Länsi-Suomen yhteinen liikennestrategia luonnosvaiheessa ja kommentoitavana

Ajankohtaista • 23.6.2020 | Ks-liitto

Viestejä valtakunnalliseen kehittämiseen ja ajatuksia maakuntien yhteisiksi toimiksi.

Strategialuonnoksen kantaviksi teemoiksi ovat nousseet matka- ja kuljetusketjut laajasti ymmärrettyinä. Ne sisältävät liikenneväylät, informaation, liikenteen käyttövoimat, joukkoliikenteen ja kuljetuspalvelut sekä näiden hinnoittelun. Kehitystä näissä asioissa on saatavissa aikaan erilaisten toimijoiden yhteistyöllä.

 

Viestit valtakunnalliseen kehittämiseen

 

Viestintäverkkojen toimintavarmuus, kapasiteetti, nopeus ja kattavuus on varmistettava. Ne ovat kansalaisten ja elinkeinoelämän toimeliaisuuden perusedellytys niin erityyppisillä maaseutualueilla kuin tiiviissä yhdyskuntarakenteessakin. Viestintäverkot mahdollistavat liikkumisen vähentämisen, kyytien ja kuljetusten yhdistelyn sekä liikenteen automaation.

 

Väylien kunnosta huolehtiminen on kaiken lähtökohta. Lisäksi on mahdollistettava ajoneuvokaluston kehittyminen ja suurimpien sallittujen ajoneuvojen käytettävyys koko kuljetusreitillä. Länsi-Suomessa on korkean teknologian teollisuutta maaseudullakin. Siksi suurten erikoiskuljetusten reittien toteuttaminen on keskeistä. Myös ruoantuotanto ja biotalous tarvitsevat toimivan liikenneverkon tuotannon alkulähteiltä kuluttajan ostoskoriin. Vientiteollisuuspainotteiselle alueelle toimintavarmat ja nopeat yhteydet satamiin ja lentoasemille ovat kilpailukyvyn elinehto. Nämä samat yhteydet palvelevat myös maan sisäistä kanssakäyntiä. Junakuljetuksille kriittistä on rataverkon kapasiteetin riittävyys. Raskaille tiekuljetuksille on tasaisen, ennakoitavan ja lyhyen matka-ajan turvaava nopeustaso sekä taloudellisesti että päästöjen kannalta optimaalinen.

 

Matkaketjujen rakentaminen ja yhteen toimiva lippujärjestelmä jää puheen tasolle ilman valtakunnallista taustajärjestelmää. Se tarvitsee isännän ja vakaan rahoituspohjan. Yhteiskunnan eri toimijoiden järjestämien henkilökuljetusten kytkeminen osaksi kaikille avoimia liikennepalveluja tarvitsee tietoalustan lisäksi hallinnollisen rakenteen – nyt kuljetuksia järjestää hyvin moni taho. Liityntäpysäköintipaikat ovat edellytys sille, että pyöräilijät ja autoilijat vaihtavat linja-autoon tai junaan. Liityntäpysäköinnin järjestäminen on monen toimijan yhteistyötä ja siksi se tarvitsee selkeän valtakunnallisen toimintamallin ja rahoitusta myös valtiolta.

 

Maakuntien yhteiset toimet

 

Maakuntaliittojen oma toimivalta liikennekysymyksissä on rajallinen. Maakuntaliitot voivat kuitenkin nostaa asioita keskusteluun teettämällä yhdessä selvityksiä ja näin parantaa tietoisuutta ja synnyttää keskustelua monia osapuolia koskevista teemoista. Toinen tärkeä rooli on osapuolten yhteen saattaminen. Ne voivat kutsua osapuolia ratkomaan haasteita yhdessä ja käynnistää pilotointeja, jotka parhaimmillaan tuottavat monistettavia toimintamalleja. Strategialuonnoksessa on esimerkkejä mahdollisista maakuntien yhteistyönä toteutettavista asioista.

 

Lue koko strategialuonnos ja kommentoi!

 

 

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!