Keski-Suomen EU-rahoituksesta hyödyt irti viimeistä senttiä myöten

Ajankohtaista Tiedotteet • 1.11.2019 | Ks-liitto

Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui torstaina 31.10.2019 Laukaassa, Varjolan Tilalla.

Kokouksessa Varjolan Tila, Lakeland – Jyväskylä sekä Visit Jyväskylä esittelivät keskisuomalaisen matkailualan tilannetta. Esille nousivat erityisesti kansainvälisen matkailun kasvun tukeminen, digitalisaation hyödyntäminen matkailualalla sekä Keski-Suomen uuden yhteisen matkailustrategian kehitystyö.

Keski-Suomen liiton kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen esitteli Keski-Suomen aluetalouden tilannekuvaa, joka osoittaa Keski-Suomen talouskasvun kääntyneen laskuun. MYR hyväksyi sihteeristön ehdotuksen vuosien 2019-2020 maakuntaohjelman rahoitussuunnitelman jäljellä olevien varojen uudelleen ohjaamisesta siten, että Keski-Suomen liiton EAKR-rahaston Pk-yritysten kilpailukyky -toimintalinjalta siirretään 400 000 € ELY-keskuksen vastaavalle toimintalinjalle. Vastaavasti Keski-Suomen ELY-keskuksen Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen -toimintalinjaa koskevista varoista siirretään Keski-Suomen liitolle 200 000 €. Toimenpiteellä halutaan vastata rahoituksen muuttuneeseen kysyntätilanteeseen.

Keski-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Pekka Hokkanen esitteli ryhmälle uuden ohjelmakauden valmistelutilannetta, jonka valmistelua muun muassa Iso-Britannian EU-eroaikomukset hidastavat. Tulevalle ohjelmakaudelle Keski-Suomi ajaa Suomelle yhden kansallisen ohjelman mallia sekä nykyistä ohjelmakautta oikeudenmukaisempaa ja tasapuolisempaa rahoituksen jakoa. Keski-Suomen liitto pyrkii muiden Länsi-Suomen liittojen tavoin välittäväksi toimielimeksi ja on jättänyt ministeriölle esityksen siitä, kuinka se tulisi täyttämään välittävän toimielimen tehtävän.

Kokouksessa MYR kuuli myös strategiapäällikkö Eija Heinosen esittelemänä AVI-ELY strategiasta ja Keski-Suomen ELY-keskuksen tulossunnittelusta vuosille 2020-2023. ELY-keskuksen strategian painopisteitä ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä ELY-keskuksen aluekohtainen strateginen tavoite. Strategia siirtyy marras-joulukuussa ministerin hyväksyntään.

Kokouksen päätteeksi MYR hyväksyi sihteeristön ehdotuksen teemoitella ensi vuoden tapaamiset rahoitusinstrumenttien esittelyillä. Lisäksi tiedoksi saatettavana asiana kuultiin yritystukihakemusten määrän kasvaneen huomattavasti vuoden takaisesta tilanteesta tämän vuoden noin kolmellakymmenellä hakemuksella.

 

Kokouksen esityslista

Tiedotteen kirjoittaja: Lotta Heikkinen

 

Lisätietoja:

Rolf Nyholm
Maakunnan yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja
rolf.nyholm(at)aanekoski.fi

Veli-Pekka Päivänen
kehittämispäällikkö, MYRin sihteeri
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!