Osaamistalous

Osaamisemme kärkiä ovat oppiminen ja koulutus, liikunta, teknologia, kyberturvallisuus sekä ympäristö- ja bioenergiaosaaminen.

Keski-Suomi on koulutuksen ja sivistyksen maakunta: kasvatus, koulutus ja tutkimus sekä vapaa sivistystyö ovat vuosikymmenten ajan olleet vahvoja erikoistumisalueitamme. Hyödynnämme Keski-Suomessa osaamisen ja tietotaidon aineetonta pääomaa myös liiketoiminnassa. Osaamisemme kärkiä ovat oppiminen ja koulutus, liikunta, teknologia, kyberturvallisuus sekä ympäristö- ja bioenergiaosaaminen.

Tavoitteemme Keski-Suomessa on rakentaa eri toimijoiden välille tiivistä yhteistyötä ja kehittämiskumppanuuksia. Huippuosaajia kouluttava Jyväskylän yliopisto, monialainen Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä vetovoimainen ammatillinen koulutus Gradian ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) johdolla varmistavat maakuntamme monipuolisen tiedollisen ja taidollisen kehittymisen. Maakunnassamme toimii lisäksi Humanistisen ammattikorkeakoulun yksikkö, korkeakouluopetusta tarjoava Tikkakoskella sijaitseva ilmasotakoulu sekä useat muut oppilaitokset ja tutkimuskeskukset. 

Kilpailukykyä Keski-Suomessa vahvistetaan tuottamalla, vaihtamalla ja soveltamalla osaamista. Keski-Suomeen rakennetaan aktiivisesti tieto-, oppimis- ja innovaatioverkostoja. Osaamisesta syntyvät innovaatiot ja niiden hyödyntäminen luovat pohjan tulevaisuuden menestyvälle Keski-Suomelle. Innovaatioiden ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ovat keskeisiä osaamistalouden toimenpiteitä. 

Maakunnassamme tarjotaan edellytykset uuden tiedon synnylle ja osaamisen vahvistumiselle sekä osaamiseen perustuvan yritystoiminnan kasvulle. Yrittäjyysopinnot, yrittäjänä toimimisen kokeilut ja kasvuyritysten kehittäminen ovat oleellinen osa maakuntamme elinvoiman kehittämistä. Osaamistalouden kasvu vaatii myös palvelusektorin monipuolistumista ja kehittyvää palveluvientiä. 

Huolehdimme nuorista sekä joustavista kehittymis- ja opinpoluista elämän ja työuran eri vaiheissa. Koulutus on perusta osaamisen rakentumiselle, taloudelliselle kehitykselle, toimialojen uudistumiselle ja osaavan työvoiman turvaamiselle. Lukiokoulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen saatavuus maakunnan eri osissa mahdollistaa tasapainoisen aluekehityksen.

Oppivan alueen toimintatavat, avoimuus sekä luottamus ulottuvat myös kansainväliseen yhteistyöhön. Keski-Suometamme vahva tulevaisuus- ja ennakointityö auttaa niin julkista sektoria kuin elinkeinoelämää sopeutumaan yhä nopeampiin teknisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Me Keski-Suomen liitossa osallistumme aktiivisesti maakunnan koulutusorganisaatioiden ja työelämän vuoropuheluun. Vuoropuhelulla turvaamme osaavan työvoiman muuttuvilla työmarkkinoilla, elinkeinojen kasvun sekä uusien innovaatioiden synnyn.


 

Heräsikö kysyttävää? Ota yhteyttä!

Kari Pirinen

Kari Pirinen

kehittämispäällikkö

040 720 6918

kari.pirinen[at]keskisuomi.fi