EU-rahoitus 2021-2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 kansallinen valmistelu on loppusuoralla. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee ehdotuksen Suomen ohjelmasta valtioneuvoston hyväksyttäväksi ja Euroopan komission vahvistettavaksi.

Uusi ohjelmakausi alkaa lokakuussa 2021.

Suomeen tulee yksi yhteinen koko Manner-Suomen kattava alue- ja rakennepolitiikan ohjelma. Se sisältää rakennerahastojen (EAKR ja ESR) lisäksi myös uuden Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF (Just Transition Fund). Euroopan aluekehitysrahastossa (EAKR) painottuvat innovaatioiden, liiketoimintapotentiaalin, digitaalisuuden ja hiilineutraaliuden edistäminen. Euroopan sosiaalirahastossa (ESR) korostuvat jatkuva oppiminen ja työelämän muutokseen vastaaminen.  ESR sisältää myös ruoka-avun ja tukea köyhien perheiden lapsille. 

Maakuntien valmistelu tehdään kahdella suuralueella Etelä- ja Länsi-Suomen toimijoiden sekä Pohjois- ja Itä-Suomen toimijoiden kesken. Keski-Suomen liitto osallistuu Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelmavalmisteluun. Alueeseen kuuluu yksitoista maakuntaa: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa. Valmistelua johtaa Uudenmaan liitto. 

Me Keski-Suomessa valmistaudumme yhteistyössä ELY-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.   


 

Kysy lisää uuteen ohjelmakauteen valmistautumisesta!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen