Reilu EAKR-panostus yrityksiin tuottaa tulosta Keski-Suomessa

Ajankohtaista • 12.3.2020 | Ks-liitto

Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä arvioi torstain 12.3. kokouksessaan kulunutta ohjelmakautta 2014-2020 Keski-Suomen liiton rahoituspäällikkö Hilkka Laineen ja johtava asiantuntija Veli-Pekka Päiväsen johdolla. Tarkastelussa olivat EAKR-rahoitus ja rahoituksella saavutetut tulokset.

EAKR-rahoitusta on myönnetty yhteensä 50 miljoonaa euroa, josta hieman yli 60 % on kohdentunut yrityksille ja vastaavasti hieman alle 40 % kehittämishankkeille. Keski-Suomessa yrityksille osoitetun tuen osuus on alueellisesta EAKR-rahoituksesta Suomen suurinta. Se on auttanut Keski-Suomea saavuttamaan ohjelmakaudelle asettamiaan tavoitteita. Tuen avulla tehdyt yritysinvestoinnit nostivat muun muassa keskisuomalaisten yritysten liikevaihdot muuta maata aikaisemmin nousuun. Ohjelmakaudelle varattua rahaa on vielä sitomatta eli yrityshankkeita voidaan vielä rahoittaa.

Keski-Suomen strategisista tavoitteista on saavutettu tässä vaiheessa yli puolet. Strategia tavoittelee vuoteen 2021 mennessä Keski-Suomeen 10 000 uutta työpaikkaa ja 2 000 uutta yritystä. Tällä hetkellä työpaikkoja on syntynyt 7 500 ja uusia yrityksiä 1 300. Kuluvan vuoden ja ensi vuoden talouden kehitys ratkaisee pitkälti tavoitteiden toteutumisen.

 

Uuden ohjelmakauden budjetti vielä hämärän peitossa

 

Laine ja vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen summasivat myös yhteistyöryhmälle tulevan ohjelmakauden valmistelutilannetta. Koska EU ei ole vielä onnistunut kokoamaan tulevan ohjelmakauden budjettia, sen jako maittain ja alueittain on yhä hämärän peitossa.

Laine ja Hokkanen toivat esille, että on syytä varautua uuden ohjelmakauden myöhästymiseen. Tulevan ohjelmakauden valmistelu tulee etenemään osittain päällekkäin tulevan maakuntaohjelman valmistelun kanssa. Yhteistyöryhmä tuleekin keskustelemaan maakuntaohjelman kärkivalinnoista syksyn aikana.

 

EAKR-rahoitus tärkeässä roolissa VTT:n infran rakentamisessa ja tutkimuksen suuntaamisessa

 

Oman näkökulmansa EAKR-rahoituskeskusteluun toi Teknologian tutkimuskeskus VTT, jonka johtaja Jani Lehto esitteli maakunnan yhteistyöryhmälle VTT:n kokemuksia ja tuloksia sen EAKR-hankkeista. Lehdon mukaan EAKR-rahoitus on ollut tärkeässä roolissa VTT:n infran rakentamisessa ja tutkimuksen suuntaamisessa. Lehto kiitti Keski-Suomen liittoa erityisesti pitkäjänteisen verkottuvan ja kansainvälistyvän kehitystyön merkityksen ymmärtämisestä hankerahoituksessa.

VTT on hankkeidensa avulla pystynyt myös palvelemaan pk-yrityksiä mahdollistamalla niiden osallistumisen toimintaan. Lehto ja maakunnan yhteistyöryhmä olivat yhtä mieltä siitä, että Keski-Suomen pitäisi varmistaa roolinsa biotalouden johtavana maakuntana. Lehdon mukaan tavoite saavutetaan rakentamalla yritysvetoinen biotalouden ekosysteemi ja varmistamalla sen edellyttämä rahoitus, koulutus ja kehitystyö.

 

Tutustu kokouksen esityslistaan täällä.

 

Lisätietoja:

Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Veli-Pekka Päivänen (MYR:n sihteeri)
johtava asiantuntija
040 595 0005
veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!