JTF-haku kuntien investoinneille yritysten toimintaedellytyksiin päättyy 

2023 Ajankohtaista Tiedotteet • 6.6.2023 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen liitto sulkee JTF-rahoituksen haun kuntien investoinneille hakemusten runsaan määrän vuoksi. JTF-rahoitushaku jatkuu elinvoiman, TKI-toiminnan ja ilmastotyön hankkeiden osalta.

Keski-Suomen liitto avasi JTF-rahoituksen 17.4.2023 haettavaksi jatkuvan haun periaatteella 30.11.2023 saakka. 22.5.2023 päättyneellä ensimmäisellä hakujaksolla saatiin määräaikaan mennessä 13 investointihakemusta, joissa tukea haettiin yhteensä 11 miljoonaa euroa. Kuntien investoinneille yritysten toimintaedellytyksiin on myönnettävissä enintään 6,635 miljoonaa euroa. 

Keski-Suomen liiton rahoittajaryhmä sai hakemusten arvioinnin valmiiksi 5.6.2023. Päätösesitysten perusteella koko kuntien investoinneille varattu valtuus tulee käytetyksi jo ensimmäisellä hakujaksolla.  

Päätösesitykset menevät seuraavaksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön käsiteltäväksi 12.6.2023. Sihteeristön asialista on tutustuttavissa Keski-Suomen liiton verkkosivulla. Rahoituspäätökset tehdään elokuussa, jolloin EURA2021-järjestelmä mahdollistaa JTF-hankkeiden päätöksenteon. 

Keski-Suomen liiton kautta JTF-rahastosta on haettavana myös yhteensä noin 11 miljoonaa euroa tukea elinvoiman, TKI-toiminnan ja ilmastotyön hankkeille Keski-Suomessa. Tämänkin haun osalta ensimmäinen hakujakso oli vilkas, mutta rahoitushaku jatkuu toistaiseksi. Käynnissä oleva hakujakso päättyy 8.9.2023. 

JTF-rahoituksen tarkoituksena on turvata kestävä aluetalouden uusiutuminen ja monipuolistuminen alueilla, joille turpeen energiakäytön luopumisesta johtuvat haittavaikutukset kohdistuvat eniten, ja edistää samalla ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä.

Lisätiedot: 

Pirjo Peräaho
aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi 

Outi Leppäkangas
kehittämispäällikkö (JTF-rahoitus)
040 673 3544
outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi