Jaossa miljoona euroa kehittämistukea hyvään vointiin ja turvallisuuteen

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 4.5.2022 | Jenni Isopahkala

Rahoitushaku on suunnattu erityisesti yleishyödyllisille yhdistyksille

Onko sinulla idea, miten keskisuomalaisten mielenterveysongelmia voisi ennaltaehkäistä? Tai oletko ehkä suunnitellut yhteisössäsi osallisuutta ja hyvää vointia lisäävää toimintaa, mutta rahoitus puuttuu? Keski-Suomeen juuri avautunut rahoitushaku on kohdennettu toimenpiteisiin, jotka tukevat monipuolisesti hyvinvointia ja turvallisuutta.

Keski-Suomen liiton uudella, miljoonan euron rahoituskohdennuksella etsitään tuoreita avauksia keskisuomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämiseen. Keinoina voivat olla esimerkiksi mielenterveyttä ja fyysistä kuntoa kehittävät toimenpiteet, osallisuuden tai monikulttuurisuuden kehittäminen tai turvallisuuden ja varautumisen tukeminen. Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Keski-Suomen strategian tai Keski-Suomen hyvinvointiohjelman toteutumista.

Juuri avautunut rahoitushaku on suunnattu erityisesti yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille sekä seurakunnille. Kehittämistukea voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomalle hankkeelle, jossa toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. Hankkeen voi toteuttaa myös useamman toimijan yhteishankkeena. Hakuaika jaksottuu kahteen osaan: 15.6.2022 päättyvällä hakujaksolla rahoituksesta myönnetään enintään puoli miljoonaa euroa, ja 31.8.2022 päättyvällä hakujaksolla loppusumma.

Hankkeen toteutusaika voi olla sen sisällöstä riippuen noin puolesta vuodesta enintään kolmeen vuoteen. Tuloksena voi syntyä esimerkiksi kokeilu, pilotointi, esiselvitys tai selvitys, viestintäkampanja tai koulutus. Rahoituksen tarkemmat ehdot on kirjattu verkkosivulta löytyvään hakuilmoitukseen ja rahoitusohjeeseen. Rahoituksen verkkosivuilta löytyy myös hakulomake ja rahoitusasiantuntijoiden yhteystiedot.

Lisätiedot:

Hyvinvointi
aluekehitysasiantuntija
Heidi Kervinen
040 612 4994
heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi

Turvallisuus
kehittämisjohtaja
Kari Luostarinen
040 545 0570
kari.luostarinen[at]keskisuomi.fi

Aluekehittäminen
aluekehitysjohtaja
Pirjo Peräaho
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi