Maakuntahallitus käsittelee Keski-Suomen maakuntakaavaa 17.11. 

2023 Ajankohtaista • 15.11.2023 | Jenni Isopahkala

Keski-Suomen maakuntahallitus kokoontuu tulevana perjantaina 17.11. Esityslistalla on Keski-Suomen maakuntakaava 2040.

Keski-Suomen maakuntahallitus käsittelee tulevassa kokouksessaan Keski-Suomen maakuntakaavan 2040. Se antaa kokouksessaan vastineet myös maakuntakaavan ehdotuksen julkisessa kuulemisessa saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Kuulemisvaiheessa saatiin yhteensä 108 palautetta, joista 27 tuli kunnilta ja viranomaisilta ja 81 muilta osallisilta. Suurin osa palautteesta koski tuulivoimaa ja etenkin tuulivoimamerkintöjen oikeus- ja ohjausvaikutuksia. Palautteessa tuotiin esiin tuulivoiman haittavaikutuksia, kuten luonto- ja maisemavaikutuksia tai välke- ja meluhaittaa, mutta toisaalta toivottiin myös aluelaajennuksia. Maakuntakaavan tuulivoima-alueiden rajauksia sekä suunnittelumääräyksiä on tarkennettu saadun palautteen perusteella.

Jos maakuntahallitus hyväksyy maakuntakaavaratkaisun 2040, se etenee maakuntavaltuuston käsiteltäväksi joulukuun 2023 kokoukseen.

Länsi-Suomen liikennestrategiaa tarkennetaan

Kokouksessa käsitellään myös Länsi-Suomen maakuntien (Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) liikennestrategian toimenpideohjelma. Toimenpideohjelmalla tarkennetaan vuonna 2020 laadittua liikennestrategiaa, ja se on tehty yhteistyössä valtion liikenneviranomaisten kanssa laajaa sidosryhmävuoropuhelua hyödyntäen. Toimenpideohjelmassa syvennetään ja konkretisoidaan liikennestrategian teemoja ja kärkitoimenpiteitä sekä vahvistetaan Länsi-Suomen yhteistyötä liikennejärjestelmän kehittämisessä.

Tutustu kokouksen koko esityslistaan verkkosivuillamme:

Esityslistaan

 

Lisätiedot: 

Tahvo Anttila
maakuntahallituksen puheenjohtaja
0500 746 571
tahvoanttila[at]gmail.com

Pekka Hokkanen
maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Hanna Kunttu
suunnittelujohtaja
040 591 5901
hanna.kunttu[at]keskisuomi.fi

Kristiina Itäranta
henkilöstö- ja toimistosihteeri
040 596 5993
kristiina.itaranta[at]keskisuomi.fi