Eurooppa-päivän pohdintoja 

2024 Ajankohtaista Blogi • 8.5.2024 | Tero Rautiainen

Euroopan yhtenäisyyttä rakentamassa

Eurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jota vietetään joka vuosi 9.5. Päivällä juhlistetaan historiallista Schumanin julistusta, jossa Robert Schuman esitti ajatuksensa uudenmuotoisesta poliittisesta yhteistyöstä, jonka ansiosta sota Euroopan maiden välillä olisi mahdoton. 

Meneillään olevalla 2021–2027 ja tulevalla, vuonna 2028 alkavalla Euroopan unionin ohjelmakaudella rakennetaan rauhaa ja yhtenäisyyttä myös EU-rahoituksen kautta. Keski-Suomi ennakoi ja katse on jo tulevaisuudessa. Eurovaalit ovat jo kuukauden päästä ja muutokset EU-päätöksenteossa ja EU-rahoituksessa ovat varmoja. Keski-Suomen on oltava osaltaan valvomassa omia etujaan tulevissa muutoksissa. 

Mahdollisuuksien EU-rahoitus

EU-rahoituksen kiemurat ovat usein koukeroiset, ja niitä voi olla hankala ymmärtää. Toisaalta ne luovat mahdollisuuksia.  

Euroopan unionin tutkimus- ja innovointialan (T&I) puiteohjelma Horisontti-ohjelma on yrityksille, tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille – ja ennen kaikkea niiden yhteisille tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille – tarkoitettu avustusperusteinen rahoitustuki. Edellisellä seitsenvuotiskaudella Horisontti-ohjelma rahoitti suomalaisia yhteensä 1,5 miljardilla eurolla. Suomi loisti verrokkimaidensa ykkösenä, eli EU:lle maksettuun rahamäärään nähden Suomi onnistui kotiuttamaan rahaa takaisin noin puolitoistakertaisesti. Yritykset saivat Suomen kokonaispotista 26 prosenttia, ja siitä pk-yrityksille kohdentui 69 prosenttia. (Teknologiateollisuus 2023). 

Hyviä uutisia kuultiin siis Suomelle vuonna 2023. Mutta miten pärjäsi Keski-Suomi? Ikävä kyllä, olemme jääneet jälkeen EU-rahoituksen kotiutuksessa. Kilpailu kovenee. Keski-Suomen yritysten ja muiden organisaatioiden tuntemusta EU:n rahoitusmuodoista on parannettava, että tulevaisuudessa myös me loistamme verrokkimaakuntien joukossa. Tätä työtä teemme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Yhteistyöstä pohjaa tulevaan

Yhteistyötä ei voi tarpeeksi korostaa, sillä EU suosii monissa rahoitushauissa yhteishakemuksia, joissa yritykset, tutkimusryhmät ja korkeakoulut tavoittelevat alaa uudistavia innovaatiota. Kumppanuusverkostoissa myös vähemmän kokeneet yritykset pääsevät mukaan oppimaan ilman vetovastuuta. Tätä yritysyhteistyötä oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa olemme Keski-Suomessa systemaattisesti vieneet eteenpäin muun muassa meille tutummalla Euroopan aluekehittämisrahoituksella. Perustuksia on siis valettu jo tuleville vuosille. 

Kuten Horisontti-rahoitustuki näyttää, mahdollisuuksia kehittymiseen on. EU-rahoituksen hyödyntäminen on yksi keino päästä päämääräämme, elinvoimaiseen Keski-Suomeen. Tavoitteellista toimintaa on jatkettava ja eräs konkreettinen keino EU-rahoituksen kotiuttamiseen on tietoisuuden lisääminen rahoitushauista ja hakijoille annettava apu hakemusten valmisteluun. Myös tätä tärkeää työtä viemme Keski-Suomen liittona eteenpäin. Valmista ei kuitenkaan tule päivässä – ei edes Eurooppa-päivänä. 

Rauhaa ja yhtenäisyyttä kaikille Eurooppa-päivänä!