Harvaan asutun maaseudun ilmastotyön edistämiselle rahoitusta

Ajankohtaista • 11.3.2020 | Ks-liitto

Ympäristöministeriö on myöntänyt Keski-Suomen liiton uudelle, harvaan asutun maaseudun ilmastotyötä edistävälle hankkeelle vuoden mittaisen rahoituksen. Viestintä- ja yhteistyöpainotteisessa hankkeessa tuotetaan tietoa maaseutumaisille kunnille ja niiden kuntalaisille parhaiten istuvista ilmastotoimista.

– Tällä hetkellä ilmastokeskustelu kohdistuu paljolti kaupunkeihin ja ilmastoratkaisuja haetaan väestökeskittymien näkökulmasta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi joukkoliikennettä ja tiivistä asumista. Tällainen keskustelu rajaa keskusteluista ulos harvaan asutut alueet, joissa tarve uusille ja niille sopiville ilmastoratkaisuille on yhtä suuri kuin tiiviimmin asutuilla seuduilla, Keski-Suomen liiton projektipäällikkö Suvi Bayr kertoo.

 

Keski-Suomen liiton nyt meneillään olevan ilmastotyön viimesyksyiset kuntakierrokset osoittivat, että uusien ilmastoystävällisempien ratkaisujen lisäksi keskisuomalaiset kunnat kaipaavat tehokkaampaa ja aktiivisempaa viestintää ilmastotyöstä. Uudessa hankkeessa korostuukin laaja yhteistyö kuntien, kuntalaisten ja yritysten välillä.

 

– Maaseudulla kytee paljon tietotaitoa, joka odottaa esiin nostamistaan. Hanke on vahvasti vuorovaikutteinen ja osallistava, jotta keskisuomalaiset toimijat voivat oppia toinen toisiltaan, luoda pitkäaikaisia verkostoja ja kehittää arjen ilmastoystävällisiä ratkaisuja, Bayr summaa.

 

Työ käynnistyy nykyisen ilmastohankkeen perään syyskuussa 2020 ja jatkuu aina elokuuhun 2021 saakka. Hankkeeseen on ilmoittautunut mukaan jo 17 kuntaa ja se on avoin kaikille Keski-Suomen kunnille.  Keski-Suomen liitto ja hanke tekevät tiivistä yhteistyötä Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkoston kanssa. Verkoston toiminnan ovat käynnistäneet Keski-Suomen Kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät ja Jyväskylän kaupunki.

 

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma jakoi valtakunnallisesti avustuksia yhteensä 14 hankkeelle,

jotka tähtäävät kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Haun teemoja olivat kuntaorganisaation sisäinen ilmastojohtaminen, yritysyhteistyö sekä kuntalaisten ilmastotyön edistäminen.

 

Keski-Suomen liiton ilmasto-ohjelma 2030 -nettisivut

 

Lisätietoja:

Suvi Bayr
projektipäällikkö
040 652 3848
suvi.bayr[at]keskisuomi.fi

Pirjo Peräaho
vs. aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Piditkö artikkelista?
Jaa se myös muille!

Ota yhteyttä!