NPA:n valmisteluhankehaku koronavirusepidemian haasteisiin sopeutumisesta ja niihin vastaamisesta avattu

Ajankohtaista • 1.6.2020 | Ks-liitto

Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) ohjelma on avannut koronavirus-teemaan liittyvän valmisteluhankehaun. Teemahaussa tuetaan lyhyitä, 2 – 4 kuukauden hankkeita, jotka kartoittavat, miten virusepidemian aiheuttamiin haasteisiin on sopeuduttu ja vastattu, mitä innovatiivisia ratkaisuja on kehitetty (esimerkiksi sähköisiä terveyspalveluita), ja mistä kokemuksista tai ratkaisuista voi olla hyötyä ylikansallisesti. Haku on avoinna 20.5. – 30.9.2020.

 

Valmisteluhankkeessa pitää olla toimija vähintään kahdesta maasta, joista toinen on EU-jäsenmaa. Hankkeen kokonaisbudjetti on enintään 45 000 euroa. Hakemusten odotetaan kohdistuvan seuraaviin teemoihin:

  • kliiniset näkökulmat
  • terveys ja hyvinvointi
  • tekniset ratkaisut
  • kansalaisten osallistuminen ja yhteisön reaktiot
  • taloudelliset vaikutukset
  • muut mahdollisesti esiin nousevat uudet teemat

 

NPA hankkeiden toteuttajat ovat perustaneet ryhmän, NPA Covid-19 response group, jossa on mukana eri alojen asiantuntijoita ohjelma-alueelta. Ryhmä on avoin kaikille kiinnostuneille. Se kerää tietoja virusepidemiasta eri alueilla ja tarjoaa tilaisuuden jakaa saatuja kokemuksia eri maiden kesken.

 

NPA-ohjelma on antanut ryhmän tehtäväksi sovittaa valmisteluhankkeita yhteen ja kerätä niiden tuloksia, joilla voidaan vaikuttaa tulevan NPA-ohjelman sisältöihin. Suosittelemme kaikille hakemista harkitseville liittymistä ryhmään. Siten voidaan jo etukäteen varmistaa, että tavoiteltu koordinaatio toteutuu.

 

Lisää hausta ja yhteydet koordinaatioryhmään

Alkuperäinen tiedote PDF-muodossa

 

Lisätietoja NPA ohjelman kansalliselta kontaktihenkilöltä:

Paula Mikkola
Lapin liitto

Yhteystiedot NPA-ohjelman sivulta täältä

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!