Alueen kehittämiseen tukea ennätyksellisesti reilut 10 miljoonaa

Ajankohtaista Tiedotteet • 18.1.2022 | Jenni Isopahkala

Hyvinvointia ja elinvoimaa tuottavissa hankkeissa näkyy vahvasti digitalisaatio ja tekoäly 

Kuinka asiakkaan kuntoutumista, organisaatioiden kehittymistä tai maataloutta pystytään tukemaan tekoälyn avulla? Entä saadaanko poikkeusolojen koettelemalle tapahtuma- ja matkailualalle elinvoimaa digitaalisuutta hyödyntämällä tai aiempaa ekologisemmilla ratkaisuilla? Muun muassa näihin teemoihin etsitään vastauksia Keski-Suomen liiton viime vuoden aikana rahoittamissa hankkeissa. 

Keski-Suomen liitto myönsi viime vuoden 2021 aikana rahoitusta yhteensä 64 alueelliselle hankkeelle, julkisille yhteisöille ja yleishyödyllisille yksityisille yhteisöille. Tukea myönnettiin ennätyksellisesti yhteensä reilut 10 miljoonaa euroa tuen ollessa edellisenä vuonna alle puolet summasta, 4,8 miljoonaa euroa.

Merkittävä osa rahoituksesta (69 %) myönnettiin EU-rahoituksena Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja erityisesti REACT-EU-rahoituksena (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), jonka tarkoituksena on tukea koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista modernisti ja kestävästi, digitaalisuutta hyödyntäen. Rahoitusta myönnettiin eniten (61 %) koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden johtamiin hankkeisiin.

– Suurimpiin hankkeisiin kuuluvat esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin hankekokonaisuus, joka keskittyy uudistuvan teollisuuden materiaaliteknologian ja valmistuksen kehittämiseen ja organisaatioiden suorituskyvyn parantamiseen konenäön ja tekoälyratkaisujen avulla, kertoo aluekehitysjohtaja Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitosta.

– Muissa hankkeissa tuetaan kehittyneen teknologian avulla esimerkiksi digitaalista kuntoutusta ja maatalouden tuottavuutta tai parannetaan elintarvikeketjun kyberturvallisuutta. Myös erilaisten ekosysteemien luomisessa ja kehittämisessä hyödynnetään virtuaalitodellisuutta.

Kansallisen kehittämisrahaston ja Keski-Suomen kehittämisrahaston kautta rahoitetuissa pienemmissä hankkeissa parannetaan alueen elinvoimaa asukkaiden, matkailijoiden ja organisaatioiden näkökulmista. Kaikki Keski-Suomen liiton viime vuonna hyväksymät hankkeet löytyvät liiton verkkosivulta.

Kasvava taimi

Lisätiedot:

Pirjo Peräaho
aluekehitysjohtaja
040 591 0760
pirjo.peraaho[at]keskisuomi.fi

Hilkka Laine
rahoituspäällikkö
040 595 0014
hilkka.laine[at]keskisuomi.fi

Hannu Koponen
kehittämispäällikkö
040 595 0009
hannu.koponen[at]keskisuomi.fi