Maakuntahallituksen kokous 20.5.

2022 Ajankohtaista Tiedotteet • 20.5.2022 | anttisiukola

Maakuntahallitus sai katsauksen maakuntakaavan luonnoksesta saatuun palautteeseen.  Mielipiteitä ja lausuntoja tuli kaikkiaan noin 130 kappaletta. Palautteissa nousi erityisesti esille tuulivoimatuotannon kokonaisuus ja vaikutukset asukkaisiin, luontoon ja elinkeinoihin. Yli 90 % palautteista koski tuulivoimaa. Maakuntahallitus antoi hyvää palautetta maakuntakaavan selkeästä, avoimesta ja vuorovaikutteisesta valmistelusta.

Seuraavaksi maakuntakaava etenee kaavaratkaisun hiomisella ja työneuvotteluilla, jossa huomioidaan tulleet lausunnot ja saatu palaute. Maakuntakaavaan tehdään vielä tarkentavia selvityksiä, joita on muun muassa sähkönsiirron kokonaisuus ja sen reunaehdot, maisemavaikutusten arviointi ja havainnollistaminen sekä Natura-arviointi ja metsäpeuraselvitys.

– Haluamme kiittää keskisuomalaisia, jotka ovat aktiivisesti kommentoineet maakuntakaavan luonnosta. On tärkeää huomioida, että maakuntakaava on luonteeltaan mahdollistava. Tässä tarkastellaan laajemmalla tasolla ja yksityiskohtaisempi suunnittelu jää kunnille. Esimerkiksi tuulivoiman rajauksista tekevät kunnat lopullisen päätöksen, maakuntahallituksen puheenjohtaja Tahvo Anttila

– Maakuntakaavan päivitys on Keski-Suomen liiton tämän vuoden tärkein prosessi ja siinä toimeenpannaan merkittävällä tavalla uutta maakuntastrategiaa. Myös huoltovarmuus on syytä huomioida kaavassa. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto keväällä 2023, maakuntajohtaja Pekka Hokkanen

Maakuntahallitus päätti Keski-Suomen liiton ja Jyväskylän kaupungin välisestä yhteistyösopimuksesta vuoden 2022 rallin MM-sarjan Jyväskylän osakilpailuun. Yhteistyösopimus hyväksyttiin äänin 8–2. Vihreän liiton ja Vasemmistoliiton edustajat äänestivät yhteistyösopimusta vastaan. Yhteistyösopimus sisältää markkinoinnin osalta mainostilaa ja näkyvyyttä rallitapahtuman pääyhteistyökumppanina. Jyväskylän kaupungin kanssa solmittavan sopimuksen arvo on 40 000 euroa.

Maakuntahallitus sai esityksen Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian luonnoksesta. Sen esitteli Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula ja projektijohtaja Erkki Nikkilä. Strategiassa katsotaan erityisesti maakunnan asukkaiden ja hyvinvointialueen työntekijöiden näkökulmaa. Strategialuonnoksessa korostuu yhteistyö, ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus, avoimuus, luotettavuus ja vastuullisuus. Hyvinvointialue tulee olemaan maakunnan suurin työnantaja ja tuleva henkilöstön määrä on noin 11 500.  Hyvinvointialueen valtuusto hyväksyy strategian 14.6.2022. Maakuntahallitus arvosti strategialuonnoksen kokonaisvaltaista otetta Keski-Suomen hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi esiin nostettiin siilomaisen rakenteen riskit, henkilöstön kuulemisen tärkeys sekä strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta.

Maakuntahallitus valitsi maakunnan yhteistyöryhmään Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajaksi vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimon ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen projektijohtaja Erkki Nikkilän vuoden 2022 loppuun saakka.

Katso kaikki maakuntahallituksen kokouksen aiheet esityslistalta    

Lisätietoja   

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Reini
hallintopäällikkö
040 596 5993
hanna.reini[at]keskisuomi.fi

Maakuntakaava-asioissa

Hanna Kunttu
suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Liisa Bergius
maakunta-arkkitehti
040 590 2296
liisa.bergius[at]keskisuomi.fi