Maakuntahallituksen kokoustiedote 26.11.

Ajankohtaista Tiedotteet • 26.11.2021 |

Maakuntahallitus valitsi yksimielisesti Keski-Suomen liiton uudeksi aluekehitysjohtajaksi ekonomi Pirjo Peräahon. Hän on toiminut aluekehitysjohtajan viransijaisena tammikuusta 2020 lähtien. Peräaho on toiminut aluekehittämisen erilaisissa tehtävissä yli 20 vuotta. Keski-Suomen liiton lisäksi hänellä on työkokemusta mm. Jyväskylän yliopistolta ja Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy:stä. Peräaho on vastannut EU-ohjelmien valmistelusta, koordinoinnista ja rahoituksesta Keski-Suomessa.

– Pirjo Peräaholla on aluekehitysjohtajan haasteelliseen tehtävään vaadittava osaaminen, näkemys ja kokemus. Hän on sijaistanut lähes kaksi vuotta ansiokkaasti vaativassa tehtävässä ja omaa parhaat tiedot ja taidot hakijoista tähän virkaan. Peräaho tuntee aluekehittämisen tärkeimmät toimijat ja verkostot, maakuntahallituksen kokousta johtanut maakuntahallituksen 1. varapuheenjohtaja Jyrki Niittymaa kommentoi valintaa.

Keski-Suomen liiton toimiston alueidenkäytön henkilöstö antoi kokouksessa tilannekatsauksen maakuntakaavaan laadinnan tilanteeseen ja kaavan tueksi tehtyihin selvityksiin. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040. Maakuntakaava päivitetään rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Muutostarpeet liittyvät seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen.

Maakuntahallitus antoi lausunnon ympäristöministeriön ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Ympäristöministeriön lakiehdotus sisältää merkittäviä muutosesityksiä maakuntakaavoitukseen rooliin ja kuntien tehtäviin tulevaisuudessa. Maakuntahallitus piti lakiluonnosta keskeneräisenä.

– Maakuntaliitto ei hyväksy maakuntakaavan oikeusvaikutuksiin esitettyjä  heikennyksiä. Luonnos ei sujuvoita kaavaprosesseja, vaan lisää byrokratiaa sekä kuntien kustannusrasitusta. Luonnos heikentää kuntien ja kuntayhtymien demokraattiselta pohjalta tapahtuvaa suunnittelua ja kasvattaa valtion toimivaltaa alueidenkäytön valvonnassa. Tarkoituksenmukaisinta on keskeyttää valmistelu kokonaan, suunnittelujohtaja Markus Erkkilä kommentoi lakiluonnosta.

Maakuntahallitus valitsi uuden Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR). Yhteistyöryhmä yhteensovittaa aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelua ja toteutusta. MYR myös päättää EU-varojen kohdentamisesta maakunnassa. Maakunnan yhteistyöryhmän uuden kokoonpanon voi katsoa täältä

Maakuntahallitus hyväksyi muutokset ja täsmennykset Keski-Suomen Kehittämisrahaston ehtoihin. Kehittämisrahasto on maakunnan kuntien vuosittain kartuttama rahasto, jonka hallinnoinnista Keski-Suomen liitto vastaa. Kehittämisrahastosta myönnetään rahoitusta pienehköille hankkeille, jotka edistävät maakunnan kilpailukykyä, varmistavat maakunnan strategioiden toteutumista, lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa, käynnistävät uusia avauksia sekä edistävät yhteistyötä.

Maakuntahallitus päätti Keski-Suomen maakunnallisen nuorisovaltuuston toiminnan jatkamisesta vuonna 2022. Jatkossa nuorisovaltuusto on siirtymässä Keski-Suomen hyvinvointialueen lakisääteiseksi toimielimeksi.

Maakuntahallitus valitsi Keski-Suomen oikeudenmukaisen siirtymän (Just Transition Fund, JTF) ohjausryhmän puheenjohtajaksi Mikko Tiirolan ja varapuheenjohtajaksi Riitta Mäkisen ja jäseniksi Caius Forsbergin, Leena Lyytisen ja Jyrki Niittymaan.   Ohjausryhmän työskentelyn tavoitteena on vahvistaa luottamusta Keski-Suomen kykyyn siirtyä oikeudenmukaisesti ja sosiaalisesti tasapainoisesti kohti hiilineutraalia maakuntaa.

Kasvu Open -tilannekatsauksen antoi toimitusjohtaja Jaana Seppälä. Kasvu Open on valtakunnallinen kasvuyritysten sparrausohjelma, joka tarjoaa maksutonta apua liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun.

Lisäksi maakuntahallitus antoi evästyksensä ministeriöiden kanssa käytäviä alueiden kehittämisen keskusteluja varten.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

 

Lisätietoja

Jyrki Niittymaa
maakuntahallituksen 1.varapuheenjohtaja
040 705 1636
jyka.niittymaa(at)gmail.com

 

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

 

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi