Maakuntahallituksen kokoustiedote 23.10.

Ajankohtaista Tiedotteet • 23.10.2020 |

Keski-Suomen maakuntahallituksen kokous pidettiin 23.10.2020. Kokous pidettiin kokonaan etänä vallitsevan koronatilanteen vuoksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä koronaelvytykseen tarkoitettu tuki puhutti kokouksessa Jämsän Kaipolan osalta. Tuki Jämsälle jää noin puoleen siitä, mitä hallituksen budjettiriihessä kaupungille luvattiin. Keski-Suomelle liitto saa ministeriön päätöksellä 4,7 miljoonaa euroa kansallista ja EU-rahaa. Tästä Jämsään kohdennettua rahoitusta on noin 1,7 miljoonaa euroa.

Perussopimus uudistuu

Keski-Suomen liiton nykyinen perussopimus on tullut voimaan vuonna 2009. Sen jälkeen on lainsäädäntöön, eri ohjeisiin sekä käytännön toimintaan tullut useita muutoksia, jotka edellyttävät perussopimuksen muuttamista ja päivittämistä. Maakuntahallitus hyväksyi Keski-Suomen liiton perussopimuksen muutokset ja lähetti uuden perussopimuksen edelleen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. Samassa maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka astuu voimaan 1.1.2021.

– Sisällöllisistä muutoksista uuden perussopimuksen kolme keskeisintä asiaa ovat peruspääomaosuuden ja jäsenkuntien maksuosuuden määrittely sekä maakuntavaltuuston koon pienentäminen nykyisestä 79 henkilöstä 60 henkilöön, maakuntahallituksen puheenjohtaja Rolf Nyholm totesi.

Tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa esityksen maakuntavaltuustolle vuoden 2021 talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta 2021-2023. Seuraavan vuoden talousarviota suunnitellaan siten, että kuntien maksuosuus on yhteensä 3 366 000 euroa ja tilikauden tulos on noin 85 000 euroa alijäämäinen.

– Ensi vuodesta on tulossa Keski-Suomen liitolle aluekehittämisen supervuosi, koska maakunnan strategia uudistetaan sisältäen uuden pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelman sekä nelivuotisen maakuntaohjelman. Lisäksi maakuntakaavaa päivitetään. Ensi vuonna käynnistyy myös uusi EU-ohjelmakausi ja merkittävät koronan elvytystoimet toimeenpannaan. Ensi vuoden toimintaamme vaikuttaa myös kevään kuntavaalit, jonka myötä kaikkiin liiton toimielimiin tulee muutoksia, vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen toteaa.

Hankkeille myönnettiin rahoitusta 190 000 euroa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian Korona-exit -hankkeelle myönnettiin tukea 77 799 euroa. Hankkeella Gradia laajentaa alkavien yritysten perustamisneuvontaa ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämispalveluita.

Maakuntahallitus hyväksyi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Lämpösähköiset ratkaisut energiatehokkuuden lisääjänä -hankkeen osarahoitettavaksi EU-ohjelmasta. Maakuntahallitus varasi rahoitusta 112 000 euroa. Rahoituspäätöksen tekee Pirkanmaan liitto.

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmalle ja Länsi-Suomen liikennestrategialle vihreää valoa

Keski-Suomen päivitetty liikennejärjestelmäsuunnitelma sisältää liikennejärjestelmän maakunnalliset ja ylimaakunnalliset kehittämistavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelman keskeisinä lähtökohtina ovat toimineet maakunnan omat aluekehittämisen tavoitteet sekä valtakunnallisen liikennepolitiikan tavoitteet. Liikennejärjestelmän pitkän aikavälin keskeisimmät kehittämiskokonaisuudet ja toimenpiteet on kuvattu suunnitelmassa neljän toimintalinjan alla.

  • Keski-Suomen saavutettavuuden elinvoiman parantaminen
  • liikennejärjestelmän turvallisuuden ja toimintavarmuuden parantaminen
  • kohti päästötöntä ja kestävää liikkumista ja liikennettä
  • yhteistyön ja toimintamallien kehittäminen

Maakuntahallitus hyväksyi Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja totesi toimintatavan, että suunnitelmaa päivitetään jatkossa kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan lisätään kohta reittilentojen jatkuvuuden varmistamisesta.

Kokouksessa hyväksyttiin myös Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia, joka asemoituu maakunnallisen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman väliin. Sen roolina on tunnistaa ja linjata maakunnille yhteisiä tarpeita viestittäväksi valtakunnalliselle tasolle. Toisaalta yhteinen ylimaakunnallinen liikennestrategia tulkitsee kansalliset valinnat ja painotukset maakuntien olosuhteisiin. Liikennestrategia myös tunnistaa maakuntien yhteiset linjaukset, joita halutaan edistää maakuntatasolla. Tulkintojen toimeenpano tapahtuu maakunnallisessa suunnittelussa.

Maakuntahallitus päätti merkitä Länsi-Suomen liikennestrategialuonnoksen tiedoksi ja totesi, että strategialuonnos muodostaa hyvän pohjan yhteiselle tahtotilalle ja edunvalvonnalle sekä liikennejärjestelmän kehittämiselle maakunnassa.

Keski-Suomen strategia

Maakuntahallitus päätti käynnistää Keski-Suomen strategian laatimisen. Strategia sisältää

  1. maakuntasuunnitelman eli tahtotilan maakunnan pitkän aikavälin kehittämisestä vuoteen 2050
  2. maakuntaohjelman eli lähivuosien yhteiset toimenpiteet ja arvion niiden rahoittamisesta vuosille 2022-2025
  3. Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen käyttöä suuntaavan älykkään erikoistumisen strategian vuosille 2021-2027.

Länsi-Suomen maakunnan liitot valmiita monialaisiin maakuntiin

Länsi-Suomen maakuntien liitot Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta ja Österbotten/Pohjanmaa näkevät tärkeäksi, että Marinin hallituksen sote-uudistuksen toteutuessa syntyviin uusiin sote-maakuntiin liitetään mahdollisimman pian myös muita moni alaisuutta vahvistavia tehtäviä.

Nykyiset maakuntien liitot vastaavat kuntapohjaisina aluekehitysviranomaisina mm. alueellisesta kehittämisestä ja maakunnan suunnittelusta sekä edunvalvonnasta ja kansainvälistymisestä. Näillä tehtävillä on suora yhteys valmistelussa oleviin sote-maakuntiin, minkä vuoksi maakuntien liittojen nykyiset tehtävät ja muut alueelliseen valmisteluun ja päätöksen tekoon pohjaavat, aluekehitystä vahvistavat valtion ja kuntien tehtävät tulisi siirtää mahdollisimman pian suorilla vaaleilla valitun maakuntahallinnon tehtäviksi soten ja pelastustoimen tapaan. Ratkaisu purkaisi hallinnon päällekkäisyyttä, selkeyttäisi eri toimielinten roolia ja vastaisi aiempaa paremmin Suomen eurooppalaisia sitoumuksia.

Muutos selkeyttäisi maakuntavaltuutettujen tehtävää ja vahvistaisi merkittävästi alueellista demokratiaa. Samalla suomalaisten maakuntien toimintaedellytykset eurooppalaisessa yhteistyössä paranisivat merkittävästi.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä osaltaan Länsi-Suomen liittojen maakuntahallitusten yhteisen kannanoton monialaisista maakunnista.

Katso kaikki kokouksen keskustelu- ja päätösaiheet esityslistalta

Lisätietoja:

Rolf Nyholm
maakuntahallituksen puheenjohtaja
040 595 0001
rolf.nyholm[at]aanekoski.fi

Pekka Hokkanen
vs. maakuntajohtaja
040 595 0016
pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Harri Turkulainen
vs. hallintopäällikkö
040 359 1446
harri.turkulainen[at]keskisuomi.fi

 

Ota yhteyttä!

Pekka Hokkanen

Pekka Hokkanen

maakuntajohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä!