EU-rahoitus 2021–2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyi marraskuussa 2021. Ohjelmakauden aikana Suomi saa Euroopan Unionilta tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Uusi EURA 2021 -järjestelmä, jonka kautta hankehakemukset tehdään, avautui käyttäjille 11.5.2022. 

 

 

 

Ajankohtaista

EURA-klinikka auttoi hakijoita 8.6.

Järjestimme EAKR-rahoituksen hakijoille etäyhteydellä pidettävän info- ja keskustelutilaisuuden 8.6.2022 kello 10–11.30. Tilaisuudessa esiteltiin Keski-Suomen liiton kautta haettavan, julkisille toimijoille suunnatun rahoitushaun tekemistä EURA-järjestelmässä ja vastattiin osallistujien kysymyksiin.

Ohjelma:

10.00 Tervetuloa, tietoa tilaisuudesta (Jenni Isopahkala, viestintäasiantuntija)
10.05 Yleistä tietoa hankkeista (Hannu Koponen, kehittämispäällikkö)
10.25 EURA 2021 -järjestelmä (Tero Rautiainen, kehittämispäällikkö)
10.50 Indikaattorit ja hakuprosessin aikataulu (Hilkka Laine, rahoituspäällikkö)
11.15 Kysymykset ja kommentit

Tilaisuuden kysymysten ja vastausten Q & A -koonti

 


 

EURA 2021 avattiin myös EAKR-hauille

Keski-Suomessa EU-rahoituksella syntyneet innovaatiot ja menestystarinat saavat jatkoa, kun  EU:n uusi alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 pääsi kunnolla käyntiin. EURA 2021, eli EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä ohjelmakaudelle 2021—2027, avautui 11.5.2022 myös EAKR- ja ESR+ -kehittämishankkeiden hankehakemuksille. Keski-Suomen liiton kautta haettavien EAKR-hankkeiden kautta edistämme maakuntamme elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia.

Keski-Suomen liiton hakuilmoitukset on nyt päivitetty EURA 2021 -järjestelmään. Ensimmäinen EAKR-rahoitushakumme on avoinna 19.8.2022 asti ja Jyväskylän kaupungin ekosysteemissopimuksen EAKR-haku päättyy 15.6.2022. Pääset tutustumaan hakuilmoituksiin (pdf) myös alta: 

 

 

Keski-Suomen liiton ensimmäinen EAKR-haku

 

Kestävän kaupunkikehittämisen haku, Jyväskylän kaupunki

 

Siirry EURA 2021 -järjestelmään

 

 

 


 

EU-rahoitus Keski-Suomessa


EU-tuki jaetaan Suomessa maakuntiin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rakennerahasto-ohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on uudistaa alueiden elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä. Se hyväksytään virallisesti Euroopan komissiossa kevään 2022 aikana.

Uuden ohjelmakauden tavoitteena on lisätä rahoituksen joustavuutta ja aluelähtöisyyttä. Sen aikana kiinnitetään aiempaa vahvemmin huomiota myös toiminnan tuloksiin ja vaikuttavuuteen, eri rahoitusvälineiden yhdistelemiseen ja viestintään. 

Euroopan aluekehitysrahastossa (EAKR) painottuvat innovaatioiden, liiketoimintapotentiaalin, digitaalisuuden ja hiilineutraaliuden edistäminen. Euroopan sosiaalirahastossa (ESR) korostuvat puolestaan jatkuva oppiminen ja työelämän muutokseen vastaaminen.  ESR sisältää myös ruoka-avun ja tukea köyhien perheiden lapsille. Näistä rahastoista tuettavien hankkeiden ensimmäinen hakukierros avautu

Syyspuolella 2022 toimeenpantava Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) rahoituksella  lievennetään turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia ja tuetaan talouden monipuolistumista ja työpaikkojen syntymistä.

Uuden ohjelmakauden asiat päivittyvät Rakennerahastot.fi -verkkosivulle

 

Olethan yhteydessä rahoituspäällikköömme Hilkka Laineeseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Näin voimme yhdessä katsoa, miten toimenpiteet soveltuvat rahoitettavaksemme. Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

Huomaathan, että maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Yritysten hankerahoitusta haetaan ELY-keskuksen kautta.

 

Yhteinen kehittämistyö

Me Keski-Suomessa olemme valmistautuneet uuteen ohjelmakauteen yhteistyössä ELY-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.   Rahoituksen valmistelua on tehty kahdella maakuntien suuralueella Etelä- ja Länsi-Suomen toimijoiden sekä Pohjois- ja Itä-Suomen toimijoiden kesken. Keski-Suomen liitto on osallistunut Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelmavalmisteluun. Alueeseen kuuluu yksitoista maakuntaa: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa. Valmistelua johtaa Uudenmaan liitto.

 


Keski-Suomen liiton EAKR- ja kestävän kaupunkikehittämisen hakuinfo 8.2.2022

Pidimme yhdessä Jyväskylän kaupungin kestävän kaupunkikehittämisen kanssa EAKR-hankerahoituksen hakijoille yhteisen, etäyhteydellä järjestettävän infotilaisuuden 8.2.2022 kello 9–11. Tilaisuudessa esiteltiin Keski-Suomen liiton kautta haettavan julkisille toimijoille suunnattua EAKR-rahoitushakua ja Jyväskylän kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemihakua. Alla on tilaisuuden ohjelma. Ohjelmaan on linkitetty tilaisuuden esitysaineistot. Huomioithan, että prosenttiosuuksiin on tullut muutoksia tilaisuuden jälkeen. Rahoitushakua tehdessäsi tutustu ensisjaisesti hakuilmoituksiin. 

9.00 Avaussanat ja Keski-Suomen strategia, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen, Keski-Suomen liitto
9.15 Kestävän kaupunkikehittämisen painopisteet, elinkeinojohtaja Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki
9.25 Hakuprosessi ja aikataulu, kehittämispäällikkö Tero Rautiainen, Keski-Suomen liitto
9.50 Hakujen sisällöt ja erityiset valintaperusteet, rahoituspäällikkö Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto
10.20 Hakujen sisällöt ja erityiset valintaperusteet, EU-asiantuntija Iiris Asunmaa, Jyväskylän kaupunki
10.30 Kustannusmallit ja indikaattorit, kehittämispäällikkö Hannu Koponen, Keski-Suomen liitto
11.00 Tilaisuus päättyy

Kooste tilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista

Kysy lisää uuteen ohjelmakauteen valmistautumisesta!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen