MYR: Pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaa tulee vauhdittaa 

2024 Ajankohtaista Tiedotteet • 8.3.2024 | Jenni Isopahkala

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) keskusteli kokouksessaan 7.3.2024 Keski-Suomen pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnasta (T&K). Yritysten T&K-menot Keski-Suomessa ovat tällä hetkellä hieman alle kansallisen keskitason. Keski-Suomi on euromääräisesti mitattuna (303,7 M€) kuudennella ja asukaslukuun suhteutettuna seitsemännellä sijalla maakuntien joukossa.  

Maakunnan elinvoiman säilyttämiseksi tarvitaan uusia avauksia vauhdittamaan yritysten kehitystä ja kasvua. Valtion T&K-rahoitusta on tarkoitus lisätä lähivuosina, mutta sen saaminen edellyttää myös yritysten rahoitusosuuksien kasvattamista.  

Rakennerahastojen avulla työllistettiin
ja lisättiin vientiä

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä on tuettu myös rakennerahastojen kautta. Benjamin Heikkinen aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä esitteli rakennerahastohankkeiden vaikuttavuuden arviointia ja sen tuloksia. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella rahoitetut hankkeet ovat painottuneet Keski-Suomessa huomattavasti pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus kohdentui etenkin nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen sekä siirtymävaihteita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantamiseen. Rakennerahastojen kautta rahoitetuilla hankkeilla on tyypillisesti luotu uusia työpaikkoja ja kasvatettu yritysten liikevaihtoa. Osa yrityksistä on aloittanut rahoituksen avulla viennin tai laajentanut vientiä uusille alueille. 

– Maakunnan yhteistyöryhmässä olemme tyytyväisiä, että hankkeiden pitkäaikaiset vaikutukset ovat olleet arvioinnin mukaan monipuolisia. Hankkeiden avulla on saatu uusia tuotteita, parannettu tuotantoteknologioita ja kehitetty tuottavuutta, toteaa MYR:n puheenjohtaja Mikko Tiirola 

Hyvinvointialue aluekehittäjänä

Kokouksessa kuultiin myös Keski-Suomen hyvinvointialueen aluekehitysterveisiä. Hyvinvointialue on maakunnan suurin organisaatio, jonka vaikutukset muun muassa alueemme työllisyyteen ovat merkittävät. Konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Lepän mukaan kumppanuus ja turvallisuus ovat erittäin tärkeitä Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Nämä kokonaisuudet on nostettu sekä hyvinvointialueen että maakunnan strategiassa huomattavaan osaan ja ne näkyvät päivittäisessä toiminnassa. Hyvinvointialue panostaa osaltaan myös alueemme tutkimus, koulutus, kehittäminen ja innovaatio -toimintaan (TKKI). 

Kokouksen esityslista on luettavissa verkkosivullamme.

 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä. 


Lisätietoja:
 

Mikko Tiirola
maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
mikko.tiirola[at]mtk.fi 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 00
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Outi Leppäkangas (MYR:n sihteeri)
kehittämispäällikkö
040 673 3544
outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi