Maakuntakaava 2040 etenee maakuntavaltuuston käsittelyyn 

2023 Ajankohtaista • 17.11.2023 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntahallitus ehdottaa maakuntavaltuustolle Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 hyväksymistä. Maakuntavaltuusto tekee päätöksen joulukuun kokouksessaan 8.12.2023.

Keski-Suomen maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Keski-Suomen maakuntakaavan 2040. Seudullisesti merkittävistä tuulivoimarakentamisen mahdollistavista alueista äänestettiin kaksi kertaa.  

Leila Lindell (kesk.) ehdotti Äänekosken Liimattalan alueen tuulivoimarakentamisen mahdollistavan alueen poistamista kaavaehdotuksesta Harri Oksasen (ps.) kannattamana. Liimattalan alue säilytetään kuitenkin kaavaehdotuksessa äänin 9–4.

Lindellin ja Oksasen ohella Liimattalan alueen poistamisen kannalla olivat Jyrki Niittymaa (ps.) ja Lea-Elina Nikkilä (vihr.). Pohjaesityksen kannalla olivat Tahvo Anttila (kesk.), Leena Lyytinen (vihr.), Lotta Ahola (kok.), Mervi Hovikoski (sdp), Matti Leino (vas.), Ulla Patronen (sdp), Riitta Pirttiniemi (kesk.), Seppo Ruotsalainen (sdp) ja Jaakko Selin (kok.).  

Lea-Elina Nikkilä (vihr.) esitti puolestaan Joutsassa sijaitsevan Höystöstensuon tuulivoima-alueen poistamista maakuntakaavasta niin ikään Harri Oksasen (ps.) kannattamana. Tämäkin ehdotus kumottiin äänin 9–4 ja näin ollen pohjaesitys jää voimaan.

Nikkilän esitystä kannatti Oksasen ohella Jyrki Niittymaa (ps.) ja Jaakko Selin (kok.). Pohjaesitystä äänestivät Tahvo Anttila (kesk.), Leila Lindell (kesk.), Leena Lyytinen (vihr.), Lotta Ahola (kok.), Mervi Hovikoski (sdp), Matti Leino (vas.), Ulla Patronen (sdp), Riitta Pirttiniemi (kesk.) ja Seppo Ruotsalainen (sdp). 

Maakuntavaltuusto päättää maakuntakaavasta 8.12.

Maakuntakaavan päivityksellä muutetaan ja täydennetään voimassa olevaa maakuntakaavaa seudullisesti merkittävän tuulivoiman tuotannon, liikenteen ja hyvinvoinnin aluerakenteen osalta. Kaavaratkaisussa keskeistä on ollut tunnistaa ja määritellä tuulivoimalle parhaiten soveltuvat, seudullisesti merkittävät alueet, joille tuulivoimarakentaminen on mahdollista pitkällä aikajänteellä. Kunnat päättävät varsinaisesta rakentamisesta omalla kaavoituksellaan. Maakuntakaavan 2040 johtoajatuksena on siis mahdollistavuuden periaate. 

Maakuntavaltuusto käsittelee maakuntakaavan kokouksessaan 8.12.2023.

– On Keski-Suomen elinvoimaisuuden ja kokonaisedun mukaista, että pääsemme päättämään maakuntakaavasta tulevassa maakuntavaltuuston kokouksessa joulukuussa. Kaavaa on valmisteltu huolellisesti kolmen vuoden ajan, kiittelee maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila.   

Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma hyväksyttiin

Maakuntahallitus hyväksyi Länsi-Suomen maakuntien liikennestrategian toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmalla välitetään Länsi-Suomelle tärkeitä viestejä eduskunnan liikenneinvestointien valmisteluun ja päätöksentekoon, Väylän investointi- ja suunnitteluohjelmien laadintaan sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne12) päivitykseen.  

– Ohjelmassa on kiinnitetty huomiota esimerkiksi tie- ja rataverkon pääväyliin ja alemman tieverkon rahoituksen turvaamiseen. Väyläverkon toimenpiteiden avulla kehitetään Länsi-Suomen ohella koko Suomen kilpailukykyä sekä toiminta- ja huoltovarmuutta, kuvaa suunnittelujohtaja Hanna Kunttu.  

Tutustu koko esityslistaan ja liiteaineistoon verkkosivuillamme.

 

Lisätiedot:

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Kunttu
suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Kristiina Itäranta
henkilöstö- ja toimistosihteeri
040 596 5993
kristiina.itaranta[at]keskisuomi.fi