Ennakko: maakuntahallituksen kokous 21.1.

Ajankohtaista Tiedotteet • 18.1.2022 |

Maakuntahallitus kuulee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan katsauksen Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 –valmistelutilanteeseen. Kaavaluonnosta varten on valmistumassa selvitys tuulivoimarakentamisen aiheuttamista maisemavaikutuksista Keski-Suomen alueella. Selvitys on merkittävä paitsi tuulivoimarakentamisen ohjaamiseen parhaiten soveltuville alueille, myös tuulivoimarakentamisen sosiaalisen hyväksyttävyyden kannalta. Tarkastelussa on huomioitu tuulivoimaloiden olettava kasvu myös tulevaisuudessa, joten näkymäalueanalyysit on tehty 300 metrin sekä 350 metrin tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuksilla. 

 Keski-Suomen liitto myönsi viime vuonna rahoitusta yli 10 miljoonaa euroa. Tukea sai yhteensä 64 hanketta, julkista yhteisöä ja yleishyödyllistä yksityistä yhteisöä. Maakuntahallitus saa raportin Keski-Suomen liiton rahoittamista hankkeista vuonna 2021 sekä rahoitusnäkymästä vuonna 2022. 

Maakuntahallitus linjaa tämän vuoden Keski-Suomen kehittämisrahaston käyttöä ja talousarvion käyttösuunnitelmaa. Keski-Suomen Kehittämisrahastoa kartutetaan vuonna 2022 talousarvion mukaisesti 700 000 eurolla. Kehittämisrahastosta myönnetään rahoitusta pienehköille hankkeille, jotka edistävät maakunnan kilpailukykyä, varmistavat maakunnan strategioiden toteutumista, lisäävät maakunnan näkyvyyttä ja vetovoimaa, käynnistävät uusia avauksia sekä edistävät yhteistyötä. 

Maakuntahallitus katselmoi vaiheittain valmistuvaa EU-rahoituksen hallinto- ja valvontajärjestelmää. Nyt valmiina ovat rahoituksen hakemisen ja myöntämisen palveluprosessit. Myöhemmin tänä vuonna valmistuu hankkeiden päättämisen ja mahdollisen takaisinperinnän työvaiheet. Kaikkien välittävien toimielinten tulee laatia hallinto- ja valvontajärjestelmänsä kuvaus työ- ja elinkeinoministeriölle. Hyväksytty hallinto- ja valvontajärjestelmä on edellytys, jotta maakunnan liitto voi toimia välittävänä toimielimenä.   

Lisäksi kokouksessa kuullaan kantaverkkoyhtiö Fingridin katsaus kantaverkon vahvistamistarpeisiin Keski-Suomen alueella. 

 Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta    

 Lisätietoja:  

Tahvo Anttila 
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com 

Pekka Hokkanen 
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi 

Hanna Reini 
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi