouksessa. Talousarvion mukautus ei edellytä jäsenkuntien vuoden 2022 maksuosuuksien nostamista, vaan se katetaan liiton kuluja sopeuttamalla. Keski-Suomen liitto palasi rahoitusta välittäväksi toimielimeksi Uudistuva ja osaava Suomi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudelle 2021–2027. Rahoitusta välittäville toimielimille osoitetaan tehtävän hoitoon teknistä tukea. 31.3.2022 saapuneessa teknisen tuen päätösehdotuksessa Keski-Suomen liitolle osoitetun teknisen tuen määrä oli talousarviossa ennakoitua alhaisempi.  

Maakuntahallitus saa raportoinnin talouden toteutumisesta neljännesvuosittain. Keski-Suomen liiton talouteen vaikuttavien muutosten myötä toimisto on valmistellut mukautettua talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuodelle 2022.  

Lisäksi perjantain kokouksessa käsitellään EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 jatkotoimenpiteitä koskevia tehtäviä ja yhteistyösopimus sekä Väyläviraston pyytämä lausunto luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023–2030. 

Katso kaikki maakuntahallituksen kokouksen aiheet esityslistalta    

Lisätietoja    

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi