EU-rahoitus 2021–2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyi marraskuussa 2021. Ohjelmakauden aikana Suomi saa Euroopan Unionilta tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hankehakemukset tehdään EURA 2021 -järjestelmän kautta. 

 

 

 

 

EU-rahoitus Keski-Suomessa


EU-tuki jaetaan Suomessa maakuntiin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on uudistaa alueiden elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä.

Uuden ohjelmakauden tavoitteena on lisätä rahoituksen joustavuutta ja aluelähtöisyyttä. Sen aikana kiinnitetään aiempaa vahvemmin huomiota myös toiminnan tuloksiin ja vaikuttavuuteen, eri rahoitusvälineiden yhdistelemiseen ja viestintään. 

Euroopan aluekehitysrahastossa (EAKR) painottuvat innovaatioiden, liiketoimintapotentiaalin, digitaalisuuden ja hiilineutraaliuden edistäminen. Euroopan sosiaalirahastossa (ESR) korostuvat puolestaan jatkuva oppiminen ja työelämän muutokseen vastaaminen.  ESR sisältää myös ruoka-avun ja tukea köyhien perheiden lapsille. Huomaathan, että maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Yritysten hankerahoitusta haetaan ELY-keskuksen kautta.

Kevään 2023 aikana hakuun avautuneella Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) rahoituksella  lievennetään turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia ja tuetaan talouden monipuolistumista ja työpaikkojen syntymistä.

Keski-Suomen liiton seuraavat EAKR- ja JTF-rahoitushaut ovat auki 11.3.-24.4.2024.  EAKR-haussa on haettavana tukea 1,1 milj. euroa toimintalinja 1 (Innovatiivinen Suomi) erityistavoitteen 1.1. hankkeisiin. JTF-rahoitusta on haettavana 2 milj. euroa.

EAKR:n toimintalinja 2 (Hiilineutraali Suomi) hankehaku siirtyy elokuulle 2024. Haettavana on 1,9 milj. euroa. Tiedotamme myöhemmin haun tarkemmasta ajankohdasta. 

Jyväskylän kaupungin kestävän kaupunkikehittämisen EAKR- haku on auki 15.1.–23.2.2024.

Olethan yhteydessä meihin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Näin voimme yhdessä katsoa, miten toimenpiteet soveltuvat rahoitettavaksemme. Yhteystietomme löydät sivun alaosasta.

Uuden ohjelmakauden asiat ja hakuajat päivittyvät Rakennerahastot.fi -verkkosivulle

 

Petoksentorjunta

Sitoudumme työssämme korkeisiin oikeudellisiin, eettisiin ja moraalisiin normeihin ja noudattamaan lahjomattomuuden, puolueettomuuden ja rehellisyyden periaatteita. Siksi meillä on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaisiin väärinkäytöksiin. Samaa edellytetään myös hankkeiden tuensaajilta. Tutkimme kaikki epäilyt sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista huolellisesti riippumatta siitä, onko epäilty tekijä tuenhakija tai hallinnon virkamies. Katso lisätietoja Rakennerahastot.fi-verkkosivulta:

Petoksentorjunta

 


Ajankohtaista

 

Keski-Suomen liiton EU-rahoitusinfon 8.12.2023 kansikuva

 

Etäkahvit 8.12. – teemana EU-hankkeiden seurantaraportointi ja maksatus

Järjestimme EU-hankerahoituksen etäkahvittelut 8.12.2023. Tilaisuudessa täydennettiin hankkeiden aloituspalavereissa käsiteltyjä asioita, muun muassa maksatushakemuksen laatimista, raportointia ja seurantatietojen toimittamista.

Tilaisuuden esitysaineistoon voi tutustua verkkosivullamme:

Keski-Suomen liiton etäkahvit 8.12.2023 Q&A-kooste

 


EU-hankeviestinnän pikaohje julkaistu

EU-hankeviestinnän pikaohje on julkaistu verkkosivuillamme. Tarkemmat hankeviestintäohjeet ovat rakennerahastot.fi-verkkosivulta.

EU-hankeviestinnän ABC Viestintäohjeita Rakennerahastot.fi-verkkosivuilla

 


 

Tulevat EU-rahoitusta käsittelevät tapahtumat

15 maaliskuu 2024

Länsi-Suomen aamukahvitilaisuus: Maksatus EU-rahoitteisissa hankkeissa

09:00 - 10:00
Webinaari, Teams-kokous,

Kaipaatko vinkkejä ja ohjeita hankkeesi maksatushakemuksen tekemiseen? Maksatusasiantuntijat jakavat neuvojaan aamukahvitilaisuudessa Teamsissa 15.3. 2024.   Tapahtumaan on ilmoittautuminen, joka päättyy 12.3.2024.  Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sähköpostitse. Löydät ilmoittautumislinkin ja lisätietoja tapahtuman […]

Vapaa pääsy
Find out more

Mietityttääkö uuden ohjelmakauden rahoitus? Ota yhteyttä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Outi Leppäkangas

Outi Leppäkangas

Kehittämispäällikkö

040 673 3544

outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi

Hankerahoitus

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

Kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, bio- ja kiertotalous, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus, teollisuus- ja yrityspuistojen vihreä siirtymä

Mari Saalamo

Mari Saalamo

Rahoitusasiantuntija

040 590 4264

mari.saalamo[at]keskisuomi.fi

Aluekehityksen ja rahoituksen tehtävät, MYRS:n ja hankeryhmän sihteeri