Ennakko: Maakuntahallituksen kokous 26.11.

Ajankohtaista Tiedotteet • 22.11.2021 |

Maakuntahallitus valitsee uuden Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR). Yhteistyöryhmä yhteensovittaa aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelua ja toteutusta. MYR myös päättää EU-varojen kohdentamisesta maakunnassa.

Maakuntahallitus valitsee Keski-Suomen liiton uuden aluekehitysjohtajan. Arviointi- ja haastatteluryhmä kutsui haastatteluun seuraavat hakijat: kauppatieteiden maisteri Kirsi Murtosaari, ekonomi Pirjo Peräaho ja yhteiskuntatieteiden maisteri Kari Pirinen. Haastattelut pidettiin 18.11.2021.  Haastatteluryhmään kuului yksi edustaja jokaisesta maakuntahallituksessa istuvasta puolueesta, maakuntajohtaja sekä sihteerinä henkilöstöasioista vastaava kehittämisjohtaja. Aluekehitysjohtajan virkaa haki kaikkiaan 14 henkilöä.

Maakuntahallitus hyväksyy muutokset ja täsmennykset Keski-Suomen Kehittämisrahaston ehtoihin. Kehittämisrahasto on maakunnan kuntien vuosittain kartuttama rahasto, jonka hallinnoinnista Keski-Suomen liitto vastaa. Kehittämisrahastosta myönnetään rahoitusta pienehköille hankkeille, jotka edistävät maakunnan kilpailukykyä, varmistavat maakunnan strategioiden toteutumista, lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa, käynnistävät uusia avauksia sekä edistävät yhteistyötä.

Maakuntahallitus päättää Keski-Suomen maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnan jatkamisesta vuonna 2022. Jatkossa nuorisovaltuusto on siirtymässä Keski-Suomen hyvinvointialueen lakisääteiseksi toimielimeksi.

Kasvu Open -tilannekatsauksen antaa toimitusjohtaja Jaana Seppälä. Kasvu Open on valtakunnallinen kasvuyritysten sparrausohjelma, joka tarjoaa maksutonta apua liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun.

Lisäksi maakuntahallitus antaa evästyksensä ministeriöiden kanssa käytäviä alueiden kehittämisen keskusteluja varten ja antaa lausunnon ympäristöministeriön ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Ympäristöministeriön lakiehdotus sisältää merkittäviä muutosesityksiä maakuntakaavoitukseen rooliin tulevaisuudessa.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta 

 

Lisätietoja

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila(at)gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi