EU-rahoitus 2021–2027

EU:n alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyi marraskuussa 2021. Ohjelmakauden aikana Suomi saa Euroopan Unionilta tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hankehakemukset tehdään EURA 2021 -järjestelmän kautta. 

 

 

 

 

EU-rahoitus Keski-Suomessa


EU-tuki jaetaan Suomessa maakuntiin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -rakennerahasto-ohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on uudistaa alueiden elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä. Se hyväksytään virallisesti Euroopan komissiossa kevään 2022 aikana.

Uuden ohjelmakauden tavoitteena on lisätä rahoituksen joustavuutta ja aluelähtöisyyttä. Sen aikana kiinnitetään aiempaa vahvemmin huomiota myös toiminnan tuloksiin ja vaikuttavuuteen, eri rahoitusvälineiden yhdistelemiseen ja viestintään. 

Euroopan aluekehitysrahastossa (EAKR) painottuvat innovaatioiden, liiketoimintapotentiaalin, digitaalisuuden ja hiilineutraaliuden edistäminen. Euroopan sosiaalirahastossa (ESR) korostuvat puolestaan jatkuva oppiminen ja työelämän muutokseen vastaaminen.  ESR sisältää myös ruoka-avun ja tukea köyhien perheiden lapsille. Huomaathan, että maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Yritysten hankerahoitusta haetaan ELY-keskuksen kautta.

Kevään 2023 aikana hakuun avautuvalla Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF, Just Transition Fund) rahoituksella  lievennetään turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviä aluetaloudellisia ja sosioekonomisia haittavaikutuksia ja tuetaan talouden monipuolistumista ja työpaikkojen syntymistä.

Olethan yhteydessä rahoituspäällikköömme Hilkka Laineeseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Näin voimme yhdessä katsoa, miten toimenpiteet soveltuvat rahoitettavaksemme. Yhteystiedot löydät sivun alaosasta.

Uuden ohjelmakauden asiat ja hakuajat päivittyvät Rakennerahastot.fi -verkkosivulle

 

Petoksentorjunta

Sitoudumme työssämme korkeisiin oikeudellisiin, eettisiin ja moraalisiin normeihin ja noudattamaan lahjomattomuuden, puolueettomuuden ja rehellisyyden periaatteita. Siksi meillä on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaisiin väärinkäytöksiin. Samaa edellytetään myös hankkeiden tuensaajilta. Tutkimme kaikki epäilyt sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista huolellisesti riippumatta siitä, onko epäilty tekijä tuenhakija tai hallinnon virkamies. Katso lisätietoja Rakennerahastot.fi-verkkosivulta:

Petoksentorjunta

 


Ajankohtaista

Mainoskuva 2. EAKR-hauan jatkumisesta 16.10. asti

 

Jatkamme EAKR-hakumme hakuaikaa 16.10. asti

Jatkamme Keski-Suomen liiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoitushaun hakuaikaa 16.10.2023 asti. Hakuaikaa jatketaan, että aikataulultaan kiireellisemmät JTF-hakemukset ehditään käsitellä ennen seuraavan rahoitushaun päättymistä.

Keski-Suomen liiton toinen rahoitushaku EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 kohdentuu toimintalinjan 1 (Innovatiivinen Suomi) ja toimintalinjan 2 (Hiilineutraali Suomi) hankkeisiin. Haettavana on yhteensä 4 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta hankkeille, jotka luovat elinvoimaa, lisäävät kilpailukykyä ja tukevat kestävää kasvua.

Erityisesti haemme hankkeita, jotka edistävät siirtymistä kohti hiilineutraalia maakuntaa. Rahoitettavien hankkeiden tukitaso on kehittämistoimenpiteisiin enimmillään 80 % ja investointeihin enimmillään 70 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Rahoitushaku on auki 1.8.–16.10.2023 kello 23.59.

 

Tarkemmat tiedot EAKR-rahoitushausta löydät hakuilmoituksesta:

Hakuilmoitus EURA 2021 -järjestelmässä

 

Hakemus tulee toimittaa liitteineen EURA 2021 -järjestelmässä 1.8.–16.10.2023 välisenä aikana. Käsittelemme hakemukset 1–2 kuukauden kuluessa hakujakson päättymisestä.

EURA 2021

 

 


 

Järjestimme infotilaisuuden hankerahoituksestamme kiinnostuneille 25.8.2023

Teams-etäyhteydellä järjestettävässä tilaisuudessa kerroimme ajankohtaiset kuulumiset auki olevista EU-rahoitushauistamme.

Tutustu tilaisuuden aineistoihin:

Hankkeiden valintamenettely ja yleisiä huomioita, kehittämispäällikkö Outi Leppäkangas
EURA 2021, palkkakustannusmallit, indikaattorit sekä huomioita ja vinkkejä aiemmista hauista, rahoituspäällikkö Hilkka Laine ja kehittämispäällikkö Tero Rautiainen

Q&A, Keski-Suomen liiton etäkahvittelut 25.8.2023

 

Tutustu aikaisempien rahoitusinfojen aineistoihin

Tulevat EU-rahoitusta käsittelevät tapahtumat

Tällä hetkellä ei ole tulevia tapahtumia.

Mietityttääkö uuden ohjelmakauden rahoitus? Ota yhteyttä!

Hilkka Laine

Hilkka Laine

Rahoituspäällikkö

040 595 0014

hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Ohjelmatyö, hankerahoitus, maaseudun kehittäminen

Outi Leppäkangas

Outi Leppäkangas

Kehittämispäällikkö

040 673 3544

outi.leppakangas[at]keskisuomi.fi

Hankerahoitus

Tero Rautiainen

Tero Rautiainen

Kehittämispäällikkö

040 596 0882

tero.rautiainen[at]keskisuomi.fi

Uudistuva teollisuus, bio- ja kiertotalous, yritystoiminnan kehittäminen ja rahoitus

Mari Saalamo

Mari Saalamo

Rahoitusasiantuntija

040 590 4264

mari.saalamo[at]keskisuomi.fi

Aluekehityksen ja rahoituksen tehtävät, MYRS:n ja hankeryhmän sihteeri