EU-rahoitus 2021–2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyi marraskuussa 2021. Ohjelmakauden aikana Suomi saa Euroopan Unionilta tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hankehakemukset tehdään EURA 2021 -järjestelmän kautta. 

 

JTF EAKR Hankehakemus tutuksi Menneet tapahtumat ja aineistot

 

 

 

EU-rahoitus Keski-Suomessa


EU-tuki jaetaan Suomessa maakuntiin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on uudistaa alueiden elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä. Se hyväksytään virallisesti Euroopan komissiossa kevään 2022 aikana.

Uuden ohjelmakauden tavoitteena on lisätä rahoituksen joustavuutta ja aluelähtöisyyttä. Sen aikana kiinnitetään aiempaa vahvemmin huomiota myös toiminnan tuloksiin ja vaikuttavuuteen, eri rahoitusvälineiden yhdistelemiseen ja viestintään. 

Euroopan aluekehitysrahastossa (EAKR) painottuvat innovaatioiden, liiketoimintapotentiaalin, digitaalisuuden ja hiilineutraaliuden edistäminen. Euroopan sosiaalirahastossa (ESR) korostuvat puolestaan jatkuva oppiminen ja työelämän muutokseen vastaaminen.  ESR sisältää myös ruoka-avun ja tukea köyhien perheiden lapsille. Huomaathan, että maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Yritysten hankerahoitusta haetaan ELY-keskuksen kautta.

Kevään 2023 aikana hakuun avautuvalla Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) rahoituksella  lievennetään turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia ja tuetaan talouden monipuolistumista ja työpaikkojen syntymistä.

Olethan yhteydessä rahoituspäällikköömme Hilkka Laineeseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Näin voimme yhdessä katsoa, miten toimenpiteet soveltuvat rahoitettavaksemme. Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

Uuden ohjelmakauden asiat ja hakuajat päivittyvät Rakennerahastot.fi -verkkosivulle

 

Petoksentorjunta

Sitoudumme työssämme korkeisiin oikeudellisiin, eettisiin ja moraalisiin normeihin ja noudattamaan lahjomattomuuden, puolueettomuuden ja rehellisyyden periaatteita. Siksi meillä on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaisiin väärinkäytöksiin. Samaa edellytetään myös hankkeiden tuensaajilta. Tutkimme kaikki epäilyt sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista huolellisesti riippumatta siitä, onko epäilty tekijä tuenhakija tai hallinnon virkamies. Katso lisätietoja Rakennerahastot.fi-verkkosivulta:

Petoksentorjunta

 

 


Mietityttääkö uuden ohjelmakauden rahoitus? Ota yhteyttä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Hannu Koponen

Hannu Koponen

Kehittämispäällikkö

040 595 0009

hannu.koponen[at]keskisuomi.fi

Biotalous, rahoitus, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

Kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus

Mari Saalamo

Mari Saalamo

Rahoitusasiantuntija

040 590 4264

mari.saalamo[at]keskisuomi.fi

Aluekehityksen ja rahoituksen tehtävät, MYRS:n ja hankeryhmän sihteeri