Neljän maakunnan yhteinen esitys korkeamman tuen alueiksi

Ajankohtaista Tiedotteet • 20.5.2021 |

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnat ovat tehneet yhteisen esityksen vuonna 2022 alkavan uuden ohjelmakauden II-tukialueiksi. Esitys on toimitettu Valtioneuvostolle ja työ- ja elinkeinoministeriöön 18.5.2021.

Esitys koskee alueita, jotka ovat elinkeinorakenteeltaan haastavia ja kärsivät merkittävästi erityisesti energiaturpeen nopeasta alasajosta, tai ovat muilla tavoin äkillisen rakennemuutoksen kourissa. Tukialueen korottaminen edistäisi teollisuusyritysten investointeja ja sitä kautta alueiden uudistumista ja hyvinvointia sekä vientiin suuntautuvaa kasvua.

Keski-Suomen maakuntahallitus edellyttää, että maakunta voi jatkaa valtiontukialueena vuosina 2022 – 2027. Erityisesti tulee huolehtia, että Saarijärven-Viitasaaren seutu EU-liittymissopimuksen mukaisena harvaan asuttuna alueena pysyy yritystukien II-alueena ja että Jämsä vakavan rakennemuutoksen kaupunkina nousee II-alueeksi.

Oikeudenmukaisen siirtymän vaikutusten perusteella Keski-Suomen maakuntahallitus esittää lisäksi, että Joutsan ja Keuruun seudut sekä Konneveden kunta sisällytetään II-alueeksi. Turpeen energiakäytön nopea väheneminen heikentää näiden alueiden taloutta Saarijärven-Viitasaaren seudun ohella.

Valtioneuvosto ja työ- ja elinkeinoministeriö määrittävät

Työ- ja elinkeinoministeriö määrittelee kevään ja kesän 2021 aikana Suomen uuden aluetukikartan vuosille 2022–2027. Valtioneuvoston asetus tukialueista ja -tasoista on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa. EU:n valtiontukisäännöt luovat raamit jäsenvaltioiden kansalliselle aluetukipolitiikalle.

Tukialueita on kolme. Tukialueilla I ja II voidaan tukea pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä. Tukialueella III on mahdollista myöntää tukea vain pienille ja keskisuurille yrityksille. Tukialueet määritellään väestöntiheyden, BKT:n, työttömyysasteen, rakennemuutoksen ja maarajan perusteella.

Ohjelmakauden 2022-2027 osalta uutena ehdotuksena Euroopan komissio esittää, että oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) alueita voisi nimetä tukialueiksi. Asian kansallisesta etenemisestä ei ole vielä tietoa.

Maakuntien yhteinen esitys perusteluineen on luettavissa täältä

Lisätiedot:

Etelä-Pohjanmaan liitto, maakuntajohtaja Asko Peltola

asko.peltola(at)etela-pohjanmaa.fi,  0400 590 123

Keski-Suomen liitto, vt. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen

pekka.hokkanen(at)keskisuomi.fi, 040 595 0016

Pirkanmaan liitto, maakuntajohtaja Esa Halme

esa.halme(at)pirkanmaa.fi, 040 500 3531

Satakuntaliitto, maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä

asko.aro-heinila(at)satakunta.fi puh. 050 350 1505