Keski-Suomen talous heikkeni vuoden 2023 edetessä

2024 Ajankohtaista Tiedotteet • 15.4.2024 | Kirsi Mukkala

Keski-Suomen talous kääntyi laskuun vuonna 2023 kahden kasvuvuoden jälkeen. Kohonnut inflaatio, korkojen nousu, matala kuluttajaluottamus, ulkomaankaupan hidastuminen ja yleinen epävarmuus heikensivät taloutta laaja-alaisesti vuoden edetessä. Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski 3,4 % edellisvuodesta. Koko maassa laskua kertyi 3,7 %. Ilman vuoden ensimmäisen neljänneksen suotuisaa kehitystä menetykset olisivat olleet suurempia. 

Rakentamisen ala ahdingossa, palvelualojen vetoapu hiipuu

Kaikilla päätoimialoilla loppuvuoden 2023 liikevaihdon kehitys oli heikkoa. Erityisesti ovat kärsineet asuinrakentaminen ja suhdanneherkät vientialat. Keski-Suomessa rakentamisen alan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski 9,4 % edellisvuodesta, kun koko maassa laskua oli 5,8 %. Teollisuudessa liikevaihto supistui Keski-Suomessa 7,7 % ja Suomessa yhteensä 9,0 %. 

Vientimarkkinoiden heikko tilanne heijastui Keski-Suomen metsäteollisuuteen, ja alan liikevaihto romahti vahvan edellisvuoden jälkeen kysynnän heikennyttyä. Teknologiateollisuuden liikevaihto puolestaan jatkoi kasvuaan, jota vahvisti erityisesti vuoden 2023 ensimmäinen neljännes. Teknologiateollisuuden sektoreiden ja yritysten välillä on merkittäviä eroja – osa pärjää talousympäristön myllerryksestä huolimatta hyvin, kun taas osalla on ollut haasteellisempaa ja tilauskanta on huvennut. 

Yksityiset palvelualat ovat kannatelleet taloutta, ja edelleenkin alan liikevaihto kasvoi hyvän alkuvuoden ansiosta 3,5 % edellisvuodesta. Kaupan alalla yllettiin vuonna 2023 niukkaan 0,7 %:n kasvuun. Kohonnut hintataso ja korkeat korot sekä lisääntynyt epävarmuus taloudesta ja omasta työllisyydestä näkyivät kuitenkin kuluttajien varovaisuutena loppuvuotta kohden. Rakennusinvestointien väheneminen vaikuttaa puolestaan yrityspalveluihin, mm. arkkitehti- ja suunnittelutoimistoihin, rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmistopalveluihin ja työnvälityspalveluihin. 

Henkilöstömäärän kasvu pysähtyi

Talouden hiipumisen myötä Keski-Suomen yritysten henkilöstömäärän kasvu pysähtyi vuoden 2023 lopulla. Koko vuoden osalta henkilöstömäärä kasvoi vain niukasti 0,8 %. Koko maassa yritysten henkilöstömäärä kasvoi 1,1 %. Vaikeuksien kanssa kamppailevalla rakentamisen alalla henkilöstömäärä oli reippaassa laskussa. Pitkittyessään talouden alamäki heijastuu yhä voimakkaammin myös muille aloille.  

Yritysten halu pitää kiinni hyvistä työntekijöistä on osaltaan maltillistanut heikon talouden heijastuksia työmarkkinoille. Samalla rekrytoinneissa ollaan varovaisia ja uusia avoimia työpaikkoja on vähemmän tarjolla. 

Heikko loppuvuosi vei seudut miinukselle – vain Jyväskylässä yritysten liikevaihto kasvoi hieman

Vain Jyväskylän seudulla yritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2023 edellisvuodesta (0,9 %). Sielläkin kasvu taittui vuoden edetessä. Metsäteollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden vaikeudet näkyivät isoina liikevaihdon miinuksina Jämsän (-16,2 %), Äänekosken (-12,0 %) ja Saarijärvi–Viitasaaren (-8,5 %) seuduilla. Keuruun (-3,2 %) ja Joutsan (-1,8 %) seuduilla liikevaihdon notkahdus oli maltillisempi. Yritysten henkilöstömäärä seuduilla pysytteli talouden luisusta huolimatta melko vakaana. Poikkeuksen tekee Äänekosken seutu, jossa henkilöstömäärän kasvu jatkui edeltävien vuosien tasolla (3,2 %).  

Lue Keski-Suomen aikajana Ⅰ-2024 kokonaisuudessaan verkkosivuillamme.

 

Keski-Suomen Aikajanan tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki, Jämsän kaupunki, Keulink Oy, Äänekosken kaupunki, Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy sekä Saarijärven kaupunki. Lähdeaineistona on Tilastokeskuksen Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. 

Seuraava Keski-Suomen Aikajana julkaistaan lokakuussa 2024, jolloin tarkastellaan maakunnan elinkeinoelämän kehitystä vuoden 2024 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Tutustu aikaisempiin Keski-Suomen aikajanoihin verkkosivuillamme

Lisätiedot:  

Kirsi Mukkala
aluekehitysasiantuntija
040 595 0002
kirsi.mukkala[at]keskisuomi.fi