EU-rahoitus 2021–2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyi marraskuussa 2021. Ohjelmakauden aikana Suomi saa Euroopan Unionilta tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

EU-tuki jaetaan Suomessa maakuntiin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rakennerahasto-ohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on uudistaa alueiden elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä. Se hyväksytään virallisesti Euroopan komissiossa kevään 2022 aikana.

Uuden ohjelmakauden tavoitteena on lisätä rahoituksen joustavuutta ja aluelähtöisyyttä. Sen aikana kiinnitetään aiempaa vahvemmin huomiota myös toiminnan tuloksiin ja vaikuttavuuteen, eri rahoitusvälineiden yhdistelemiseen ja viestintään. 

Euroopan aluekehitysrahastossa (EAKR) painottuvat innovaatioiden, liiketoimintapotentiaalin, digitaalisuuden ja hiilineutraaliuden edistäminen. Euroopan sosiaalirahastossa (ESR) korostuvat puolestaan jatkuva oppiminen ja työelämän muutokseen vastaaminen.  ESR sisältää myös ruoka-avun ja tukea köyhien perheiden lapsille. Ensimmäinen hakukierros näistä rahastoista tuettaviin hankkeisiin avautuu näillä näkymin 14.2.2022 ja päättyy 31.3.2022.

Syksyllä 2022 toimeenpantava Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) rahoituksella  lievennetään turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia ja tuetaan talouden monipuolistumista ja työpaikkojen syntymistä.

Uuden ohjelmakauden asiat päivittyvät Rakennerahastot.fi-verkkosivulle

 

Olethan yhteydessä rahoituspäällikköömme Hilkka Laineeseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Näin voimme yhdessä katsoa, miten toimenpiteet soveltuvat rahoitettavaksemme. Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

Huomaathan, että maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Yritysten hankerahoitusta haetaan ELY-keskuksen kautta.


 

Maakuntien valmistelua on tehty kahdella suuralueella Etelä- ja Länsi-Suomen toimijoiden sekä Pohjois- ja Itä-Suomen toimijoiden kesken. Keski-Suomen liitto on osallistunut Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelmavalmisteluun. Alueeseen kuuluu yksitoista maakuntaa: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pirkanmaa. Valmistelua johtaa Uudenmaan liitto. 

Me Keski-Suomessa olemme valmistautuneet uuteen ohjelmakauteen yhteistyössä ELY-keskuksen, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.   

 


Osallistu rahoitusinfoihin

Tammikuussa 2022 järjestetään Ely-keskuksen koordinoimia infotilaisuuksia liittyen esim. rahoitusten kustannusmalleihin, indikaattoreihin, ryhmähankkeisiin sekä EURA2021-järjestelmään. Aamukahvitilaisuuksiin voi ilmoittautua oheisen ilmoittautumislinkin kautta tapahtumaviikon maanantaihin mennessä.

Aamukahvien ajankohdat ja teemat:

  • Torstai 13.1. klo 9-10.30 Kustannusmallit  Ilmoittautuminen päättynyt!
    Torstai 20.1. klo 9-10.30 Indikaattorit & de minimis-tuki Ilmoittautuminen päättynyt!
    Torstai 27.1. klo 9-10.30 EURA2021 & ryhmähankkeet Tapahtuman ajankohta siirtyy, ilmoitamme uudesta ajankohdasta myöhemmin!

Tilaisuudet järjestetään Teamsin välityksellä.

EAKR-rahoituksen hakuinfo 8.2.2022

Pidämme yhdessä Jyväskylän kaupungin kestävän kaupunkikehittämisen kanssa EAKR-hankerahoituksen hakijoille yhteisen, etäyhteydellä järjestettävän infotilaisuuden 8.2.2022 kello 9–11. Tilaisuudessa esitellään Keski-Suomen liiton kautta haettavan julkisille toimijoille suunnattua EAKR-rahoitushakua ja Jyväskylän kaupungin innovaatiotoiminnan ekosysteemihakua.
Hakuinfon tarkempi ohjelma julkaistaan tällä verkkosivulla helmikuun alussa. Tapahtuman ilmoittautuminen on jo avoinna. Hakuinfoon voi ilmoittautua 2.2.2022 asti sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ja tarkempi ohjelma ennen tilaisuutta sekä tallenne tilaisuudesta sen jälkeen.

Kysy lisää uuteen ohjelmakauteen valmistautumisesta!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen