Biotaloudesta ja verkostoista

Blogi • 28.9.2019 | Suvi Bayr

 

Kesällä kirjoitimme verkostoitumisen tärkeydestä
https://keskisuomi.fi/blogi/posts/161/lisaa_sapinaa_verkostoista

Ilman verkostoja ei ole kehittämistyötä. Verkosto ei ole koskaan valmis, se muuttuu tarpeiden mukaan ja laajenee koko ajan. Parhaimmillaan verkostoon voi huutaa tarvetta ja se vastaa, usein jopa yllättävästä suunnasta. Verkostojen jakaminen avaa käyttöön aivan uusia kontakteja ja uusista kontakteista tulee osa omia verkostoja. Niitä tyyppejä, joiden kanssa ratkotaan jatkossakin omia tai yhteisiä ongelmia.

Verkostojen ylläpitämiseen ja luomiseen keskitymme myös RDI2CluB hankkeessa.  Ideana on verkottaa aluksi hankkeessa mukana olevien alueiden toimijoita keskenään, sekä alueiden sisäisesti että kansainvälisesti. Perinteisen verkottumisen (tutustumismatkat, kasvokkaiset tapaamiset) eivät kuitenkaan riitä, ei ajankäytöllisesti, taloudellisesti eikä ihan jo ilmastosyistäkään. Moderni verkostoituminen ei voi perustua pelkästään matkustamiseen. Siksi haemme verkostoitumiseen vauhtia nettipohjaisesta sovelluksesta, jota pilotoimme hankkeessamme.

Verkostokehittäminen haiskahtaa pahasti hallinnolle. Verkostojen luominen ei tietenkään saa olla itseisarvo vaan lisäapu työhön. RDI2CluB-hankkeessa kehitämme alueellista biotaloutta yhteistyössä muiden alueiden kanssa. Hankkeessa tehty toimintasuunnitelma kokoaa ja suunnittelee biotaloutemme kehittämistä. Fokuksena tässä hankkeessa on erityisesti biotalouskampuksen kehittäminen. Toimia toteuttavat niin hanketoimijat (Keski-Suomen liitto, JAMK ja SSYP kehitys), kuin kaikenlaiset muut maakunnan toimijat. Jo nyt hienoja alkuja on löytynyt: verkoston avulla viitasaarelaiset löysivät yhteyden Norjan puurakentajiin ja Latvialainen panimoyhtiö kävi katsastamassa jyväskyläläisiä pienpanimoita. Ja tämä on vasta alku!

 


 

Biotalouden toimintasuunnitelma

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!