Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma päivittyy

Blogi • 21.2.2019 | Hanna Kunttu

 

Keski-Suomen liitto on yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa käynnistänyt maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen. Aiempi liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu vuonna 2012.

Päivityksen tarkoituksena on kirkastaa maakunnan yhteinen näkemys siitä, millaista liikennejärjestelmää tulevaisuudessa tavoitellaan ja millä keinoin. Liikennejärjestelmää tarkastellaan kaikkien liikennemuotojen näkökulmasta.

 

Miksi liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään?

Liikennesektori on parhaillaan suuressa murroksessa. Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyöllä pyritään vastaamaan muutoksiin kuten liikennesektoria koskevien ilmastotavoitteiden saavuttamiseen sekä toimintaympäristön muuttumiseen, esimerkiksi liikenteen palveluistumisen, digitalisaation ja kaupungistumisen myötä.

Ilmastonmuutoksen torjunta on yksi keskeisimmistä haasteista nyt ja lähitulevaisuudessa. Keski-Suomen tuoreessa ilmasto-ohjelmassa visiona on, että keskisuomalaiset liikkuvat kestävästi vuonna 2030. Tavoitteena on kävelyn ja pyöräilyn yleistyminen etenkin taajamissa sekä liikenteen palveluiden monipuolistuminen. Vuoden 2018 aikana liitto toteutti yhdessä Jämsän, Keuruun, Viitasaaren, Saarijärven ja Äänekosken kanssa kestävän liikkumisen aktivointihankkeen. Maakunnallisen pyöräilyohjelman jalkauttaminen on myös parhaillaan menossa. Muun muassa nämä toimivat pohjana liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyössä.

Parasta aikaa laaditaan ensimmäistä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jonka valmistelusta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. Maakunnallista ja valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa tehdään rinnakkain ja molemmat antavat syötettä toisiinsa.

Kuvassa kurkistus historiaan: tällä lailla liikennevirasto kuvasi liikennejärjestelmäsuunnitelmaa vuonna 2006.

 

Suunnittelun vaiheet ja osallistuminen suunnitelman päivitykseen

Työ on aloitettu liikennejärjestelmän ja toimintaympäristön nykytilan kuvauksella sekä tunnistamalla mitä muutoksia liikennejärjestelmässä ja toimintaympäristössä on tapahtunut. Tärkeää on myös tunnistaa, miten vuonna 2012 laaditussa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetettuja tavoitteita on saavutettu.

Prosessin aikana panostamme erityisen paljon vuorovaikutukseen, ja työn alussa käymme keskusteluja keskeisten sidosryhmien ja kuntien kanssa siitä, millaiset tavoitteet maakunnassa halutaan liikennejärjestelmän kehittämiselle asettaa. Tavoitekeskustelua käymme kevään 2019 aikana ja syksyllä 2019 pohdimme yhdessä kehittämistarpeita sekä toimenpiteitä millä asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Suunnitelma valmistuu keväällä 2020. Koko prosessin ajan huomioimme myös vaikutusten arvioinnin. Käymme jatkuvaa ja laajaa keskustelua Väyläviraston, Traficomin, alueen kuntien sekä sidosryhmien kanssa.

Lopputuloksena tavoitellaan helposti ja jatkuvasti päivitettävää suunnitelmaa, jonka avulla pystymme reagoimaan nopeasti liikenteen alalla tapahtuviin muutoksiin.

Voit seurata työn etenemistä ja antaa palautetta nettisivuillamme.

Saatua palautetta hyödynnetään työssä ja saatu palaute esitetään yhteenvetona.

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!