Ennakko: maakuntahallituksen kokous 17.12.

Ajankohtaista Tiedotteet • 15.12.2021 |

Maakuntahallitus käsittelee vuoden viimeisessä kokouksessa maakuntakaavan 2040 seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumiskysymyksiä. Tuulivoimarakentamisen ohjaamiseksi Keski-Suomen liitossa on valmisteltu tuulivoimatuotannon kannalta keskeisiä koko maakunnan kattavia selvityksiä: maakotkien esiintymisen painopistealueiden tunnistaminen Keski-Suomessa, maakotkareviirien käytön mallintaminen Keski-Suomessa, tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa sekä Keski-Suomen tuulivoimapotentiaalin tarkastelu. Hallitukselle tuodaan tietoon myös kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute. Maakuntakaavaa valmistellaan luonnosvaiheen julkiseen kuulemiseen alkuvuodelle 2022.

Maakuntahallitus saa tilannekatsaukset Keski-Suomen oikeudenmukaisen siirtymän JTF-suunnitelman valmistelusta ja turvetoimialan selvityksestä. Ensi vuonna käynnistyvällä JTF-rahoituksella voidaan tukea yritystoiminnan ja osaamisen vahvistamista hiilineutraaliin talouteen siirtymisessä, uusiutuvan energian tuotannon kasvattamista sekä turvemaiden kestävää käyttöä. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy on koonnut turvetoimialan tarkkaa tilannetietoa kuntien, yrittäjien ja TE-toimiston käyttöön sekä JTF-suunnitelmaa varten. Selvitys kuvaa toimialan erittäin nopeaa alasajoa sekä vaikutuksia niin yrityksiin kuin kuntiinkin.

Vuonna 2022 Keski-Suomen liitto saa hoitaakseen Länsi-Suomen maakuntien (Keski-Suomi, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) puheenjohtajuuden. Maakuntahallitus saa katsauksen Länsi-Suomen maakuntaliittojen yhteiseen toimintaan.

Lisäksi maakuntahallituksen kokouksessa käsitellään edunvalvonnan vuosikello 2022, sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteiden hyväksyminen, vuoden 2021 talouskatsaus sekä Keski-Suomen liiton ilmapiirikyselyn tulokset.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta   

 

Lisätietoja 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi