Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.2.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 18.2.2022 |

Maakuntahallitus hyväksyi Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 luonnoksen. Kaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto tulee nähtäville 7.3.-5.5.2022 väliseksi ajaksi Keski-Suomen liiton internet-sivulle, Keski-Suomen liiton toimistolle ja kaikkiin Keski-Suomen kuntiin. 

 – On tärkeää, että maakuntakaavan laadinnassa päästään nyt vaiheeseen, jossa kaavaratkaisusta ja laadituista selvityksistä voidaan pyytää palautetta. Toivomme kaikilta osallisilta vahvaa osallistumista tähän prosessiin, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila kommentoi. 

 – Kaavaluonnosvaihe on oikea aika osallistua sen laadintaan. Tässä vaiheessa prosessia kaavaratkaisu sisältää vielä huomattavasti liikkumavaraa. Kaavaratkaisu tulee vielä tarkentumaan prosessin aikana huomattavasti palautteeseen sekä laadittaviin lisäselvityksiin ja vaikutusten arviointiin perustuen. Kaavan monikanavaiseen viestintään ja osallistavaan vuorovaikutukseen tullaan panostamaan. Järjestämme nähtävillä olon aikana kunnissa kaavakahviloita, striimattavan avoimen esittelytilaisuuden ja tehostettua viestintää, suunnittelujohtaja Markus Erkkilä jatkaa.  

Kaavaluonnoksella täydennetään voimassaolevaa maakuntakaavaa seudullisesti merkittävän tuulivoimantuotannon, hyvinvoinnin aluerakenteen ja liikenteen teemojen osalta. Maakuntakaavaa 2040 tarkastellaan osana voimassa olevan maakuntakaavan muodostamaa kokonaisuutta. 

 Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 luonnosvaiheen kaava-aineistoon sisältyy kaavakartta ja siihen kuuluvat merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus, lisäksi tausta-aineistona on merkittävä määrä kaavaa varten laadittuja selvityksiä. Keski-Suomessa maakuntakaavaa päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. 

 – Nyt on hyvä hetki käydä maakunnallista ja kunnallista keskustelua tavoiteltavasta tuulivoimarakenteesta. Tuulivoima sisältää erittäin merkittäviä mahdollisuuksia, mutta tuo kiistatta mukanaan myös haittoja ja riskejä. Tämän takia tarvitaan hyvää yhteensovittavaa suunnittelua ja harkittuja päätöksiä kokonaisuutta pohdittaessa, Erkkilä jatkaa 

Keski-Suomen liiton vuoden 2021 tilikauden tulos on 111 861 euroa alijäämäinen. Tilinpäätös ja toimintakertomus etenevät maakuntahallituksen kokouksesta kesäkuun maakuntavaltuustoon vahvistettavaksi. Alijäämän muodostumiseen vaikuttivat erityisesti uuden ohjelmakauden teknisen tuen lykkääntyminen, projektien alhaisemmat kulut ja tuotot sekä negatiiviset talletuskorot. Vuoden 2021 tuloksen kirjaamisen jälkeen edellisten kausien yli-/alijäämätili osoittaa -70 400,81 euroa. Kertynyt alijäämä ja yksilöidyt toimenpiteet alijäämän kattamiseksi kirjataan tulevien vuosien taloussuunnitelmaan.  

 – Vuosi 2021 oli aluekehittämisen supervuosi. Työpöydällämme oli uusi maakuntastrategia, maakuntakaava ja paluu EU-rahoituksen välittäväksi toimielimeksi. Vuosi oli myös Keski-Suomen liiton 30-vuotisjuhlavuosi. Juhlallisuuksien sijaan vuoden aikana korostui liiton rooli aktiivisena aluekehittäjänä. Vaikka koronapandemia rajoitteineen oli leimallisesti läsnä jo toista vuotta peräkkäin, onnistuimme viemään maaliin toimintavuodelle asetetut tehtävät ja tavoitteet. Tästä kiitos kuuluu osaavalle ja muutoksissa sujuvasti luovivalle Keski-Suomen liiton henkilökunnalle, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen summaa viime vuotta.  

Maakuntahallitus sai ajankohtaiskatsauksen Keski-Suomen energiakysymyksiin. Kokouksessa käytiin läpi hiilineutraali Keski-Suomi tiekartan tilanne, jonka maakunnallisina tavoitteina ovat tehokas energiakäyttö, päästötön energiatuotanto ja joustava energiajärjestelmä.  Lisätietoa hiilineutraali Keski-Suomi tiekarttatyöstä https://keskisuomi.fi/hiilineutraalikeskisuomi/   

 Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston (West Finland European Office, WFEO) talous- ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022. Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen yhteinen EU-edunvalvontatoimisto Brysselissä. Tänä vuonna laaditaan pidemmän aikavälin strategia EU-vaikuttamisesta.  

 – Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto on tärkeä osa Keski-Suomen liiton toimintaa. Saamme ajankohtaista tietoa ja toimiston henkilöstö on verkostoitunut EU:n virkamiesten ja politiikkojen kanssa. He ovat meidän silmät ja korvat Brysselissä, Pekka Hokkanen toteaa. 

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin kaksi maakuntavaltuustoaloitetta. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän maakuntavaltuustoaloite koski biokaasun tulevaisuutta liikennepolttoaineena. Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite kannustaa toisen asteen koulutuksen yhteistyöhön.  

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta    

 Lisätietoja  

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi