Kärkitoimenpiteitä edistetään yhteisvoimin

Ajankohtaista Tiedotteet • 9.11.2020 | Hanna Kunttu

Länsi-Suomen ensimmäinen yhteinen liikennestrategia on hyväksytty kaikkien kuuden maakunnan maakuntahallituksissa. Strategiassa tunnistetut kärkitoimenpiteet parantavat ihmisten elämänlaatua ja Länsi-Suomen monin tavoin verkottuneen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Matka- ja kuljetusketjujen toimivuus laajasti ymmärrettyinä on alueen yhteinen kärkitavoite.

Viestit valtakunnalliseen kehittämiseen kytkeytyvät kolmeen teemaan

Valmisteluprosessissa tunnistettiin kolme teemaa, joissa Länsi-Suomen piirteet ja valtakunnalliset tavoitteet yhdistyvät:

  • Kansalliset ja kansainväliset yhteydet toimivat arjessa: ihmiset ja tavarat saavuttavat määränpäänsä.
  • Arki sujuu ja logistiikka on tehokasta maaseudulla ja tiiviin yhdyskuntarakenteen alueilla.
  • Työvoima saavuttaa työpaikan kauempaakin.

Kärkitoimenpiteistä priorisoitiin seitsemän, joista seuraavat kolme sujuvoittavat sekä ihmisten arkea että elinkeinotoimintaa:

  • Viestintäverkkojen toimintavarmuus, kapasiteetti ja nopeus on varmistettava liikkumistarpeen vähentämiseksi ja liikenteen automatisaation mahdollistamiseksi.
  • Tieverkon kuntopuutteet myös alemmalla verkolla on korjattava.
  • Rataverkko ja rautatieliikenne on kehitettävä luotettavaksi, kattavaksi ja kapasiteetiltaan riittäväksi työmatkojen tarpeisiin.

Elinkeinotoiminnan kannalta olennaiset kärkitoimenpiteet:

  • Vientikuljetuksille tärkeät yhteydet on saatettava tarvetta vastaavaan kuntoon.
  • Pääväyläasetuksen määrittelemän päätieverkon laajuutta tulee tarkistaa.

Ihmisten elämänlaadun parantamiseksi tärkeät kärkitoimenpiteet:

  • Valtakunnallisen joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmän taustajärjestelmä tarvitsee isännän ja rahoituksen.
  • Tarvitaan uusia hallinnon rakenteita ja niitä tukevaa lainsäädäntöä, jotta kuntien ja valtion tarjoamia henkilökuljetuspalveluja (mm. koulukyydit ja sote-kuljetukset) kyetään yhdistelemään ja avaamaan kaikille.

Maakuntaliitot jatkavat yhteistoimin kärkitoimenpiteiden edistämistä ja vuorovaikutusta valtio-osapuolten kanssa. Tärkeää on saada kärkitoimenpiteet kirjatuiksi valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja muihin kansallisiin suunnitelmiin.

Maakuntien yhteiset toimet
Länsi-Suomen maakunnat yhdistävät voimansa samankaltaisten haasteiden ratkaisemiseksi: Yhdessä tehtävin selvityksin lisätään tietoisuutta ajankohtaisista asioista ja synnytetään keskustelua monia osapuolia koskevista teemoista myös valtakunnallisesti. Monistettavien toimintamallien muodostamiseksi käynnistetään pilotointeja yhdessä toimijoiden kanssa. Maakuntaliitot edistävät ja seuraavat yhdessä Länsi-Suomen liikennestrategian toteutumista. Sen päivitystarvetta arvioidaan vuosittain.

Lue lisää Länsi-Suomen liikennestrategiasta täältä

Länsi-Suomen liikennestrategia lyhyesti

Mitä tehtiin?
Kuusi Länsi-Suomen maakuntaa (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) laativat yhteisen liikennestrategian. Siihen on kiteytetty yhteinen näkemys alueen tärkeimmistä liikennejärjestelmäkysymyksistä kaikki liikennemuodot huomioiden.

Miksi tehtiin?
Yhteinen tahtotila sisältää viestejä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun, jotta Länsi-Suomelle tärkeät asiat tulisivat huomioon otetuiksi. Strategiassa on tunnistettu myös teemoja, joissa maakuntien on hyödyllistä ja kustannustehokasta tehdä keskinäistä yhteistyötä.

Miten tehtiin?
Länsi-Suomen yhteistä liikennestrategiaa työstettiin tiiviissä vuorovaikutuksessa valtion liikenneviranomaisten kanssa. Työn aikana tarjottiin vaikuttamismahdollisuus nuorille, elinkeinoelämälle ja muille sidosryhmille. Maakuntahallitusten puheenjohtajistot ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaan osallistuvat kansanedustajat kokoontuivat kahdesti yhteiseen huippukokoukseen. Maakuntahallitukset hyväksyivät liikennestrategian.

Keneltä lisätietoja?
Markus Erkkilä, markus.erkkila@keskisuomi.fi
Heikki Pusa, heikki.pusa@hame.fi
Ruut-Maaria Rissanen, ruut-maaria.rissanen@pirkanmaa.fi
Antti Saartenoja, antti.saartenoja@etela-pohjanmaa.fi
Tero Voldi, tero.voldi@obotnia.fi
Esa Perttula, esa.perttula@satakunta.fi

 

Ota yhteyttä!