Hyvän voinnin Keski-Suomi

Hyvän voinnin Keski-Suomi -hankkeen tavoitteena on parantaa maakunnan hyvinvointitoimintaa ja sitä kautta edistää väestön hyvinvointia. Teemme töitä yhteistyöverkoston kehittämiseksi ja tarjoamme tukea sekä rahoitusta uusiin ideoihin ja kokeiluihin. Kuuntelemme, osallistumme, järjestämme ja viestimme, jotta Keski-Suomi olisi hyvinvoinnin mallimaakunta.

Hankkeen toteutusaika on 05/2022 – 10/2024. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto kansallisesta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahastosta.

Keski-Suomi hyvinvoinnin mallimaakuntana – miten pääsemme tähän tavoitteeseen?

Hyvinvointi ei tule automaattisesti: sen eteen täytyy tehdä töitä. Viime vuosien yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet myös väestön hyvinvointiin. Tämän takia hyvä vointi on myös yksi Keski-Suomen maakuntastrategian kärjistä. Miten tarjoamme keskisuomalaisille mahdollisuuksia edistää omaa hyvinvointiaan ja ehkäistä ongelmia? Miten viesti näistä keinoista saavuttaa sen tarvitsijat? Miten hyödynnämme uusia ideoita ja tutkimustietoa käytännössä? Keskisuomalaisten hyvä vointi vaatii yhteistä tekemistä ja panostusta monilta eri tahoilta.

Maakunnan liiton asema eri toimijoiden ja organisaatioiden keskellä on oiva aitiopaikka kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tarkasteluun alueella. Kun olemme kartalla maakunnassamme tapahtuvista asioista, toimista ja trendeistä, pystymme kertomaan niistä myös eteenpäin ja parantamaan yhteistyötä, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Väestön mielenterveyden tila aiheuttaa tällä hetkellä suurta huolta: nuorten pahoinvointi on tullut vahvasti esille viimeisimmissä tutkimuksissa, ja myös työikäisten mielen hyvinvointi kaipaa kohennusta. Miten pystyttäisimme tukemaan  mielen hyvinvointia ja ehkäisemään ongelmia? Tähän tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä, matalan kynnyksen mahdollisuuksia, sekä tutkitun tiedon hyödyntämistä käytännössä.

On myös tärkeä tukea keskisuomalaisten intoa ja mahdollisuuksia työuran kaikissa vaiheissa. Miten saadaan luotua Keski-Suomeen toimiva työhyvinvoinnin kulttuuri ja tieto siitä, että täällä on hyvä tehdä töitä?

Yhteistyö on avain näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tarvitaan keskustelua, tiedonvaihtoa, uusia rohkeita ideoita ja niiden toteuttajia. Liitto toimii tiedon keskipisteenä, tuo mahdollisuuksia yhteistyöhön, järjestää tapahtumia ja webinaareja ja tarjoaa tukea, apua ja rahoitusta uusien ideoiden kehittämiseen ja kokeiluun.

Kunnat

Teemme yhteistyötä Keski-Suomen kuntien kanssa maakunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Miten teemme keskisuomalaisista hyvinvoivaa väestöä? Mitkä ovat kunnissamme yhteisiä ongelmia, entä missä löytyy eroja? Yhteistyön avulla voimme jakaa niin hyvät käytännöt kuin yhteiset pulmatkin ja pureutua ongelmiin porukalla. Hyvinvoiva kuntalainen on koko kunnan etu!

Järjestöt

Keski-Suomen järjestökenttä on aktiivinen ja aikaansaava, se järjestöillä on tärkeä rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistajana. Yhteistyö kuntien, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa tuo sekä järjestöille että kumppaneille uusia mahdollisuuksia ja hyötyjä. Hankeluontoinen toiminnan rahoitus tuo järjestöille ketteryyttä, mutta myös epävarmuutta toimintaa.

Kehittäminen

Erilaiset rahoituskanavat tarjoavat mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen ja uusien asioiden kokeiluun. Millaisille hankkeille on tarvetta, ja millaisia hyvinvointihankkeita eri rahoitusinstrumenteista on rahoitettu? Mistä löytyisi sopivat yhteistyökumppanit? Entä omarahoitusosuus? Rahoitukseen liittyy paljon kysymyksiä, ja niihin tarjotaan apua sekä yksittäin että työpajoissa ja infoissa.

Tehdään yhdessä - ole yhteydessä!

Heidi Kervinen

Heidi Kervinen

Aluekehitysasiantuntija

040 612 4994

heidi.kervinen[at]keskisuomi.fi