EU-rahoitus 2021–2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyi marraskuussa 2021. Ohjelmakauden aikana Suomi saa Euroopan Unionilta tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hankehakemukset tehdään EURA 2021 -järjestelmän kautta. 

 

Euroopan unionin osarahoittama

 

 

 

EU-rahoitus Keski-Suomessa


EU-tuki jaetaan Suomessa maakuntiin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on uudistaa alueiden elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä.

Uuden ohjelmakauden tavoitteena on lisätä rahoituksen joustavuutta ja aluelähtöisyyttä. Sen aikana kiinnitetään aiempaa vahvemmin huomiota myös toiminnan tuloksiin ja vaikuttavuuteen, eri rahoitusvälineiden yhdistelemiseen ja viestintään. 

Euroopan aluekehitysrahastossa (EAKR) painottuvat innovaatioiden, liiketoimintapotentiaalin, digitaalisuuden ja hiilineutraaliuden edistäminen. Euroopan sosiaalirahastossa (ESR) korostuvat puolestaan jatkuva oppiminen ja työelämän muutokseen vastaaminen.  ESR sisältää myös ruoka-avun ja tukea köyhien perheiden lapsille. Huomaathan, että maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Yritysten hankerahoitusta haetaan ELY-keskuksen kautta.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) rahoituksella lievennetään turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia ja tuetaan talouden monipuolistumista ja työpaikkojen syntymistä.

Käynnissä olevat ja tulevat rahoitushaut

EAKR:n toimintalinja 2 (Hiilineutraali Suomi) hankehaku on elokuussa 2024. Haettavana on silloin 1,9 milj. euroa. Tiedotamme myöhemmin haun tarkemmasta ajankohdasta.

Olethan yhteydessä meihin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Näin voimme yhdessä katsoa, miten toimenpiteet soveltuvat rahoitettavaksemme. Yhteystietomme löydät sivun alaosasta.

Uuden ohjelmakauden asiat ja hakuajat päivittyvät Rakennerahastot.fi -verkkosivulle

 

Petoksentorjunta

Sitoudumme työssämme korkeisiin oikeudellisiin, eettisiin ja moraalisiin normeihin ja noudattamaan lahjomattomuuden, puolueettomuuden ja rehellisyyden periaatteita. Siksi meillä on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaisiin väärinkäytöksiin. Samaa edellytetään myös hankkeiden tuensaajilta. Tutkimme kaikki epäilyt sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista huolellisesti riippumatta siitä, onko epäilty tekijä tuenhakija tai hallinnon virkamies. Katso lisätietoja Rakennerahastot.fi-verkkosivulta:

Petoksentorjunta

 


Ajankohtaista

Keski-Suomen liiton muutoshakemuskoulutus EU-hanketoimijoille 19.4.2024 kello 9–10. Euroopan unionin osarahoittama.

Keski-Suomen liiton muutoshakemuskoulutus 19.4.2024

Järjestimme EAKR- ja JTF-rahoitteisten hankkeiden muutosten hakemisen tueksi hakuinfon 19.4.2024. Tapahtumasta ei aikaisemmin kerrotusta poiketen laadita QA-paperia, sillä esitetyt kysymykset ovat riippuvaisia hankekohtaisista yksityiskohdista.

Muutoshakemuskoulutuksen esitysmateriaali

 


EU-hankeviestinnän pikaohje julkaistu

EU-hankeviestinnän pikaohje on julkaistu verkkosivuillamme. Tarkemmat hankeviestintäohjeet ovat rakennerahastot.fi-verkkosivulta.

EU-hankeviestinnän ABC Viestintäohjeita Rakennerahastot.fi-verkkosivuilla

 


Keski-Suomen liiton EAKR- ja JTF-rahoitushaut olivat auki 11.3.-24.4.2024

EAKR-haussa oli haettavana tukea 1,1 milj. euroa toimintalinja 1 (Innovatiivinen Suomi) erityistavoitteen 1.1 hankkeisiin. JTF-rahoitusta oli haettavana 2 milj. euroa.

 


 

Tulevat EU-rahoitusta käsittelevät tapahtumat

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumia.

Mietityttääkö uuden ohjelmakauden rahoitus? Ota yhteyttä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Outi Leppäkangas

Outi Leppäkangas

kehittämispäällikkö

040 673 3544

outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi

Hankerahoitus

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, bio- ja kiertotalous, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus, teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä

Mari Saalamo

Mari Saalamo

rahoitusasiantuntija

040 590 4264

mari.saalamo[at]keskisuomi.fi

Aluekehityksen ja rahoituksen tehtävät, MYRS:n ja hankeryhmän sihteeri